Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Brandweer Amsterdam-Amstelland De Amsterdamse brandweer kan weer vooruitkijken

  De organisatie van de Brandweer Amsterdam-Amstelland functioneerde niet goed. TwynstraGudde heeft in opdracht van de korpsleiding gewerkt aan herstel van vertrouwen. Nu, bijna twee jaar later, neemt de polarisatie af. Het blijft weerbarstig, maar er is meer openheid en een nieuwe basis voor professionalisering en groei.

  Tot in 2019 waren de problemen binnen het korps regelmatig landelijk voorpaginanieuws. Er zou sprake zijn van seksisme, racisme, pesterijen, intimidatie en uitsluiting. Voor vele betrokkenen stond vast dat de organisatie verwaarloosd was. Iedere vernieuwing werd belemmerd door een gepolariseerd klimaat tussen de operationele dienst, staf, korpsleiding en OR. Legio adviesrapporten, programma’s en trajecten mochten niet baten. Op verzoek van de burgemeester kwam voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm met een nieuw advies. Hij stelde onder andere voor een ‘verbindingsofficier’ aan te stellen om samenwerking en coördinatie te verbeteren en het onderlinge vertrouwen te herstellen.

  Géén adviseur met modellen

  Namens TwynstraGudde kreeg Maarten Moggré de opdracht om deze functie gedurende anderhalf jaar te vervullen. De opdracht was om de samenwerking tussen alle lagen te verbeteren, belemmeringen daarin weg te nemen, de besluitvorming te verbeteren en om de nieuwe plaatsvervangend commandant te ondersteunen bij haar opdracht om vertrouwen te herstellen. Let wel: er was nadrukkelijk geen behoefte aan een (volgende) adviseur die met modellen en rapporten zou komen zeggen wat de korpsleiding moest doen.

  'Steeds teruggeven wat je ziet gebeuren, met een advies erbij hoe het ook anders kan. Dat werkt bij een doe-organisatie als de brandweer het beste.'
  Marleen van de Kerkhof, plaatsvervangend commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland

  Dicht bij het werk

  Openstellen en zelf een beeld krijgen van wat er aan de hand is. Onbevooroordeeld. Dat was de insteek van Maarten bij aanvang van deze opdracht. Veelal samen met de plaatsvervangend commandant, is hij bij alle kazernes en locaties langsgegaan. Niet om alleen maar te kijken, maar om mee de dienst in te gaan. Dicht bij het werk. Niet één keer, maar meerdere keren. Tegelijk organiseerde hij inloopsessies, werd hij lid van de managementteam overleggen en had hij vele individuele gesprekken. Brandweermensen zijn trots op hun vak en willen daar graag over vertellen. Vertrouwen opbouwen, geven en krijgen. Zo vormde hij zich stap voor stap een beeld van knelpunten en constateerde hij informele lijnen en hulpconstructies ten opzichte van de reguliere organisatie. Tegelijk kwamen mogelijkheden om tot verbetering te komen in beeld.

  Learning by doing

  Dit proces heeft inzicht opgeleverd in de achterliggende patronen en in ideeën voor versterking van leiderschap, samenwerking en communicatie, het bevorderen van onderlinge contacten en het herstel van vertrouwen. Door scherpe observaties, analyses op basis van organisatie- en veranderkundig onderzoek en laagdrempelige terugkoppelingen is een ontwikkelgericht verandertraject op gang gebracht op basis van actieleren: ‘learning by doing’. Kleine stappen en fouten maken mag. Eerst de basis op orde krijgen. Verbeteren langs de inhoud van het werk. Plezier en vertrouwen herwinnen, achterstallig onderhoud uitvoeren en de hygiëne in de bedrijfsvoering en bijvoorbeeld tijdens vergaderingen terugbrengen. Dan de volgende stappen naar vernieuwing zetten.

  Tevredenheid

  In een eerste plan (op drie sheets) zijn tientallen acties en initiatieven omschreven waarvan een aantal mét het meedraaien in de organisatie al in gang was gezet. Dus samen met de collega’s die het werk doen en er verantwoordelijk voor zijn. Zij aan zij met de korpsleiding is het onderlinge vertrouwen herwonnen en is bijvoorbeeld de besluitvorming weer gestroomlijnd. Er is meer openheid en de vijandigheid is goeddeels verdwenen. Project- en programmamanagement zijn tegelijkertijd geprofessionaliseerd. Dat leidt er ook toe dat de medewerkerstevredenheid (meetbaar) is verbeterd. De organisatie kan weer vooruitkijken. Er ligt nu een nieuwe basis om op door te gaan. Weliswaar kwetsbaar, want oude mechanismes en gedrag kunnen snel weer de kop opsteken, maar er is dialoog, daar waar dat lange tijd ontbrak.

  TwynstraGudde

  TwynstraGudde heeft veel kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en vernieuwing. Project- en programmamanagement zijn twee basiscompetenties. Senior adviseur Maarten Moggré heeft bovendien ervaring als operationeel en tactisch leidinggevende bij de politie en werkt hij regelmatig in bestuurlijke omgevingen. Als geen ander combineert hij ervaring in het veiligheidsdomein met kennis van organisatiekunde. Tijdens deze moeilijke opdracht is hij op de achtergrond bijgestaan door andere organisatiekundigen van TwynstraGudde.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen