Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Wie we zijn Ons verhaal

  Werken met TwynstraGudde betekent samen maatschappelijke transities werkend krijgen. Met advies, management en opleidingen helpen we mensen en organisaties bij duurzame maatschappelijke veranderingen. We weten wat er speelt én wat er op het spel staat: we staan voor vraagstukken die het hart en de toekomst van onze samenleving raken. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen.

  De uitdagingen zijn groot, maar het blijft bij ons niet bij praten of balletjes opgooien. Onze kracht ligt in daadkracht. Met een analytische blik, diep inzicht in de materie en oog voor de relatie slagen we erin mensen en organisaties in beweging te krijgen en te verbinden. Daarbij volharden we in waar we al bijna 60 jaar goed in zijn: grote en complexe vraagstukken terugbrengen tot overzichtelijke proporties. We leven ons in, verkennen, analyseren, verhelderen, verbinden en ontwikkelen.

  Als aanjager van verandering, hebben we bovendien een scherp gevoel voor de verhoudingen in bestuurlijk Nederland. Daardoor slagen we erin om boven de belangen en tussen de partijen te staan. We breken open wat in beton gegoten lijkt te zijn. Versnellen wat vast dreigt te lopen en brengen projecten tot een goed einde. Onze stip op de horizon? Een leefbare wereld, voor nu én straks. Samen met onze opdrachtgevers - en alle belanghebbenden daaromheen - werken we aan een samenleving die schoon, veilig, gezond en weerbaar is. Zo maken we blijvend impact op morgen.

  Wat ons drijft
  Een leefbare wereld, voor nu én straks 

  Met advies, management en opleidingen helpen we mensen en organisaties bij duurzame maatschappelijke veranderingen. We werken aan een samenleving die schoon, veilig, gezond en weerbaar is. Zo dragen we bij aan een leefbare wereld, voor nu én straks. 

  Hoe we dat doen
  Maatschappelijke transities werkend krijgen 

  We staan voor urgente maatschappelijke uitdagingen. Vraagstukken die het hart en de toekomst van onze samenleving raken, zoals energie en klimaat, wonen, veiligheid, landbouw, mobiliteit, zorg en onderwijs. Onze adviseurs, managers en opleiders weten wat er speelt. Met een analytische blik, diep inzicht in de materie en oog voor de relatie slagen we erin mensen en organisaties in beweging te krijgen en te verbinden. Onze kracht ligt in daadkracht. In het creëren van oplossingen die werkbaar zijn én werkbaar blijven. Met onze adviezen, inzichten en kennis krijgen we maatschappelijke transities werkend.    

  Onze belofte
  Impact op morgen.

  Als aanjager van verandering hebben we een scherp gevoel voor de verhoudingen in bestuurlijk Nederland. We staan boven de belangen en tussen de partijen. En volharden in waar we al jaren goed in zijn: grote en complexe vraagstukken terugbrengen tot overzichtelijke proporties. Want een oplossing is pas goed als die werkbaar is. En als onze samenleving er blijvend wat aan heeft. Onze professionals staan nooit stil. We werken doorlopend aan onze ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Alles om Nederland verder te helpen. We leven ons in, verkennen, analyseren, verhelderen, verbinden en ontwikkelen. We breken open wat in beton gegoten lijkt te zijn. Versnellen wat vast dreigt te lopen en brengen projecten tot een goed einde. Zo maken we blijvend impact op morgen.

  'Als ik TwynstraGudde bij anderen introduceer, vertel ik altijd over de oprichters. Arie Gudde stond voor een persoonlijke, mensgerichte manier van werken. Andries Twijnstra - die weg- en waterbouwkunde heeft gestudeerd - had juist een resultaatgerichte, analytische aanpak. Eén bedrijf, twee benaderingen. Dat zijn nog altijd de pijlers van onze organisatie.’
  Wicher Schönau, partner Huisvesting, Vastgoed en Facility management

  Onze geschiedenis

  1964: Andries Twijnstra en Arie Gudde richten in Deventer samen een organisatieadviesbureau op, het Raadgevend Bureau Dr. ir. A. Twijnstra, adviseurs voor de bedrijfsorganisatie in de bouwnijverheid. Het bureau richt zich eerst alleen op de bouwwereld en is meteen betrokken bij opvallende projecten: de Jaarbeurs in Utrecht, de bouw van het VU Ziekenhuis in Amsterdam en het hoofdkantoor in Arnhem van de Postcheque en Girodienst. Vanaf de jaren ‘70 werden management-consultants aangetrokken en werkten we ook voor het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, onderwijs en de overheid. 

  Duurzaamheid

  Duurzaam opereren is al vele jaren een integraal onderdeel van onze manier van werken. We werken aan een samenleving die schoon, veilig, gezond en weerbaar is. Met advies, management en opleidingen helpen we mensen en organisaties bij duurzame maatschappelijke veranderingen. Daarnaast doen we er alles aan om onze eigen bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te organiseren. Zo dragen we bij aan een leefbare wereld, voor nu én straks.

  Persoonlijke groei

  TwynstraGudde helpt organisaties en mensen bij duurzame maatschappelijke veranderingen. Onze gemeenschappelijke drijfveer is een bijdrage te leveren aan een leefbare wereld, voor nu én straks. Persoonlijke groei is daarbij essentieel. De School of Impact van TwynstraGudde maakt dit mogelijk en brengt de combinatie van leren en ontwikkelen, kennis- en vakontwikkeling en leren in de praktijk bij elkaar. En vormt zo het kloppend hart van onze organisatie. Daar waar impactmakers gemaakt worden.