Sint Maartenskliniek Kennis van samenwerken en projectmatig werken

De Sint Maartenskliniek in Nijmegen heeft een speciale cohortafdeling voor coronapatiënten ingericht. De Sint Maartenskliniek focust zich normaliter op de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. Hoe hebben zorgmedewerkers deze bijzondere episode beleefd? Wat kunnen we leren voor een tweede golf? TwynstraGudde deed een evaluatie.

In maart 2020 richtte het ziekenhuis een speciale cohortafdeling in voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Het was het begin van een bijzondere episode, vooral ook omdat de medewerkers normaal gesproken niet met dit type patiënten te maken hebben. Na afloop leefden er veel vragen. Hoe is er gehandeld? Wat was de ervaring van zorgmedewerkers? Hoe gaan we om met een tweede golf?

Tijdig evalueren

Tijdig evalueren, in tijden van crisis maar ook in normale situaties, helpt je om stil te staan bij het gebeurde en ervan te leren voor de toekomst. Met de ervaringen nog vers in het geheugen wilde de Raad van Bestuur van de Sint Maartenkliniek medewerkers de ruimte geven op deze tijd terug te blikken en lessen trekken voor de toekomst.

Gesprekken met sleutelspelers

Onze adviseurs hebben in opdracht van de Raad van Bestuur de evaluatie uitgevoerd. We hebben relevante documenten en verslagen bekeken. En gesprekken gevoerd met sleutelspelers onder wie artsen en verpleegkundigen. Hiermee hebben we een tijdlijn opgesteld. Wat is er precies gebeurd? Maar ook: wat was de kennis van toen en waarom is het gegaan zoals het is gegaan? Hoe kijken medewerkers terug? Is alles gezegd wat gezegd moest worden?

'De adviseurs sneden direct door de complexiteit van het ziekenhuis, de regio en de coronacontext heen. Het was een waardevolle ervaring samen te werken en lessen te kunnen trekken uit deze hectische periode’.
Gert van Enk, lid Raad van Bestuur

Lessons learned

Uit alle gegevens hebben we lessons learned gedestilleerd. Hiermee kon het ziekenhuis gebruik maken van de opgedane ervaringen en vasthouden wat goed is gegaan. Deze resultaten hebben we in een document opgetekend en besproken met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft hiermee handvatten om bij toekomstige crises snel en goed te acteren. Tegelijkertijd heeft de evaluatie medewerkers geholpen hun ervaringen nogmaals de revue te laten passeren en ook de fysieke en mentale impact een plek te geven.

Waarom TwynstraGudde?

TwynstraGudde helpt organisaties om de harde theorie van projectmatig werken en samenwerken te combineren met de zachte kant: de impact op medewerkers. Deze beide kanten brengen we samen. Daarbij is het belangrijk dat we onafhankelijk zijn zodat medewerkers openhartig kunnen spreken. Verder hebben onze adviseurs kennis van het zorgveld en van regionale samenwerkingen. Hierdoor kunnen we de aanbevelingen direct toepasbaar maken binnen de unieke context van de Sint Maartenskliniek.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.