TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Helmond Regie op het stationskwartier met een ontwikkelstrategie en haalbaarheidsanalyse

  Het stationskwartier moet dé bruisende ontmoetingsplek worden van Helmond en de rest van de regio. Een vitaal gebied waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Het station zelf is al in een nieuw jasje gestoken. De ontwikkeling van het gebied eromheen is de volgende stap. Een gebiedsvisie moest nog worden opgesteld. Parallel aan het opstellen van deze visie is TwynstraGudde gevraagd om de ontwikkelstrategie te maken én de financiële haalbaarheid te bepalen. 

  Foto: Gemeente Helmond

  Helmond wil als stad nog verder groeien. Eén van de belangrijkste doelstellingen is het creëren van meer woningen en werkgelegenheid in de buurt van het station. Dit is een complexe opgave, waarbij regie voor de gemeente cruciaal is. Om deze regie te krijgen zijn het opstellen van een ontwikkelstrategie en bijbehorende analyse van de financiële haalbaarheid belangrijke stappen om de visie straks naar uitvoering te kunnen brengen.

  Ontwikkelgebieden definiëren

  Het doel van een ontwikkelstrategie is om overzicht en structuur te bieden in de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan de herontwikkeling, zowel inhoudelijk als procesmatig. Aan de hand van verschillende perspectieven zijn we begonnen met het definiëren van de verschillende ontwikkelgebieden in het stationsgebied.

  We hielden onder meer rekening met grondeigendom, toekomstig programma, mobiliteit, nutsvoorzieningen en ondergrondse infrastructuur. Elk perspectief heeft zijn eigen aanpak en voorkeuren van hoe je dit tot ontwikkeling wilt brengen. Door alle soms tegenstrijdige perspectieven te combineren, zochten we naar een optimale definiëring van de ontwikkelgebieden. Zo ontstonden ontwikkelzones, die de basis vormen van een ruimtelijke indeling voor zowel de gebiedsvisie als de ontwikkelstrategie.

  Daarbij is het belangrijk om de ontwikkelzones zo te definiëren dat ze zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen worden gerealiseerd; dus door zo min mogelijk afhankelijk te zijn van andere ontwikkelzones. Stel dat je bijvoorbeeld ergens een mobiliteitshub maakt, dan moet je er wel kunnen komen. Ook daar hebben we in de ontwikkelstrategie rekening mee gehouden.

  Van ambitie naar realisatie: concrete handvatten

  Het resultaat is een ontwikkelstrategie met de te nemen processtappen. Hierin zijn alle opgaven meegenomen, waaronder wonen, werken, vertier en klimaat. De ontwikkelstrategie en de haalbaarheidsstudie waren input voor de gebiedsvisie. En daarmee hebben ze bijgedragen aan de uitvoerbaarheid. Het laat zien met welke stappen de gemeente Helmond kan beginnen en biedt daarmee concrete handvatten om de ambities uit de gebiedsvisie te realiseren. De gebiedsvisie, ontwikkelstrategie en haalbaarheidsanalyse zijn belangrijke input voor de besluitvorming in de gemeenteraad.

  Financiële haalbaarheid

  Naast een ontwikkelstrategie is inzicht in de financiële haalbaarheid essentieel. Want een visie wil je niet alleen bedenken, maar ook kunnen realiseren. Op basis van de uitgangspunten uit de gebiedsvisie berekenden we per ontwikkelzone financieel wat elk project kost en wat het oplevert. Dat deden we per ontwikkelzone én voor het totaal. Waar je bij de ene ontwikkelzone geld bij moet leggen, levert de andere ontwikkelzone misschien wel geld op. En wat betekent dat dan voor de totale gebiedsontwikkeling? Dat inzicht biedt de haalbaarheidsanalyse.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  De adviseurs van TwynstraGudde begrijpen de dynamiek en complexiteit van gebiedsontwikkelingsprojecten als geen ander. Zij begeleiden dagelijks dit soort projecten: van eerste ideevorming tot en met de uitvoering. Details in de aanpak en in de omgeving kunnen bepalend zijn voor de haalbaarheid. Omdat wij weten welke factoren doorslaggevend zijn bij het daadwerkelijk realiseren van gebiedsontwikkelingsprojecten, kunnen wij goed adviseren over strategische keuzes. Met onze integrale blik helpen we gemeenten om de vertaling te maken van gebiedsvisie naar ontwikkelstrategie en haalbaarheid.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen