VISTA college Projectmatig werken naar een hoger niveau met concrete tools en handvatten

Het VISTA college is een ROC in Zuid-Limburg, dat in 2019 is voortgekomen uit een fusie. Het VISTA college heeft de missie om in de regio een breed en modern opleidingsaanbod te blijven aanbieden. Na de fusie is één van de ambities om het projectmatig werken naar een hoger niveau te tillen. TwynstraGudde is gevraagd om het Projectbureau van het VISTA college in een aantal sessies mee te nemen in de methoden van projectmatig werken en samen de vertaalslag te maken naar hun eigen projectaanpak.

Foto: Het VISTA college

Binnen het VISTA college is veel gaande. Er lopen veel verschillende projecten. Daarom is er behoefte aan focus, rust, concrete handvatten en een gemeenschappelijke taal. Om het projectmatig werken te professionaliseren zocht het VISTA college onder andere een adviseur, die het Projectbureau kon meenemen in de verschillende methoden en tools die er zijn voor project-, programma- en portfoliomanagement. Zo kunnen zij zelf een methode samenstellen, die voor het VISTA college werkt.

Van strategisch tot operationeel

TwynstraGudde heeft zeven sessies van een dagdeel georganiseerd voor de leden van het Projectbureau, waarin we theorie en praktijk hebben gecombineerd. Tijdens de sessies zijn onder meer de diverse vormen van planmatig- en projectmatig werken, portfoliomanagement, Agile Scrum, omgevingsmanagement, risicomanagement en stijlen van projectleiderschap besproken. Daarnaast hebben we concrete tools aangereikt, zoals een projectcanvas, Doelen-Inspanningen-Netwerk, afwegingskader, praatplaat en diverse formats.

Om de koppeling naar de praktijk te maken, is gezamenlijk een projectcanvas ingevuld voor een bestaand project van het VISTA college. Een projectcanvas helpt om snel de hoofdlijnen van het project zichtbaar te maken. Door hier samen mee aan de slag te gaan, ontstond er bewustzijn over hoe belangrijk het is om het project specifiek te maken, af te bakenen, scherp te formuleren en concrete resultaten te benoemen. Het Projectbureau overweegt het projectcanvas structureel in te gaan zetten.

'De training heeft bijgedragen aan een gemeenschappelijke inhoudelijke basis voor ons team. Een mooie stap in het verder professionaliseren van projectmatig werken binnen VISTA college!'
Yvonne Jeurissen, projectleider VISTA college

Rol en positionering van het Projectbureau

Een belangrijk onderdeel van projectmatig werken is om je rol en positionering als Projectbureau glashelder te hebben. Hier is uitgebreid bij stilgestaan en vragen beantwoord als: hoe zit de lijnorganisatie in elkaar? Hoe werkt het als er een aanvraag voor een project binnenkomt? Wie is dan de opdrachtgever? En wat is de positie van het Projectbureau? Ben je sturend of faciliterend?

We hebben de organisatie en de positie van het Projectbureau gevisualiseerd. Door hier met elkaar over in gesprek te gaan, werden de knelpunten en onduidelijkheden zichtbaar. Gezamenlijk zijn we gekomen tot nieuwe inzichten over organisatie en besluitvorming rondom projecten.

Projectmatig werken naar een hoger niveau

De verschillende methoden en tools zijn pragmatisch, kort en krachtig overgebracht. Het belangrijkste resultaat is dat het Projectbureau nu over de handvatten en tools beschikt om projecten verder vorm te geven en het projectmatig werken binnen de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast is het van grote meerwaarde geweest dat het Projectbureau dit traject samen heeft doorlopen en methoden en theorieën heeft toegepast op de eigen situatie.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Projectmatig werken is één van de expertises van TwynstraGudde. Met onze inhoudelijke kennis en ervaring met verschillende projecten, programma’s en portfolio’s bij uiteenlopende organisaties weten we theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Door het gesprek aan te gaan, verdieping te zoeken en modellen in de praktijk toe te passen, kunnen we een organisatie in korte tijd alle tools en handvatten geven om het projectmatig werken binnen de organisatie zelf in te richten en te professionaliseren.

New call-to-action

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.