TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Isala en BAM Samenwerking blijven verbeteren voor optimale zorg

  Facilitaire dienstverlening is van groot belang voor een ziekenhuis. Goed beheer en onderhoud van de gebouwen en installaties zorgt ervoor dat de ziekenhuisorganisatie zich volledig op de patiëntenzorg kan richten. Ziekenhuis Isala en BAM Bouw en Techniek – FM Services hebben voor het beheer en onderhoud een langdurige samenwerking. TwynstraGudde is gevraagd beide partijen te begeleiden in de evaluatie van de samenwerking om zo continue te kunnen blijven verbeteren. 

  Bron: bambouwentechniek.nl

  Ziekenhuis Isala is één van de grootste Nederlandsche topklinische ziekenhuizen en vervult onder andere als traumacentrum een belangrijke rol voor de regio. Voor het beheer van de gebouwen en de technische installaties van Isala heeft de afdeling gebouwbeheer meerjarige contractafspraken met BAM Bouw en Techniek - FM Services. Door een aantal ontwikkelingen, waaronder veranderingen in de organisatie en corona, ontstond de wens om de huidige samenwerking te evalueren. Hoe gaat het nu? Waar zitten aandachtspunten? Hoe kunnen wij verbeteren?

  De samenwerkingsscan

  Op basis van ervaringen in de praktijk én inzichten uit de wetenschap heeft TwynstraGudde voor deze vraag de samenwerkingsscan ingezet. Deze scan onderscheidt een aantal factoren die bepalend zijn voor een succesvolle samenwerking. De factoren gaan over de 'motivatie' om samen te werken, de 'organisatie' van de samenwerking, de 'interactie' tijdens de samenwerking en dat wat de samenwerking oplevert: de 'realisatie'. De scan kent open vragen en een aantal stellingen. De scores geven Isala en BAM inzicht in de belangrijkste sterkten en aandachtspunten voor de huidige samenwerking. 

  vacature zorghuisvesting

  Gezamenlijke evaluatiesessie

  Met de input van de scan is onder leiding van TwynstraGudde het gesprek tussen de meest betrokken spelers georganiseerd om samen stil te staan bij de uitkomsten. Per factor van de scan werden de uitkomsten toegelicht en is aan de deelnemers gevraagd aan te geven in hoeverre zij de uitkomsten herkennen en voor welke onderdelen extra aandacht nodig is. Vervolgens bespraken deelnemers welke acties ondernomen kunnen worden om de samenwerking – op de onderdelen waar focus op gelegd dient te worden – te verbeteren of op te starten. Juist door deze werkvorm was er volop ruimte voor de inbreng van alle betrokkenen, waardoor ieders ervaring een plek kan krijgen. Ook kon zo in de sessie zelf al volop met de doorontwikkeling van de samenwerking aan de slag worden gegaan. 

  'Met behulp van de samenwerkingsscan kon snel de diepte in gegaan worden, waardoor het juiste gesprek snel op gang kwam.’
  Jochem Pluijmackers, manager Gebouwbeheer Ziekenhuis Isala en Cécile Oostrik, contractmanager BAM Bouw en Techniek – FM Services

  Een kalender voor verbetering

  De uitkomsten van deze bijeenkomst hebben wij samengevat in een notitie, met zowel de uitkomsten van de evaluatie als een basis voor de ontwikkelagenda voor de komende periode. Ook hebben we aangegeven welke eerste stappen gezet kunnen worden, op basis van de input van de deelnemers van de evaluatiesessie. Isala en BAM kunnen hiermee een vervolg geven aan de verdere invulling  van de samenwerking en zo met frisse energie de dienstverlening optimaliseren waarmee er volledige ruimte is voor de ziekenhuisorganisatie om zich op de patiëntenzorg te richten.

  ‘Wij hadden al positieve ervaringen met TwynstraGudde en vroegen hen daarom onze samenwerking te evalueren. Met behulp van de samenwerkingsscan kon snel de diepte in gegaan worden, waardoor het juiste gesprek snel op gang kwam en we met concrete handvatten aan de slag kunnen de komende periode.’ ~ Jochem Pluijmackers, manager Gebouwbeheer Ziekenhuis Isala en Cécile Oostrik, contractmanager BAM Bouw en Techniek – FM Services.

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze adviseurs hebben ruime expertise met samenwerkingsvraagstukken en daarnaast kennis van en expertise over zowel de zorgsector als over huisvesting, vastgoed en facility management. Met de samenwerkingsscan is tevens een wetenschappelijk onderbouwd instrument onderdeel van onze gereedschapskist en hebben wij meerdere creatieve werkvormen tot onze beschikking om het juiste gesprek te voeren. Daarmee kunnen we de ruimte geven aan deelnemers om specifieke knelpunten in te brengen (en oplossingsrichtingen te creëren).

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen