Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Intelligente transportsystemen: van experimenten naar implementeren

Nederland werkt hard aan de ontwikkeling van intelligente transportsystemen (ITS). De focus verschuift daarbij van experimenteren naar implementeren. Dat staat in de Nationale ITS Voortgangsrapportage 2017-2020 die TwynstraGudde in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gemaakt.

De ontwikkeling van ITS voor voertuigen, infrastructuur en routeplanning is bij uitstek van internationaal belang vanwege doelstellingen op het vlak van bereikbaarheid en klimaat. De Europese Commissie geeft daarom sinds 2010 uitvoering aan de European ITS Directive. Met onder andere subsidies worden ITS-projecten of experimenten binnen de lidstaten mogelijk gemaakt. Iedere drie jaar rapporteren de lidstaten over de vorderingen aan de Europese Commissie. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft TwynstraGudde gevraagd de ITS Voortgangsrapportage 2017-2020 te maken.

Een groot netwerk

Uitgaande van de inhoudelijke eisen van de Europese Commissie en de krappe deadline, hebben we gekozen voor een pragmatische aanpak. Onze adviseurs hebben een groot netwerk van sleutelspelers bij ministeries, Rijkswaterstaat, de RDW en het NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). We weten welke mensen actief zijn en welke ITS-activiteiten er plaatsvinden. Door de juiste mensen te interviewen en daarbij scherp door te vragen, hebben we in korte tijd een overzicht kunnen vormen van de voortgang van ITS in Nederland.

'Door het goede netwerk van TwynstraGudde in de ITS-sector kon de juiste informatie snel worden verzameld en geanalyseerd.'
Bert Timmermans, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nederland loopt voorop

Het blijkt dat Nederland het goed doet als het gaat om de ontwikkeling van intelligente transportsystemen. En waar in eerdere jaren de nadruk lag op experimenteren en leren van innovaties, verschuift de focus nu naar implementatie in het mobiliteitssysteem en opschaling. De lessen die eerdere projecten en pilots hebben opgeleverd, worden nu benut. Maar er is ook nog werk aan de winkel. Zo geeft bijvoorbeeld de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan dat het gebruik van rijhulpsystemen ook nieuwe risico’s introduceert in het verkeer.

Eén nationaal verhaal

Met de opgehaalde informatie hebben we een rapportage opgesteld waarin de sterke positie van Nederland op het gebied van ITS met recht naar voren komt. Informatie vanuit verschillende overheden over beleid en projecten is in één nationaal verhaal gebundeld. De rapportage is in september 2020 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerd. Hieronder kun je de rapportage downloaden.

Waarom TwynstraGudde?

TwynstraGudde heeft veel ervaring met slimme en duurzame mobiliteit. Onze adviseurs weten wat er speelt in de wereld van intelligente transportsystemen en kennen de actieve spelers. We zijn in staat om in relatief korte tijd een volledige rapportage op te stellen die goed leesbaar is en bovendien rekening houdt met eventuele politieke gevoeligheden.

Download voortgangsrapportage

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.