TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Amsterdam Het structureren van een gezonde businesscase voor warmtelevering

  In de Amsterdamse wijk Middenmeer werken een bewonerscoöperatie, de gemeente en marktpartijen aan de opzet van een warmtenet voor gebruik van lokale restwarmte. TwynstraGudde heeft in beeld gebracht onder welke condities het project financieel uitvoerbaar zou kunnen zijn. Het geeft de betrokkenen vertrouwen in een gezond projectresultaat.

  De bewoners in de wijk Middenmeer-Noord (stadsdeel Watergraafsmeer) willen van het gas af. Een alternatief is de restwarmte van een datacenter op het naburige Science Park. Om deze warmte te benutten, is energiecoöperatie MeerEnergie opgericht. De gemeente ondersteunt het initiatief en zal een deel van het warmtenet in 2022 aanleggen als de straten toch open moeten voor nieuwe riolering. Het project heeft ook een voorbeeldfunctie. Zo kan de gemeente Amsterdam in de aardgasvrijtransitie leren van de samenwerking met een bewonerscoöperatie. Maar wat is dan de beste rolverdeling tussen gemeente, energiecoöperatie en marktpartijen? Waar liggen de financiële risico’s en hoe kun je die beperken? TwynstraGudde stelde een businesscase op en gaf inzicht in de condities die het warmte-initiatief haalbaar maken.

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  Het opzetten van de businesscase

  Het aanleggen van een warmtenet in een bestaande woonwijk is complex. Zowel technisch, financieel als organisatorisch. Bewoners, samenleving en politiek kijken aandachtig mee. Het is voor de gemeente bovendien de eerste (maar niet de laatste) keer dat zij een warmtedistributienet aanlegt. Het is ook nieuw om met een bewonerscoöperatie risicodragend aan de slag te gaan. Wij helpen gemeenten en haar gesprekspartners met het opzetten en structureren van de businesscase. We kijken naar investeringen en exploitatie, naar risicoverdeling, samenwerking, subsidiemogelijkheden en wijze van financiering. Daarmee maken we de complexe opgave inzichtelijk.

  Voorkeursmodel

  Voor dit project hebben we allereerst de technische uitgangspunten geïnventariseerd en getoetst bij de opdrachtgever. Op basis daarvan hebben we een raamwerk voor de businesscase opgezet in twee varianten. Eén waarbij de gemeente de risico’s draagt en één waarbij de risico’s volledig bij marktpartijen komen te liggen. Beide varianten hebben we financieel doorgerekend. We hebben niet alleen naar de (harde) cijfers gekeken, maar ook naar (zachte) aspecten als de samenwerking tussen partijen. In een werksessie hebben we de uitkomsten besproken. Daar is ook een voorkeursmodel gekozen. Voor dit model hebben we met een gevoeligheidsanalyse de risico’s in kaart gebracht, een risicoverdeling voorgesteld en inzicht geboden in mogelijke optimalisaties.

  Dit gaan we met elkaar doen

  Met ons advies bieden we inzicht in de condities waaronder distributie en gebruik van restwarmte in Middenmeer mogelijk is. Ons advies geeft de betrokken partijen zowel op financieel als organisatorisch vlak het vertrouwen dat er een goed plan ligt: concreet, haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar. Er is een gezamenlijke businesscase en die geeft de samenwerkende partijen het gevoel ‘dit gaan we met elkaar doen’. De aardgasvrijtransitie is daarmee een stap dichterbij gekomen.

  De rol van TwynstraGudde

  In deze opdracht combineren we kennis van de energietransitie, ervaring met financiële doorrekeningen en inzicht in samenwerking. Het opbouwen van een businesscase is een beproefde methode om te komen tot een gedragen en haalbaar plan. Als onafhankelijk partner vertalen we beleid naar oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak bij overheid, marktpartijen en bewoners.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen