TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Heerenveen Keuze voor nieuw gemeentehuis door integraal advies

  De gemeente Heerenveen overwoog de bouw van een nieuw, toekomstbestendig gemeentehuis. Maar hoe verantwoord je zo’n investering in financieel krappe tijden waarin nog vele andere maatschappelijke uitdagingen op de agenda staan? En, waar moet dat nieuwe gebouw dan komen of is grootschalige renovatie wellicht een betere en voordeligere optie? Wij hebben procesregie gevoerd en de input geleverd om tot gedragen besluitvorming te komen. De gemeenteraad heeft de knoop doorgehakt en, mede door onze inbreng, besloten tot vervangende nieuwbouw. 

  De combinatie van bovenstaande vragen en de complexe vraag hoe deze investering maatschappelijk en politiek breed gedragen kan worden, was voor de gemeente Heerenveen aanleiding om TwynstraGudde te betrekken bij haar opgave.

  Politiek-bestuurlijk draagvlak creëren

  Naast het monumentale gemeentehuis Crackstate werd in 1991 het huidige gemeentekantoor gebouwd. Dit gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse vereisten op het gebied van Arbo, binnenklimaat, akoestiek en beschikbare ruimten die nodig zijn voor de uitvoering van de bestuurlijke en publieke functie. Daarnaast schrijven wetgeving en eigen gemeentelijk beleid verduurzaming voor en de gemeente ambieert hierin een voorbeeldfunctie. Ook biedt het huidige gebouw onvoldoende ondersteuning voor hybride werken. Tot slot is de toegankelijkheid van de raadszaal voor bewoners matig. Goed werkgeverschap vraagt aanpassingen die lastig te realiseren zijn in het huidige kantoor.

  De uitdaging was om, in tijden van financiële krapte op de gemeentelijke begroting én tezamen met talrijke andere maatschappelijke doelstellingen in de Heerenveense gemeenschap, toch een breed politiek-bestuurlijk draagvlak te creëren voor een toekomstbestendig en houdbaar plan voor gemeentehuisvesting.

  Meerjarige ondersteuning

  TwynstraGudde heeft de gemeente tijdens dit meerjarig traject ondersteund bij een zeer intensief proces van verdieping, onderzoek en duiding. De overkoepelende vraag luidde: leidt ons door het proces richting de meest toekomstbestendige keuze, waarbij betaalbaarheid, functionaliteit, draagvlak, veiligheid en duurzaamheid uitgangspunten zijn.

  ‘Jullie toegevoegde waarde was de brede blik en integrale benadering van ons complexe vraagstuk.'
  Jan Westrik, programmamanager gebiedsontwikkeling gemeente Heerenveen

  Brede en integrale benadering

  Een investeringsvereiste voor een nieuw gemeentehuis van tientallen miljoenen euro’s, in een financieel uitdagende tijd, vraagt om een brede integrale benadering. Om te komen tot de beste keuze ondersteunt TwynstraGudde op vele fronten: op financiële vlak, met een ruimtelijk plan, op functioneel gebied én met oog voor de politiek-bestuurlijke context.

  Dit meerjarig traject bestond uit verschillende fasen. Allereerst werd er een huisvestingsvisie opgesteld en werd een Globaal Programma van Eisen uitgewerkt op basis waarvan zes huisvestingsscenario’s vergeleken werden. Renovatieopties vielen af, nieuwbouwscenario’s werden verkend en vanuit diverse invalshoeken vergeleken. Er bleven drie scenario’s over. Vervolgens werd het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen opgesteld. Om hiervoor draagvlak en inspraak te verstevigen werden veel gesprekken gevoerd met tal van intern betrokkenen en externe organisaties. Waar komen bezoekers binnen? Waar vindt ongeplande ontmoeting plaats? Hoe scheiden we het publieke en niet-publieke deel, de ambtelijke en de bestuurlijke zone? Hoeveel vergaderruimtes zijn er nodig? Wat doen we met de trouwzaal? Hoe koppelen we de wensen en behoeften van de eindgebruiker aan de ambities en uitgangspunten van de organisatie?

  Rekening houdend met het feit dat de eindgebruikers van het gemeentehuis niet alleen ambtenaren en bestuurders zijn, maar ook inwoners en de ondernemers. We kropen in de haarvaten van de organisatie om een droomgebouw met een sterke toekomstbestendigheid te realiseren. Speciale aandacht was er voor de toekomstige functie van het monumentale pand Crackstate, waarvan de waarde als publiek gebouw midden in het centrum door velen werd onderstreept.

  Toekomstbestendige keuze

  Ons doel tijdens dit intensieve traject was om zoveel mogelijk perspectieven te beschouwen en een uitlegbare afweging richting een acceptabel plan te presenteren. We hebben de drie overgebleven scenario’s uitgebreid bestudeerd en hierover helder gerapporteerd. Per scenario hebben we de maatschappelijke impact en haalbaarheid geschetst. Financiële vergelijkingen gaven vervolgens richting aan een raadsbesluit over de meest toekomstbestendige keuze. Het hele traject duurde drie jaar. De raad heeft een definitieve keuze gemaakt voor vervangende nieuwbouw op de huidige plek mét behoud en renovatie van Crackstate.

  ‘Jullie toegevoegde waarde was de brede blik en integrale benadering van ons complexe vraagstuk. Mooi om te zien dat jullie sterk zijn in zowel financiën, conceptontwikkeling, creëren van draagvlak, projectbeheersing én politiek-bestuurlijke sensitiviteit bezitten. Jullie lijken net zo makkelijk een ingewikkelde berekening te maken als dat jullie de gemeenteraad in een elevator pitch kunnen voorschotelen wat de kern van de opgave is en waarom deze opgave voor hen relevant is. Jullie hebben inlevingsvermogen. Dat is handig in een organisatie als de onze.’ - Jan Westrik, programmamanager gebiedsontwikkeling gemeente Heerenveen.

  Waarom TwynstraGudde?

  De professionals van TwynstraGudde hebben ruime ervaring op het gebied van huisvesting en vastgoed. In deze opdracht kwamen alle facetten van dat vakgebied samen. Door onze kennis en kunde van procesregie, ons gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke sensitiviteit en onze huisvestingsexpertise konden we de opdrachtgever op vele vlakken ontzorgen en projectvoortgang en resultaat aanjagen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen