TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Barneveld Professionalisering gemeentelijk vastgoedbeheer in Barneveld

  De gemeente Barneveld heeft de organisatie van het team Vastgoed versterkt met nieuwe medewerkers en nieuwe functies. Er ligt een ontwikkelplan gericht op een gezonde exploitatie, beheersing van risico’s en verduurzaming. TwynstraGudde heeft de professionalisering begeleid.

  Aan het beheer van gemeentelijk vastgoed worden steeds hogere eisen gesteld. Het is niet alleen belangrijk om controle te hebben op financiële en fysieke risico’s, er worden ook nieuwe ambities gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Om aan die eisen gevolg te geven werd het team Vastgoed & Infrastructuur van de gemeente Barneveld versterkt met enkele medewerkers. Dat was voor de afdelingsmanager aanleiding om een visie te ontwikkelen op de organisatie en de uitvoering van het werk. TwynstraGudde heeft hierbij geholpen.

  Heldere kaders en doelen

  Wij merken dat vastgoedbeheer bij publieke organisatie zoals gemeenten, vaak van ondergeschikt belang is. De opdracht die aan de vastgoedorganisatie wordt gesteld, is niet scherp waardoor de organisatie van het beheer noodgedwongen met alle winden meewaait. Door heldere kaders en doelen te stellen, werkprocessen duidelijker te maken en samenwerking tussen medewerkers te versterken is professionalisering mogelijk.

  Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed

  In deze opdracht hebben we het ‘Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed’ gebruikt om de bestaande situatie in beeld te brengen. Per invalshoek hebben we gekeken wat de ontwikkelopgave is ten opzichte van de opdracht die aan het team is gesteld. In meerdere plenaire bijeenkomsten met alle medewerkers zijn we dieper ingegaan op knelpunten in de huidige werkwijze. Ook hebben we besproken welke processen opnieuw zouden moeten worden ingericht en welke verbeteringen mogelijk waren.

  'Vanwege de aanpak hadden we hoge verwachtingen. Die zijn volledig waargemaakt. De verbinding die de adviseurs hielden met de medewerkers van het team Vastgoed was daarbij de sleutel.'
  Silvie van Ee, afdelingsmanager Vastgoed & Infrastructuur, Gemeente Barneveld

  Organisatieplaat en ontwikkelplan

  We hebben een nieuwe ‘organisatieplaat’ voor het team Vastgoed ontworpen met een heldere functie-indeling. Het team van medewerkers heeft deze geaccepteerd en ook de nieuwe medewerkers hebben hiermee een logische plek in het team gevonden. Daarnaast hebben we een ontwikkelplan opgesteld. Dit plan is door de directie vastgesteld. Hierin staat een planning met concrete acties waar het team Vastgoed de komende twee jaar aan gaat werken.

  Klantgericht en efficiënt beheer

  Het resultaat is dat het beheer van gemeentelijk vastgoed meer klantgericht en efficiënter kan worden uitgevoerd. Het is voor iedereen helder hoe het team Vastgoed bijdraagt aan gemeentelijke ambities, bijvoorbeeld op het vlak van verduurzaming. Financiële risico’s worden in voldoende mate beheerst en de teammanager kan bij directie en wethouder onderbouwen wat nodig is om goed te presteren.  

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze adviseurs zijn expert op het gebied van vastgoedbeheer. We weten wat een vastgoedteam doet en hoe processen werken. We kennen veel gemeentelijke vastgoedorganisaties van binnen en kunnen daardoor leerpunten en successen benutten. We combineren die kennis met ervaring bij veranderen en samenwerken in teams.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen