TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Verkeersmanagement-Informatie voor Routeadvies Lerende evaluatie draagt bij aan landelijke invoering digitale waarschuwing schoolzones

  Het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft een grote prioriteit bij wegbeheerders. Dat geldt al helemaal als het gaat om de veiligheid binnen drukke schoolzones. Een proef met digitale waarschuwing pakte positief uit. De lerende evaluatie die TwynstraGudde voor opdrachtgever VM-IVRA uitvoerde, was aanleiding om data over schoolzones nu landelijk beschikbaar te stellen.

  Verkeersmanagement-Informatie voor Routeadvies (VM-IVRA) heeft als doel wegbeheerders te begeleiden bij de overgang naar digitaal verkeersmanagement. De organisatie werkt daarvoor onder andere samen met data- en serviceproviders. VM-IVRA experimenteerde samen met vijf grote gemeenten en een aantal data- en serviceproviders, met een digitale melding die automobilisten via hun app op de telefoon of via het navigatiesysteem waarschuwden wanneer zij een schoolzone binnenreden. ANWB, Flitsmeister, Locatienet en Tripservice deelden de info via hun reisapps. GeoJunxion gebruikte de schoolzone-informatie voor klanten in de logistieke en automotive sector.

  Data delen

  Voor de proef is een datafeed met data over scholen in vijf gemeenten gedeeld. Om automobilisten op maat te kunnen waarschuwen, is geprobeerd zo actueel mogelijke data over schooltijden, vrije dagen en vakanties te delen. Deze informatie is door scholen via de PO-Raad aangeleverd (Scholen op de kaart). Gemeenten hebben een aanjagende rol gespeeld om de kwaliteit van de data op orde te krijgen. Van scholen met een schoolzone zijn ook data over de geografische grenzen van de schoolzone gedeeld. In totaal bevat de datafeed informatie over bijna 450 schoollocaties. Bij 190 van deze schoollocaties is fysiek een schoolzone ingericht.

  Vernieuwen en verankeren

  TwynstraGudde werd gevraagd een lerende evaluatie te maken. De evaluatie geeft niet alleen inzicht in de meerwaarde van het geven van een waarschuwing aan automobilisten, maar brengt ook leervragen, verwachtingen en lessen in kaart. En doet suggesties hoe de succesvolle proef ook een succesvol vervolg kan krijgen (landelijke invoer). We hebben onszelf en de betrokken organisaties vooraf nadrukkelijk de vraag gesteld: als deze proef een succes is, hoe gaan we dan verder? Vernieuwen én verankeren, daar ging het om. Zodat dit mooie idee niet alsnog in een la zou verdwijnen.

  Proef op de voet gevolgd

  We hebben veel gesprekken gevoerd vooraf, tijdens en na afloop van de proef. Daarbij keken we naar functionele aspecten als bereik, opvolggedrag en tevredenheid, naar organisatorische zaken als samenwerking tussen betrokken organisaties en technische aspecten als de kwaliteit van de data en de werking van de dataketen. Met serviceproviders hebben we gekeken hoe zij data doorgeven en welke keuzes ze daarbij maken. Met gemeenten hebben we gesproken over het belang van verkeersveiligheid. Deelnemers aan de proef kregen vragenlijsten, met vragen als: heb je je gedrag aangepast naar aanleiding van de waarschuwing? Meer dan de helft van de automobilisten zegt inderdaad alerter te zijn en het rijgedrag aan te passen.

  'Het evaluatierapport was een belangrijke bedrage om tot dit vervolg te komen.’
  Gerard Martens, adviseur VM-IVRA

  Leerpunten

  Uit de gesprekken en vragenlijsten kwam een aantal interessante leerpunten naar voren. Uit de proef blijkt dat bij de implementatie van de waarschuwing voor schoolzones (veel) meer afwegingen meespelen dan aanvankelijk gedacht.

   cijfers-voor-blog-01-2Afwegingen rondom enerzijds het vergroten van de alertheid en anderzijds het voorkomen van afleiding en een overload aan informatie in de auto. Serviceproviders waren hier scherp op. Ze puzzelen nog op de precieze implementatie in hun diensten. Bijvoorbeeld of automobilisten die elke dag dezelfde route rijden de waarschuwing ook elke dag moeten krijgen, om irritatie te voorkomen.

  cijfers-voor-blog-02-2Afwegingen rondom een consistent wegbeeld. De waarschuwing moet kloppen met wat automobilisten door de voorruit zien. Wanneer de melding luidt: ‘U nadert een schoolzone’, moet dit op een uniforme manier zichtbaar zijn door borden en andere aanduidingen. Daarom hebben serviceproviders in de proef de keuze gemaakt om alleen een waarschuwing te geven bij het naderen van een schoolzone die ook fysiek als zodanig is ingericht.

  cijfers-voor-blog-03-2Ook afwegingen rondom een kostendekkende implementatie zijn in de evaluatie meegenomen.

  De belangrijkste vraag was vervolgens welke strategie gevolgd moest worden om te besluiten over een al dan niet landelijke invoer. Is dat bijvoorbeeld een vervolg op de proef om de puzzel te leggen en meer bewijslast over de impact op straat te verzamelen? Is dat eerst een verdere uniformering van de inrichting van schoolzones, in combinatie met een selectie van schoolomgevingen waar het verhogen van de attentiewaarde de meeste meerwaarde heeft? Of is dat het als open data landelijk beschikbaar maken van de data over schoolzones en het in overleg tussen overheden en bedrijven volgen van de toepassing ervan?

  Resultaat: besluit tot landelijke invoering

  De uitkomst van de lerende evaluatie gaf waardevolle beslisinformatie, waarmee besloten is tot een landelijke invoer in 2024. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Met de uitkomsten en na nader overleg hebben wij de suggestie gedaan om voor het vervolg een tweetrapsstrategie te volgen:

  Waarom TwynstraGudde?

  De adviseurs van TwynstraGudde hebben bewezen veel ervaring met het opzetten van lerende evaluaties. Daarbij kijken we vooral vooruit en geven ook suggesties voor het verder brengen van succesvolle projecten en experimenten. We hebben ook veel kennis van nieuwe, slimme oplossingen voor mobiliteit in stedelijke gebieden. Het realiseren van die oplossingen is nooit alleen een technologisch vraagstuk, maar evengoed een samenwerkingsvraagstuk.

  De evaluatie is in samenwerking met Goudappel uitgevoerd.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen