TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  VO-raad Procesregie leidt tot gezamenlijke visie voortgezet onderwijs

  Trends en ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op het onderwijs, de wijze waarop onderwijs wordt gegeven en de schoolorganisatie. De VO-raad behartigt de belangen van scholen en bevordert de kwaliteit en ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Nederland. De VO-raad werkt continu aan verbetering en wil verkennen welke rollen zij kan innemen ten aanzien van sectorontwikkeling. TwynstraGudde heeft samen met de directie, teamleiders en het bureau van de VO-raad een gezamenlijke visie gecreëerd op sectorontwikkeling in het voortgezet onderwijs.

  Binnen de VO-raad is veel inhoudelijke kennis aanwezig over ontwikkelingen in de sector. Daarom lag de focus tijdens dit project voornamelijk op het proces. Doordat ook TwynstraGudde veel kennis heeft over ontwikkelingen binnen het onderwijs en eerder met de VO-raad heeft samengewerkt, kon in een korte tijd worden toegewerkt naar een visie op sectorontwikkeling.

  Een strak proces

  Om tot een gezamenlijke visie te komen, heeft TwynstraGudde vijf online sessies georganiseerd voor een groep van negen personen. Aan iedere sessie ging een strakke voorbereiding vooraf door steeds de aanpak en de behoeften van te voren met de opdrachtgever te bespreken. Daarnaast vond na elke sessie steeds een korte evaluatie met de deelnemers en een doorkijkje naar de volgende sessie plaats. Zo werden de deelnemers eigenaar van het proces en werkten zij zelf aan een visie ten aanzien van sectorontwikkeling. TwynstraGudde bewaakte ondertussen het proces.

  Tijdens de sessies werd telkens een aantal kernvragen behandeld: in hoeverre ligt de VO-sector op koers met het realiseren van de ambities? Wat vragen deze ambities van de positie en de rol van de VO-raad? Wat vraagt dit van de organisatie, de in- en externe samenwerking. Hoe zit het met financiering? En hoe kun je dit kader toepassen op concrete vraagstukken uit de praktijk?

  'Door samen gericht terug te blikken en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, zijn we tot een visie gekomen.'
  Teamleider VO-raad

  Door deze vragen samen te beantwoorden, ontstond een gezamenlijke taal over wat sectorontwikkeling precies is en hoe de VO-raad zich daartoe verhoudt. Per thema hebben we uitgewerkt of de VO-raad een meer faciliterende, regievoerende, initiërende, kwaliteitsbewakende of bemiddelende rol heeft. Zo werd ook duidelijk op welke manier de VO-raad kan bijsturen op ontwikkeling van de sector.

  In sneltreinvaart naar waardevolle conclusies en vervolgacties

  Door te focussen op het proces heeft de VO-raad scherper welke thema’s bijdragen aan sectorontwikkeling, op welke manier zij kan bijsturen en welke rol zij kan innemen ten aanzien van sectorontwikkeling. In sneltreinvaart zijn binnen enkele weken waardevolle analyses, conclusies en vervolgacties benoemd waarop de VO-raad kan voortbouwen.

  'We merken binnen het bureau dat er een echte beweging op gang gekomen is en merken dat de besproken thema’s en acties automatisch al zijn gaan lopen.'
  Teamleider VO-raad

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Procesregie is één van de werkvormen van planmatig werken, naast project- en programmamanagement. Ook wanneer er in korte tijd een heldere visie ontwikkeld moet worden. De adviseurs van TwynstraGudde blijven continu scherp op het proces, houden het doel en het tempo goed in de gaten en sturen bij wanneer dit nodig is. En daarbij alle belangen verbinden en zorgvuldig stakeholders, issues en belangen naast elkaar zetten.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen