Gemeente Dordrecht en Da Vinci College Inzicht in gedeelde belangen voor succesvolle doorontwikkeling naar campus

Op het Leerpark in Dordrecht komen onderwijs en bedrijfsleven samen. De gemeente Dordrecht en het Da Vinci College hebben aan de basis gestaan van deze ontwikkeling. Beide grondleggers willen het Leerpark doorontwikkelen tot campus. TwynstraGudde heeft het Da Vinci College en de gemeente Dordrecht begeleidt bij deze verkenning en geadviseerd over de inrichting van de toekomstige organisatie.

In 2013 is de Duurzaamheidsfabriek ontwikkeld op het Leerpark met als doel innovatie te stimuleren, een hybride leeromgeving te bieden voor studenten en het beroepsonderwijs te versterken. De Duurzaamheidsfabriek kreeg al snel nationale en internationale naamsbekendheid en zelfs een Fieldlab-status. Daarmee is ook het innovatie-aspect steeds prominenter geworden.

Hoe de doorontwikkeling van het Leerpark nu verder gaat, hangt af van de langetermijnvisie. De gemeente Dordrecht kijkt met name hiernaar vanuit het aantrekken van bedrijven en het creëren van een regionale innovatie hotspot. Het Da Vinci College kijkt vooral naar de meerwaarde voor hun onderwijsconcepten, waarbij praktijkleren en een goede aansluiting op de regionale arbeidsmarkt van groot belang zijn.

Wederzijds vertrouwen creëren

De verschillende perspectieven op de doorontwikkeling van het Leerpark leidden tot een verschillend beeld op de samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en het Da Vinci College. Om te komen tot een gedeeld beeld over de toekomstige koers is TwynstraGudde gestart met introductiegesprekken met de betrokken personen van beide partijen afzonderlijk. Zo konden de betrokkenen vrijuit spreken over hun eigen visies en ambities.

'De adviseurs hebben ons geholpen uiteenlopende meningen te bundelen en gezamenlijk de koers voor de komende jaren van de campus te bepalen.'
Marijn Wegman, projectleider bij gemeente Dordrecht

Verbinding en samenwerking

Daarna hebben we twee gezamenlijke werksessies georganiseerd. Tijdens de eerste sessie kregen beide partijen de ruimte om hun eigen visies te delen. Voor de tweede sessie hebben we een geografische model ontworpen (zie hieronder), bestaande uit de verschillende onderdelen van het huidige Leerpark en de nog te ontwikkelen onderdelen. Het model helpt de vraag te beantwoorden: op welke onderwerpen en onderdelen willen samenwerken en sturen, wat wordt de reikwijdte van onze samenwerking? Aan de hand van dit model zijn twee thema’s besproken:

  • De toekomstige inhoud en het profiel van het Leerpark als campus.
  • De organisatiestructuur, rolverdeling, zeggenschap en financiering.

Schillenmodel_Leerpark dordrecht

Geografisch model met de onderdelen van het Leerpark

De kern van het model is de Duurzaamheidsfabriek. Daaromheen wordt de rest van het Leerpark ontwikkeld. Door hier per onderdeel op in te gaan, kon met beide partijen worden vastgesteld welke vorm van samenwerking passend is, zowel bij de bestaande onderdelen als de nog te ontwikkelen onderdelen.

Inzicht in gedeelde belangen

Door de procesbegeleiding van TwynstraGudde hebben de gemeente Dordrecht en het Da Vinci College inzicht gekregen in de gedeelde belangen rondom de doorontwikkeling van het Leerpark. De sessies hebben ervoor gezorgd dat het partijen een gezamenlijk beeld hebben op de toekomstige strategie .

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Publiek private samenwerking is één van de expertises van TwynstraGudde. Vooruitgang wordt pas geboekt als je wederzijds vertrouwen weet te creëren. Door onze onpartijdige en onafhankelijke opstelling weten we partijen te verbinden. Daarnaast zijn onze adviseurs experts op het gebied van campusontwikkeling. Samen met onze opdrachtgevers zorgen we ervoor dat verschillende partijen niet alleen kansen zien, maar deze ook benutten.

Podcast over campusontwikkeling in stedelijke regio’s

In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'Eindhoven koppelt kennis aan daadkracht' gaat Maarten Bouwhuis dieper in op campusontwikkeling in stedelijke regio’s en specifiek over Brainport Industries Campus Eindhoven. Luister hieronder de podcast.

 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.