VO-raad Procesregie leidt tot gezamenlijke visie voortgezet onderwijs

Trends en ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op het onderwijs, de wijze waarop onderwijs wordt gegeven en de schoolorganisatie. De VO-raad behartigt de belangen van scholen en bevordert de kwaliteit en ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Nederland. De VO-raad werkt continu aan verbetering en wil verkennen welke rollen zij kan innemen ten aanzien van sectorontwikkeling. TwynstraGudde heeft samen met de directie, teamleiders en het bureau van de VO-raad een gezamenlijke visie gecreëerd op sectorontwikkeling in het voortgezet onderwijs.

Binnen de VO-raad is veel inhoudelijke kennis aanwezig over ontwikkelingen in de sector. Daarom lag de focus tijdens dit project voornamelijk op het proces. Doordat ook TwynstraGudde veel kennis heeft over ontwikkelingen binnen het onderwijs en eerder met de VO-raad heeft samengewerkt, kon in een korte tijd worden toegewerkt naar een visie op sectorontwikkeling.

Een strak proces

Om tot een gezamenlijke visie te komen, heeft TwynstraGudde vijf online sessies georganiseerd voor een groep van negen personen. Aan iedere sessie ging een strakke voorbereiding vooraf door steeds de aanpak en de behoeften van te voren met de opdrachtgever te bespreken. Daarnaast vond na elke sessie steeds een korte evaluatie met de deelnemers en een doorkijkje naar de volgende sessie plaats. Zo werden de deelnemers eigenaar van het proces en werkten zij zelf aan een visie ten aanzien van sectorontwikkeling. TwynstraGudde bewaakte ondertussen het proces.

Tijdens de sessies werd telkens een aantal kernvragen behandeld: in hoeverre ligt de VO-sector op koers met het realiseren van de ambities? Wat vragen deze ambities van de positie en de rol van de VO-raad? Wat vraagt dit van de organisatie, de in- en externe samenwerking. Hoe zit het met financiering? En hoe kun je dit kader toepassen op concrete vraagstukken uit de praktijk?

'Door samen gericht terug te blikken en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, zijn we tot een visie gekomen.'
Teamleider VO-raad

Door deze vragen samen te beantwoorden, ontstond een gezamenlijke taal over wat sectorontwikkeling precies is en hoe de VO-raad zich daartoe verhoudt. Per thema hebben we uitgewerkt of de VO-raad een meer faciliterende, regievoerende, initiërende, kwaliteitsbewakende of bemiddelende rol heeft. Zo werd ook duidelijk op welke manier de VO-raad kan bijsturen op ontwikkeling van de sector.

In sneltreinvaart naar waardevolle conclusies en vervolgacties

Door te focussen op het proces heeft de VO-raad scherper welke thema’s bijdragen aan sectorontwikkeling, op welke manier zij kan bijsturen en welke rol zij kan innemen ten aanzien van sectorontwikkeling. In sneltreinvaart zijn binnen enkele weken waardevolle analyses, conclusies en vervolgacties benoemd waarop de VO-raad kan voortbouwen.

'We merken binnen het bureau dat er een echte beweging op gang gekomen is en merken dat de besproken thema’s en acties automatisch al zijn gaan lopen.'
Teamleider VO-raad

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Procesregie is één van de werkvormen van planmatig werken, naast project- en programmamanagement. Ook wanneer er in korte tijd een heldere visie ontwikkeld moet worden. De adviseurs van TwynstraGudde blijven continu scherp op het proces, houden het doel en het tempo goed in de gaten en sturen bij wanneer dit nodig is. En daarbij alle belangen verbinden en zorgvuldig stakeholders, issues en belangen naast elkaar zetten.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.