Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  FMHaaglanden FMHaaglanden helpen bij vormgeven aan hybride werken

  Sinds de coronapandemie willen veel mensen zelf kunnen bepalen waar ze werken: thuis, op kantoor of elders. In opdracht van FMHaaglanden hebben we geholpen met de doorontwikkeling van de facilitaire dienstverlening, rekening houdend met hybride werken.

  FMHaaglanden is één van de grootste facilitaire dienstverleners van het Rijk en is verantwoordelijk voor het werkklimaat en de voorzieningen voor 30.000 rijksambtenaren in Den Haag. Tijdens de coronapandemie werkten de meesten van hen noodgedwongen thuis en hebben toen ook de voordelen daarvan ervaren. Nu willen de meeste mensen niet meer terug naar hoe het ooit was. Zij willen de ruimte om zelf te bepalen waar en wanneer zij werken. Wie behoefte heeft aan fysiek overleg of verbinding met collega’s, komt naar kantoor. Anderen werken beter thuis. Er zijn ook mensen die het kantoor opzoeken om geconcentreerd te werken. 

  Een nieuw evenwicht 

  Hybride werken impliceert een nieuw evenwicht tussen kantoor en thuis. Het gaat om een cultuurverandering waarbij een andere manier van communiceren, leidinggeven en samenwerken nodig is. FMHaaglanden moet daarvoor de juiste voorzieningen vinden en implementeren. Dat roept vragen op en brengt onzekerheden met zich mee. Hoe gaat het werken zich in de verdere toekomst ontwikkelen? Wat vergt dat van de faciliteiten? Dezelfde aanpak werkt lang niet voor iedereen. Wij ondersteunen FMHaaglanden bij de vormgeving van hybride werken en vervullen daarvoor de rol van projectleider Hybride Werkomgeving en de rol van projectleider Hybride Vergaderen.

  Structuur aanbrengen

  Juist in een tijd waarin het hybride werken zich nog ontwikkelt, is het in onze optiek essentieel om te blijven nadenken over facilitaire dienstverlening. Als facilitaire organisatie moet je anticiperen door mogelijke aanpakken inzichtelijk te maken en te experimenteren met wat wel en niet werkt. In pilots kan de impact van het hybride werken op de facilitaire dienstverlening duidelijk worden. Hiervoor bieden wij in de eerste plaats een structuur aan door onderzoeksvragen helder te maken, informatie te verzamelen en te toetsen of iedere stakeholder dezelfde taal spreekt. Met bijvoorbeeld een scenarioanalyse of een businesscase werken we verschillende perspectieven, kansen en mogelijkheden uit. 

  'In tijden dat er veel onzeker is, is het prettig om met professionals te sparren over de richting en de koers die je wilt varen. Waar doen we goed aan?'
  Sara Schut, programmamanager Hybride Werken FMHaaglanden

  Hybride vergaderen

  Vanuit deze visie heeft de projectleider hybride vergaderen een businesscase voor de studiovoorzieningen opgeleverd. De kosten en baten zijn hierin per scenario inzichtelijk gemaakt. Wat kost het gebruik van een interne, externe en tijdelijke studiovoorzieningen? Hierbij is ingespeeld op trends en rekening gehouden met de risico’s. 

  Hybride werkomgeving

  De projectleider hybride werkomgeving heeft een beeld geschetst van het werken in de toekomst. Vanuit risicodenken en systematische analyses is met de stakeholders gesproken. Wat wordt bij hybride werken verwacht van de schoonmaakdienst en andere facilitaire diensten? Hoe ziet die samenwerking er dan uit? Welk meubilair sluit aan bij hybride werken en kunnen we dat samen met onze leveranciers aanbieden? Deze vragen zijn beantwoord met concrete stappen en experimenten. 

  Beweging in de samenwerking

  Onze adviezen hebben bijgedragen aan het verder vormgeven van de facilitaire dienstverlening in relatie tot hybride werken. De businesscase en de scenarioanalyse zijn zowel intern als extern besproken met de betrokken stakeholders. Dit heeft een beweging in de samenwerking teweeggebracht met concrete actiepunten als gevolg. Met als uiteindelijk resultaat: een optimale klantbeleving en een prettig werkklimaat voor 30.000 rijksambtenaren. 
  'In tijden dat er veel onzeker is, is het prettig om met professionals te sparren over de richting en de koers die je wilt varen. Waar doen we goed aan? Met een kritische blik hebben de betrokken projectleiders dat op een prettige manier scherp weten neer te zetten', Sara Schut, programmamanager Hybride Werken FM Haaglanden.

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde levert de menskracht en ontzorgt de opdrachtgever met onafhankelijk en deskundig advies. Wij hebben veel ervaring op het gebied van facilitair management in uiteenlopende organisaties. Op het juiste niveau voeren we inhoudelijk goede gesprekken. Met een scherpe analyse en een frisse blik brengen onze mensen structuur aan. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen