Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Management | Onderwijs

  Wij bouwen aan flexibele, met de samenleving verbonden onderwijsorganisaties

  Het onderwijs, met name het beroepsonderwijs, staat in dagelijkse verbinding met de samenleving. Het is de uitdaging om de steeds snellere maatschappelijke veranderingen te vertalen in programma’s voor onderwijs en onderzoek. Dat vraagt flexibiliteit, niet alleen van bestuurders, maar ook van docenten en van de organisatie als geheel. Onze interimmanagers versterken het onderwijskundig leiderschap. Daarmee inspireren zij medewerkers om invulling te geven aan een strategie van voortdurende vernieuwing. 

  Kundig en ervaren

  We hebben veel ervaring met onderwijs in alle sectoren en bovendien alle kennis van de adviesgroepen van TwynstraGudde ter beschikking. We zijn daarmee een relevante gesprekspartner voor onderwijsbestuurders en -managers.

  Zorgvuldig in onze contacten

  We leggen alle afspraken snel en zorgvuldig vast. Zowel met de opdrachtgever als met de interimmanager. Heldere afspraken werken wel zo prettig.

  Blijvend betrokken

  We leveren niet alleen een interimmanager; we zijn van start tot afronding betrokken bij de opdracht. We ondersteunen onze interimmanagers met schaduwmanagement en borgen dat de opdrachtgever krijgt wat we beloven.
  Management | Onderwijs

  Wij bouwen aan flexibele, met de samenleving verbonden onderwijsorganisaties

  Het onderwijs, met name het beroepsonderwijs, staat in dagelijkse verbinding met de samenleving. Het is de uitdaging om de steeds snellere maatschappelijke veranderingen te vertalen in programma’s voor onderwijs en onderzoek. Dat vraagt flexibiliteit, niet alleen van bestuurders, maar ook van docenten en van de organisatie als geheel. Onze interimmanagers versterken het onderwijskundig leiderschap. Daarmee inspireren zij medewerkers om invulling te geven aan een strategie van voortdurende vernieuwing. 

  Kundig en ervaren

  We hebben veel ervaring met onderwijs in alle sectoren en bovendien alle kennis van de adviesgroepen van TwynstraGudde ter beschikking. We zijn daarmee een relevante gesprekspartner voor onderwijsbestuurders en -managers.

  Zorgvuldig in onze contacten

  We leggen alle afspraken snel en zorgvuldig vast. Zowel met de opdrachtgever als met de interimmanager. Heldere afspraken werken wel zo prettig.

  Blijvend betrokken

  We leveren niet alleen een interimmanager; we zijn van start tot afronding betrokken bij de opdracht. We ondersteunen onze interimmanagers met schaduwmanagement en borgen dat de opdrachtgever krijgt wat we beloven.
  Management | Onderwijs

  Wij bouwen aan flexibele, met de samenleving verbonden onderwijsorganisaties

  Het onderwijs, met name het beroepsonderwijs, staat in dagelijkse verbinding met de samenleving. Het is de uitdaging om de steeds snellere maatschappelijke veranderingen te vertalen in programma’s voor onderwijs en onderzoek. Dat vraagt flexibiliteit, niet alleen van bestuurders, maar ook van docenten en van de organisatie als geheel. Onze interimmanagers versterken het onderwijskundig leiderschap. Daarmee inspireren zij medewerkers om invulling te geven aan een strategie van voortdurende vernieuwing. 

  Kundig en ervaren

  We hebben veel ervaring met onderwijs in alle sectoren en bovendien alle kennis van de adviesgroepen van TwynstraGudde ter beschikking. We zijn daarmee een relevante gesprekspartner voor onderwijsbestuurders en -managers.

  Zorgvuldig in onze contacten

  We leggen alle afspraken snel en zorgvuldig vast. Zowel met de opdrachtgever als met de interimmanager. Heldere afspraken werken wel zo prettig.

  Blijvend betrokken

  We leveren niet alleen een interimmanager; we zijn van start tot afronding betrokken bij de opdracht. We ondersteunen onze interimmanagers met schaduwmanagement en borgen dat de opdrachtgever krijgt wat we beloven.

  Werkveld en onderwijs hebben elkaar nodig om richting te geven aan relevant vakspecialistisch onderwijs. Je moet alert zijn en verbindingen leggen. Dat geldt niet alleen voor bestuurders en managers, maar ook voor onderzoekers en docenten. Dat vraagt om eigenaarschap en transparantie waarin doelstellingen en strategie breed worden gedeeld. 

  De vraag naar veranderkracht

  Onze interimmanagers worden vaak ingeschakeld als tijdelijke programma- of onderwijsmanager. Bijvoorbeeld om een fusie te begeleiden of als regisseur voor de inzet van NPO-gelden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ook vervullen onze interimmanagers de rol van directeur Bedrijfsvoering of Planning & Control. Maar er is meer. Hun rol is veelal breder. Het gaat er bijna altijd om de onderwijsorganisatie te helpen een volgende stap in een transitieproces te zetten. Door het leiderschap binnen onderwijsteams te versterken, medewerkers in de juiste rol te krijgen en de processen daarop aan te passen. 

  Hoe maken wij het verschil?

  Wanneer je ons voor een opdracht wilt inschakelen, gaan we altijd eerst in gesprek. We willen een zo volledig mogelijk beeld krijgen van jouw organisatie. Wat zijn de strategische doelen? In welke context opereer je en welke achterliggende problemen en ontwikkelingen spelen een rol? Welke toegevoegde waarde kan een interimmanager hebben? Waar ben jij écht mee geholpen? Als we dat beeld scherp hebben, ontwikkelen we een profiel op basis waarvan we één of enkele kandidaten voordragen. We selecteren mensen die niet alleen een concrete opdracht kunnen uitvoeren, maar die in de geest van jouw organisatie kunnen bijdragen aan een volgende stap. Een interimmanager die bij jou aan de slag is, geven we bovendien ondersteuning in de vorm van schaduwmanagement. We bewaken de voortgang en blijven in contact tot de opdracht is afgerond.

  Een strategie werkelijkheid maken

  Het resultaat is dat jouw organisatie verder kan. Afhankelijk van de opdracht is er een nieuw programma gestart of is een nieuwe samenwerking of fusie tot stand gekomen. Processen, systemen en procedures zijn daarop afgestemd. Soms is een nieuwe (vaste) manager aangesteld die onze collega’s van TwynstraGudde Executive Search desgewenst voor je kan werven. Wij zorgen dat die vaste kracht goed wordt ingewerkt en dat taken warm worden overgedragen. Het onderliggende resultaat van onze interventies is dat onderwijskundig leiderschap veel breder in de organisatie is belegd. Medewerkers op alle niveaus voelen zich mede-eigenaar van een flexibele, met de samenleving verbonden onderwijsorganisatie. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen