TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Een krachtiger MVO-beleid met House of Impact

  Met advies, managementoplossingen en opleidingen helpen we mensen en organisaties bij duurzame maatschappelijke veranderingen. We werken aan een samenleving die schoon, veilig, gezond en weerbaar is. Zo dragen we bij aan een leefbare wereld, voor nu én straks. Met House of Impact stimuleren en versnellen we onze impact op morgen. 

  Toegevoegd door Esther van Koot op 7 september 2023

  Kern van House of Impact is onze positieve impact op maatschappij, milieu, opdrachtgevers en medewerkers. House of Impact vergroot onze gezamenlijke slagkracht op weg naar duurzamer, betekenisvoller werken. Dit doen we met én voor onze opdrachtgevers: door oplossingen te creëren van blijvende waarde, met een goede balans tussen sociale, ecologische en economische waarden. En binnen onze eigen organisatie: door ons te ontwikkelen naar een toekomstbestendige, lerende organisatie waar betekenisvol werken is verankerd. In onze strategie en bedrijfsvoering richten we ons - aan de hand van onderstaande thema’s - op vijf Sustainable Development Goals (SDG’s).  

  House of Impact - SDG roos (002)

  Betekenisvol adviseren

  Impact op morgen realiseren wij door betekenisvol advies en werk dat bijdraagt aan het welzijn van de samenleving en de leefbaarheid van de aarde. We maken duidelijk hoe we betekenis geven aan ons werk en waar we ons op kunnen en willen focussen. Dat doen we door met elkaar het gesprek te voeren en stil te staan bij keuzes over betekenisvol werken in onze praktijk – binnen en buiten opdrachten. 

  Dit gesprek voeren we intern en met onze opdrachtgevers. Wij vinden het belangrijk om van opdrachten te weten aan welke sociale en maatschappelijke opgaven ze bijdragen en hoe je eventueel nog meer impact kunt maken. Dit doen we aan de hand van onze Impact Tool. Deze maakt inzichtelijk aan welke Sustainable Development Goals de opdracht bijdraagt. Dit bespreken we met onze opdrachtgevers, zowel voor als na een opdracht. Zo bepalen we samen hoe we met elke opdracht impact op morgen maken.

  Diversiteit is essentieel om maatschappelijke transities werkend te krijgen 

  Werken bij TwynstraGudde betekent samen maatschappelijke transities werkend krijgen. We dragen bij aan een leefbare wereld, voor nu én straks. Maatschappelijke verandering realiseren lukt alleen als we weten en begrijpen wat er in de maatschappij speelt en als we verbinding leggen met verschillende groepen en organisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diverse samenstelling van onze organisatie beter verbonden zijn met de samenleving. We geloven dat jezelf kunnen zijn en diversiteit onze organisatie verrijkt én innovatief, gelijkwaardiger en aantrekkelijker maakt.
  Lees verder

  Duurzaamheid 

  Wij helpen mensen en organisaties bij duurzame maatschappelijke veranderingen en om hen zo duurzaam mogelijk te laten opereren. Dat doen we er niet bij, maar is integraal onderdeel van onze werkwijze. Wij zijn gespecialiseerd in vraagstukken rondom de energietransitie. Deze transitie vraagt om innovatie en nieuwe technologie, maar ook om maatschappelijk acceptatie, ruimtelijke inpassing, nieuwe verdienmodellen en goede regels en randvoorwaarden. Ook het circulair gebruik van grondstoffen en klimaatadaptatie zijn thema’s waar wij expertise in hebben en in adviseren. De relevantie daarvan neemt de komende jaren alleen maar toe. Door de unieke combinatie van kennis op deze thema’s is TwynstraGudde bij uitstek in staat om de transitie naar een duurzame samenleving te leiden.

  We kijken ook naar het verkleinen van onze eigen impact: door onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te organiseren. Onze ambitie is om in 2030 CO2-neutraal te zijn. In onze bedrijfsvoering richten we ons continu op het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en op een circulaire inrichting van onze organisatie. We vertalen dat onder andere naar groei op de CO2-prestatieladder, een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering.

  Community Programma

  De Uitwisseling

  We hebben de ambitie om ons ook buiten reguliere opdrachten in te zetten voor maatschappelijke projecten. We willen in verbinding staan met de samenleving om bij te dragen en ons perspectief te verbreden. Via ‘De Uitwisseling’ geven we daar invulling aan. We zetten - TwynstraGudde breed - pro bono projecten op en stimuleren initiatieven vanuit adviseurs en adviesgroepen. Denk aan de inzet van kennis en kunde, mentortrajecten en (lokale) hands-on projecten. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn hierbij belangrijke waarden. De Uitwisseling helpt ons breder in verbinding te staan met de maatschappij en onze blik te verruimen. Voorbeelden van maatschappelijke projecten waar we aan werken of aan gewerkt hebben zijn:

  • The Refugee Talent Hub: samen met de Refugee Talent Hub organiseren we activiteiten voor hoogopgeleide vluchtelingen (statushouders). Het doel daarvan is om de kloof tussen vluchtelingen en de Nederlandse arbeidsmarkt te verkleinen. Een voorbeeld van zo’n project is het Women only mentortraject, waarin vrouwelijke adviseurs van TwynstraGudde gekoppeld zijn aan vrouwelijke nieuwkomers. Zij werken gericht met hen aan het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. En leren door dit traject ook meer van elkaars werelden.
  • Mondriaan 150: door dit Amersfoortse project te begeleiden, hebben we onze kennis en kunde van social design ingebracht. Binnen dit project zijn maatschappelijke vraagstukken vanuit een kunstenaarsperspectief belicht en opgepakt.
  • De Amersfoortse Uitdaging: we zijn een partnership aangegaan met De Nederlandse Uitdaging. Een organisatie die op lokaal niveau bedrijven en maatschappelijke organisaties verenigt om samen pro bono lokale maatschappelijke projecten te realiseren. We ondersteunen de Nederlandse Uitdaging bij het oprichten van een nieuwe lokale uitdaging: ‘de Amersfoortse Uitdaging’. Dit zorgt voor nabijheid en verbinding met de stad Amersfoort, waar TwynstraGudde gevestigd is. Hiervoor stellen wij ons (Amersfoortse) netwerk actief beschikbaar en nemen we zitting in het bestuur. Ook doen we mee aan landelijke en andere lokale projecten van de Nederlandse Uitdaging.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen