TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Den Haag Portfoliomanagement zorgt voor meer structuur en focus

  De afdeling Project- en Programmamanagement (PPM) van de gemeente Den Haag, onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is in de afgelopen jaren flink gegroeid. De afdeling krijgt steeds meer vragen over nieuwe projecten en programma’s. Om de beschikbare capaciteit optimaal te kunnen inzetten, willen zij het proces voor aanvraag, capaciteit en uitvoering beter kunnen managen. TwynstraGudde helpt de afdeling Project- en Programmamanagement om dit proces met behulp van portfoliomanagement te stroomlijnen. 

  Een portfolio is een geheel van processen, projecten en programma’s, gericht op het realiseren van de strategische doelen van een organisatie. Portfoliomanagement helpt om hier keuzes in te maken: wat doen we nu, later of niet (meer)?  

  Theorie toegepast op de Haagse praktijk 

  Om portfoliomanagement vorm te geven en te implementeren hebben we samen met het projectteam van PPM een Plan van Aanpak opgesteld. Samen hebben we het portfoliomanagementproces uitgedacht, inclusief de bijbehorende rolverdeling en formats. TwynstraGudde gaf uitleg over de theorie en liet relevante praktijkvoorbeelden zien. Het projectteam van PPM plaatste dit in de gemeentelijke context. Zo hebben we de theorie en voorbeelden toegepast op de Haagse praktijk. 

  Van overzicht naar inzicht, van inzicht naar (bij)sturing 

  Een belangrijk onderdeel van portfoliomanagement is het inzichtelijk maken van het portfolio. De gemeente beschikte al over een digitale portfoliomanagementtool. Aan de hand van een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) hebben we de lange termijn ambitie, strategische doelen, concrete baten en vereiste inspanningen van het sociaal domein in beeld gebracht. Deze input heeft het projectteam vanuit PPM gebruikt om de tool verder in te richten.  

  Op termijn geeft de portfoliomanagementtool volledig en actueel inzicht in het portfolio en helpt het om vragen te beantwoorden over waar de knelpunten zitten, hoe het gaat met de inzet van capaciteit en in hoeverre de doelen bereikt worden. Kortom: van overzicht naar inzicht en daarmee ook naar (bij)sturing. 

  Afwegingskader: wat doen we wel, niet of later? 

  Binnen portfoliomanagement is een afwegingskader essentieel om weloverwogen keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Om tot een afwegingskader te komen, hebben we vastgesteld wat belangrijke factoren zijn om nieuwe aanmeldingen van projecten en programma’s te beoordelen. Daarbij hebben we vragen geformuleerd, zoals: is dit project of programma voldoende uitgewerkt om te kunnen beoordelen? Aan welke strategische doelen draagt het bij? En in hoeverre is het nu belangrijk of kan het ook later? Door op deze manier afwegingen te maken, kan beter onderbouwd worden waarom of wanneer bepaalde projecten en programma’s opgepakt worden. 

  Om goede afwegingen te kunnen maken, is ook structuur nodig. Daarom hebben we diverse formats en tools aangereikt, zoals een intakeformat, een beslisboom en een beoordelingsformulier. Hierbij hebben we ook een procesbeschrijving opgesteld: vanaf een nieuwe aanmelding tot aan de besluitvorming, inclusief overlegstructuur en rolverdeling. Machteld Licht, manager van PPM vertelt: ‘Het start met een goed intakeproces. Aan de voorkant doorleven we de opdracht vanuit verschillende expertises. Door een opdracht op deze wijze in ons portfolio op te nemen, organiseren we een vliegende start voor de opdrachtnemer.'

  'Door een opdracht op deze wijze in ons portfolio op te nemen, organiseren we een vliegende start voor de opdrachtnemer.'
  Machteld Licht, manager PPM gemeente Den Haag

  Een opleiding portfoliomanagement 

  Met de aangereikte tools kan de afdeling Project- en Programmamanagement het Plan van Aanpak nu zelf implementeren. Voor de continuïteit is het belangrijk om ook nieuwe medewerkers kennis te laten maken met de principes van portfoliomanagement. Daarom hebben we samen een eendaagse training opgesteld. Deze opleiding wordt nu regelmatig aangeboden om zo het gedachtegoed van portfoliomanagement binnen de organisatie te borgen.  

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde 

  Portfoliomanagement is één van de expertises van TwynstraGudde. Met onze inhoudelijke kennis over en ervaring met verschillende projecten en programma’s weten we theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Door te sturen op projecten en programma’s kunnen organisaties goed onderbouwde keuzes maken. Effectief portfoliomanagement leidt tot meer overzicht en grip op projecten en programma’s en daarmee op de organisatiedoelen. 

  Wij hebben een whitepaper geschreven over de grondbeginselen van succesvol portfoliomanagement. Aan de hand van tien succesfactoren en praktijkcases heb je praktische handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan. Download hieronder het whitepaper.

  New call-to-action

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen