PO-raad en VO-raad Portfolioanalyse leidt tot meer bewustwording en verbinding

De PO-raad en de VO-raad behartigen de belangen van schoolbesturen in het onderwijs. De een voor het primair onderwijs, de ander voor het voortgezet onderwijs. Bij beide sectorraden staat sectorontwikkeling hoog op de agenda. TwynstraGudde is gevraagd om met behulp van een portfolioanalyse, de overeenkomsten en verschillen tussen de sectorraden op dit vlak inzichtelijk te maken. Door deze overeenkomsten en verschillen expliciet te maken, worden kansen en mogelijkheden zichtbaar om van elkaar te leren en elkaar in de toekomst te versterken.

Een analyse van het portfolio van projecten en programma’s geeft inzicht in de gedeelde belangen, ambities en doelen van de PO-raad en de VO-raad. Dit inzicht laat zien welke projecten en programma’s bijdragen aan sectorontwikkeling in het onderwijs en helpt de sectorraden bij het maken van keuzes.

Analyse van projecten en programma’s

Om tot een portfolioanalyse te komen, heeft TwynstraGudde alle lopende projecten en programma’s van de PO-raad en de VO-raad in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit leidde tot een portfolio-overzicht, waarbij per project en programma aspecten als doelen, resultaten, opdrachtgever, financiers en kosten zijn uitgewerkt. Daarnaast is het innovatiegehalte van elk project en programma benoemd, waarbij het onderscheid is gemaakt tussen verbeteren, vernieuwen en innoveren.

'De grootste meerwaarde van portfolioanalyse en het gesprek daarover was dat duidelijker is hoe beide organisaties tegen sectorontwikkeling in het onderwijs aankijken.'

Verdieping van opgaven, ambities en positionering

Het portfolio-overzicht is vervolgens gebruikt als basis voor de interviews met de project- en programmamanagers, beleidsadviseurs, teamleiders, domeinregisseurs en directeuren van beide sectorraden. Dit leidde tot een verdieping van portfolio-overstijgende thema’s, met vragen als: wat zijn de grootste opgaven in het onderwijs? Wat zijn de ambities van beide organisaties ten aanzien van sectorontwikkeling? Welke rol spelen onderzoek en innovatie hierin? Welke projecten en programma’s passen daarbij? En wat zegt dit ons over het huidige portfolio? De antwoorden zijn gebruikt om de portfolioanalyse verder te verrijken.

Discussie, bewustwording en verbinding

De portfolioanalyse is tijdens een werksessie aan de PO-raad en de VO-raad gepresenteerd en besproken. Zo werd duidelijk dat beide sectorraden dezelfde opgaven zien, maar ook dat er verschillen tussen de organisaties bestaan. Bijvoorbeeld in de thema’s waar zij aan werken, de positionering ten aanzien van sectorontwikkeling en in de organisatie van projecten en programma’s. Door deze overeenkomsten en verschillen expliciet te maken, werden kansen en mogelijkheden zichtbaar om van elkaar te leren en elkaar in de toekomst te versterken. Hierbij was aandacht voor de ambities, doelen, resultaten, organisatie en het innovatiegehalte van lopende projecten en programma’s op het gebied van sectorontwikkeling. De werksessie is als erg positief ervaren en leidde tot discussie, nieuwe inzichten en verbinding.

'De portfolioanalyse heeft geleid tot meer bewustwording en een goede basis voor een verdere verkenning.'

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Portfoliomanagement is een van de expertises van TwynstraGudde. Met onze kennis van en ervaring met verschillende projecten en programma’s weten we theorie en praktijk met elkaar te verbinden en samen te brengen in één portfolio-overzicht en -analyse. Dit helpt organisaties om inhoudelijke raakvlakken en verschillen te zien en de link tussen projecten, programma’s en organisatiestrategie aan te tonen. Effectief portfoliomanagement zorgt voor meer overzicht, grip en sturing op de projecten en programma’s en daarmee op de organisatiedoelen.

Wij hebben een whitepaper geschreven over de grondbeginselen van succesvol portfoliomanagement. Aan de hand van tien succesfactoren en praktijkcases heb je praktische handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan. Download hieronder het whitepaper.

New call-to-action

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.