InteraktContour Training projectmatig werken leidt tot eenduidigheid en verbinding

Organisaties krijgen steeds vaker te maken met specifieke uitdagingen, die vragen om duidelijke kaders. Ook bij InteraktContour, een zorginstelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, neemt het aantal projecten toe. Na de training opdrachtgeverschap voor managers vroegen zij TwynstraGudde om ook de projectleiders een training te geven over projectmanagement.

In de strategische plannen van InteraktContour komen veel projecten en programma’s voor. Projectmatig werken wordt daarom steeds belangrijker. In de praktijk worden projecten vaak op verschillende manieren aangepakt, maar het is juist belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. Het doel van de training was daarom om er onder andere voor te zorgen dat iedereen op één lijn zit en dezelfde taal spreekt.

Een tweedaagse training

Om structuur te creëren in projectmanagement hebben we een op maat gemaakte tweedaagse training diverse keren gegeven. Deze trainingen hebben wij deels fysiek op locatie en deels online gegeven m.b.v. Zoom. De training bestond uit interactieve werksessies, waarin theorie en praktijkvoorbeelden werden gecombineerd. De verschillende fasen van projectmatig werken hebben we doorlopen door samen het Project Canvas in te vullen op basis van actuele casussen bij InteraktContour. Het Project Canvas helpt de projectleider en het team om een helder beeld te schetsen van de essenties van het project en geeft inzicht in de kaders, zoals budget, planning, kwaliteit en risico’s.

Daarnaast hebben we aandacht besteed aan de persoonlijke stijl van de projectleider, het kiezen van de juiste werkvorm en stakeholdermanagement.

'We zijn nu kritischer in hoeveel projecten we tegelijkertijd doen. Stellen beter prioriteiten, maken projectdoelen scherper en stemmen regelmatiger af.'

Op één lijn

Een project heeft altijd een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Het is belangrijk dat deze twee partijen op één lijn zitten of, waar dat niet het geval is, elkaar weten te vinden. Daarom hebben we de managers en de projectleiders tijdens de training samengebracht. Aan het eind van dag één haalden we de vragen en bespreekpunten op bij de projectleiders, die we op dag twee bespraken met een manager erbij. Dit leidde tot een goed gesprek tussen managers en projectleiders over hoe je beter aan projecten kunt werken, wat je van elkaar mag verwachten en welke acties nodig zijn om het projectmatig werken binnen de organisatie verder te professionaliseren. Eén van de acties is bijvoorbeeld om het Project Canvas altijd aan het begin van een project in te zetten en samen in te vullen.

Eenduidigheid en verbinding

De training heeft geleid tot meer eenduidigheid over projectmanagement. De projectleiders en de managers hebben nu een gezamenlijk beeld over projectmatig werken. Door beide partijen tijdens de training bij elkaar te brengen is er ook meer verbinding ontstaan. Daarnaast hebben we concrete tools aangereikt, waarmee InteraktContour nu zelf aan de slag kan.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Programma- en projectmanagement zijn kernactiviteiten van TwynstraGudde. Tijdens een training zorgen onze adviseurs voor professionele begeleiding en stimuleren zij een veilige leeromgeving met inhoudelijke kennis, praktische voorbeelden, scherpte en flexibiliteit. Door het gesprek aan te gaan en voorbeelden uit te werken, komen we in korte tijd tot eenduidigheid over projecten, programma’s, werkvormen en opdrachtgeverschap.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.