Rijkswaterstaat Evaluatie actualisatie strategische verkeersmodellen

Wat kunnen we leren van de actualisatie van een van de strategische verkeersmodellen van Rijkswaterstaat – het Nederlands Regionaal Model (NRM)? In een lerende evaluatie geeft TwynstraGudde inzicht in de ervaringen van verschillende betrokkenen en lessen die daaruit zijn te trekken.

Strategische verkeersmodellen zijn van belang in de besluitvorming over infrastructuele projecten en programma’s. Ze worden gebruikt voor het opstellen van prognoses van de mobiliteit. Op basis van deze prognoses worden de effecten van beleidsmaatregelen voorspeld en de effecten op de leefomgeving berekend. Periodiek actualiseert Rijkswaterstaat de strategische verkeersmodellen, zodat de prognoses aansluiten op de actuele inzichten en een robuuste basis voor besluitvorming vormen.

‘Onder water’ kijken

In de lerende evaluatie is onderzocht hoe toekomstige modelactualisaties soepeler en meer volgens plan kunnen verlopen. De aanpak is erop gericht om ‘onder water’ te kijken; wat werkt goed/minder goed en welke dynamiek ligt daaraan ten grondslag. Ervaringen van verschillende betrokkenen zijn verzameld via documenten die inzicht geven in het procesverloop en interviews met onder meer de projectleiding, de regionale diensten van Rijkswaterstaat, de beleidsmakers en de medeoverheden.

‘De ervaringen vanuit het perspectief van verschillende betrokken partijen geven ons een goed uit-gangspunt bij toekomstige modelactualisaties. Het was een prettige samenwerking met de adviseurs van TwynstraGudde'
Dusica Krstic-Joksimovic, senior adviseur Rijkswaterstaat

Terugkoppeling in verhalen

In spiegelbijeenkomsten koppelen onze adviseurs de bevindingen op een bijzondere manier terug: aan de hand van zes verhalen die de historie van het project vertellen vanuit de ervaringen van verschillende betrokkenen. Hierdoor zijn de uitkomsten niet alleen herkenbaar, maar ontstaat ook inzicht in elkaars belevingswereld. Dat helpt om samen lessen te trekken. Het resultaat: concrete, praktische aanbevelingen die Rijkswaterstaat helpen om toekomstige modelactualisaties aan te pakken.

Wilt u een lerende evaluatie en/of doorpraten over de besluitvorming over infrastructurele projecten en programma’s, neem dan contact op met onze adviseurs.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.