Gemeente Barneveld Professionalisering gemeentelijk vastgoedbeheer in Barneveld

De gemeente Barneveld heeft de organisatie van het team Vastgoed versterkt met nieuwe medewerkers en nieuwe functies. Er ligt een ontwikkelplan gericht op een gezonde exploitatie, beheersing van risico’s en verduurzaming. TwynstraGudde heeft de professionalisering begeleid.

Aan het beheer van gemeentelijk vastgoed worden steeds hogere eisen gesteld. Het is niet alleen belangrijk om controle te hebben op financiële en fysieke risico’s, er worden ook nieuwe ambities gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Om aan die eisen gevolg te geven werd het team Vastgoed & Infrastructuur van de gemeente Barneveld versterkt met enkele medewerkers. Dat was voor de afdelingsmanager aanleiding om een visie te ontwikkelen op de organisatie en de uitvoering van het werk. TwynstraGudde heeft hierbij geholpen.

Heldere kaders en doelen

Wij merken dat vastgoedbeheer bij publieke organisatie zoals gemeenten, vaak van ondergeschikt belang is. De opdracht die aan de vastgoedorganisatie wordt gesteld, is niet scherp waardoor de organisatie van het beheer noodgedwongen met alle winden meewaait. Door heldere kaders en doelen te stellen, werkprocessen duidelijker te maken en samenwerking tussen medewerkers te versterken is professionalisering mogelijk.

Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed

In deze opdracht hebben we het ‘Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed’ gebruikt om de bestaande situatie in beeld te brengen. Per invalshoek hebben we gekeken wat de ontwikkelopgave is ten opzichte van de opdracht die aan het team is gesteld. In meerdere plenaire bijeenkomsten met alle medewerkers zijn we dieper ingegaan op knelpunten in de huidige werkwijze. Ook hebben we besproken welke processen opnieuw zouden moeten worden ingericht en welke verbeteringen mogelijk waren.

'Vanwege de aanpak hadden we hoge verwachtingen. Die zijn volledig waargemaakt. De verbinding die de adviseurs hielden met de medewerkers van het team Vastgoed was daarbij de sleutel.'
Silvie van Ee, afdelingsmanager Vastgoed & Infrastructuur, Gemeente Barneveld

Organisatieplaat en ontwikkelplan

We hebben een nieuwe ‘organisatieplaat’ voor het team Vastgoed ontworpen met een heldere functie-indeling. Het team van medewerkers heeft deze geaccepteerd en ook de nieuwe medewerkers hebben hiermee een logische plek in het team gevonden. Daarnaast hebben we een ontwikkelplan opgesteld. Dit plan is door de directie vastgesteld. Hierin staat een planning met concrete acties waar het team Vastgoed de komende twee jaar aan gaat werken.

Klantgericht en efficiënt beheer

Het resultaat is dat het beheer van gemeentelijk vastgoed meer klantgericht en efficiënter kan worden uitgevoerd. Het is voor iedereen helder hoe het team Vastgoed bijdraagt aan gemeentelijke ambities, bijvoorbeeld op het vlak van verduurzaming. Financiële risico’s worden in voldoende mate beheerst en de teammanager kan bij directie en wethouder onderbouwen wat nodig is om goed te presteren.  

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs zijn expert op het gebied van vastgoedbeheer. We weten wat een vastgoedteam doet en hoe processen werken. We kennen veel gemeentelijke vastgoedorganisaties van binnen en kunnen daardoor leerpunten en successen benutten. We combineren die kennis met ervaring bij veranderen en samenwerken in teams.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.