TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  De Hartekamp Groep Strategie ontwikkelen met de narratieve methode

  Strategie is niet langer een lineair proces waarbij je naar je doelen kunt toewerken in een tempo dat jij zelf kiest. Daarvoor is de samenleving te complex geworden en volgen veranderingen elkaar te snel op. Transities zorgen voor grote onzekerheden en fundamentele vragen. Dat merkt ook De Hartekamp Groep. Daarom kozen zij voor de narratieve methode van TwynstraGuddde bij het ontwikkelen van hun strategie. Dit heeft een concreet toekomstplan met drie hoofdroutes opgeleverd.

  De Hartekamp Groep is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking van nul tot honderd jaar. De organisatie biedt op meer dan 40 locaties een groot aantal vormen van zorg en welzijn. Dit varieert van kinderdagcentra en naschoolse opvang tot vrijetijds- en dagbesteding, woon- en werkvormen en specialistische zorg. De Hartekamp Groep wil voor de komende jaren een betekenisvolle strategie ontwikkelen, die inspeelt op de veelheid van trends en ontwikkelingen in de eigen organisatie, de zorgsector en daarbuiten. Belangrijk is daarbij voor hen dat medewerkers, cliënten, familie, mantelzorgers en management gezamenlijk achter deze richting staan.

  Narratieve strategie-ontwikkeling

  De Hartekamp Groep heeft gekozen voor de narratieve methode, omdat het een andere manier van richting bepalen is voor organisaties dan gebruikelijk. De methode is mensgericht en inspireert. Je gaat ermee op zoek naar echte gebeurtenissen waarover verhalen kunnen worden verteld: gebeurtenissen die al een concreet beeld geven van wat je in de toekomst zou willen zijn en doen. Soms zijn dit gebeurtenissen midden in de eigen organisatie, soms aan de randen, soms daarbuiten. Verhalen bieden unieke mogelijkheden bij het vinden van een strategie.

  Begrijpelijk, helder en concreet

  Verhalen raken het hart, niet alleen het hoofd, ze geven betekenis en ze maken dat iedereen in de organisatie zich gehoord voelt. Verhalen zijn bovendien heel begrijpelijk en concreet: ze maken op gedragsniveau duidelijk wat je in de toekomst meer zou willen doen. Geen abstracte taal, maar heldere voorbeelden van hoe je gezamenlijk zou willen dat de toekomst eruit gaat zien. Zeker in tijden van grote transities biedt deze benadering houvast: de narratieve methode verbindt mensen in en buiten de organisatie in de verwoording en realisatie van hun dromen en ambities.

  Resultaat: concreet toekomstplan

  Op basis van verhalen hebben we De Hartekamp Groep geholpen hun strategie voor de periode 2021-2024 te ontwikkelen. Kijkend naar wat goed gaat en naar wat beter kan, met een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, heeft de organisatie drie hoofdroutes gekozen: 1. krachtenbundeling met het netwerk en de samenleving, 2. versterken van intensieve en complexe zorg, 3. zorgen dat het werk gedaan kan blijven worden. Bij de hoofdroutes horen verhalen die breder in de organisatie worden verspreid en gerealiseerd. Bijvoorbeeld nieuwe woonconcepten ontwikkelen voor de veranderende zorgvraag van de doelgroep en veel meer samen optrekken met partijen buiten de zorg, zodat het werk gedaan kan blijven worden, ook met minder personeel.

  Meer weten over de narratieve benadering? Download het whitepaper

  Inzet verhalenteams

  Als de narratieve methode wordt gebruikt, gaat de organisatie met een eigen verhalenteam de eigen en andere organisaties in. De Hartekamp Groep heeft dat ook zo gedaan. We zien dat medewerkers, cliënten, familie en mantelzorgers zich hierdoor gehoord voelen en bij de strategie betrokken raken. De echte pijnpunten en succesverhalen uit de organisatie komen naar boven. Daarover vertellen maakt dat de strategie een gedeeld plan voor de toekomst wordt, herkenbaar en toepasbaar, decentraal en vanuit betrokkenheid ontwikkeld.

  Verhalen houden hun waarde

  De verhalen die worden verzameld, worden beschikbaar gemaakt in een bibliotheek, zodat ze verteld kunnen blijven worden en hun waarde voor de organisatie behouden. Bij De Hartekamp Groep heeft dat geleid tot wel meer dan 50 betekenisvolle verhalen. Daar komen nog steeds nieuwe verhalen bij. Medewerkers vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Zowel over successen als tegenvallers. Zo ontstaat een collectie met kennis, wijsheid en ervaring afkomstig uit de eigen organisatie en gericht op de toekomst. De verhalen worden via verschillende media verspreid en gebruikt om onderling het gesprek over de toekomst aan te gaan.

  Bekijk hieronder ook de video waar Marlijn Lenselink, Bestuurder bij De Hartekamp Groep, aan het woord is over de nieuwe strategie en het gebruik van de narratieve methode.

  Waarom TwynstraGudde?

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben een schat aan ervaring in het begeleiden van uiteenlopende zorgorganisaties. Met de mensgerichte, open grondhouding die TwynstraGudde eigen is, leveren wij zowel ondersteuning bij strategievorming als in de uitvoering van programma's en projecten om die te realiseren. Daarbij kan het gaan om samenwerkingen, transitiemanagement, leiderschapsontwikkeling, project- en programmamanagement, verandermanagement, huisvesting en andere organisatievraagstukken. Kenmerkend voor onze aanpak is de combinatie van draagvlak ontwikkelen vanuit de organisatie en tegelijkertijd de kennis benutten die daar al aanwezig is. Daarbij voegen we voortdurend onze eigen kennis en ervaring toe. TwynstraGudde is hierdoor nauw betrokken bij de zorg van morgen in Nederland.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen