TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Nieuwe strategie vraagt niet altijd om grote gamechangers

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt sportieve en culturele activiteiten toegankelijk voor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld. Daarin is het fonds succesvol, maar niet alle ambities worden volledig waargemaakt. Daarom vroeg het Jeugdfonds aan TwynstraGudde om de organisatiestrategie van het fonds te analyseren. Ons advies: voer een reeks kleinere en grotere veranderingen door.

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld. Het fonds zorgt dat zij mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles en andere sportieve of creatieve activiteiten. Dat doet het fonds door contributie en lesgeld te betalen en in veel gevallen ook benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen. Daarmee heeft het Jeugdfonds in 2022 ruim 77.000 kinderen en jongeren uit de doelgroep bereikt. Toch leeft binnen het fonds de vraag of dit nog beter kan. Is de werkwijze toekomstbestendig? Is het aanbod zichtbaar en bereikbaar genoeg voor de doelgroep? Met dit soort strategische vragen zijn we samen aan de slag gegaan.

  Onze aanpak: de organisatie in gaan

  Onze analyse van de strategie van het Jeugdfonds startte met deskresearch. We verzamelen dan zoveel mogelijk relevante feiten uit jaarverslagen, rapporten, strategieplannen en andere documenten. Vervolgens organiseerden we dialoogsessies met een breed samengestelde groep interne en externe stakeholders. Zij kwamen onder andere van de overheid, uit het onderwijs en van sport- en cultuurorganisaties. Hun ervaringen, ideeën en inzichten werkten we uit in drie verhalende toekomstscenario's. Deze waren niet bedoeld om uit te kiezen, maar als discussiemateriaal om waardevolle elementen voor de vernieuwde strategie te benoemen.

  'Uitgangspunt voor ons is dat iedere verandering ten goede moet komen aan de kinderen en jongeren. Dat hebben we steeds als maatstaf genomen en dat zien we terug in het advies.'
  Sjoerd Gallmann, manager financiën en bedrijfsvoering

  Bottom-up-benadering levert draagvlak

  De verhalen uit de dialoogsessies leverden veel inzichten op. Een groot aantal daarvan hebben we in ons advies opgenomen. Deze bottom-up-benadering zorgt voor draagvlak in de gehele organisatie. We concludeerden gezamenlijk dat het fonds op vele vlakken goed functioneert en dit al lange tijd doet - het is in 2023 twintig jaar geleden opgericht. Dit leidde tot de aanbeveling om een aantal kleinere verbeteringen door te voeren. Geen grote veranderingen, de gamechangers zijn bij het Jeugdfonds eerder een beperkt aantal samenhangende, nieuwe stappen. Daarmee kan de organisatie in strategisch opzicht groeien en consolideren wat al is bereikt.

  Breedgedragen strategisch advies

  In ons advies aan het Jeugdfonds hebben we vier strategische ijkpunten geformuleerd waaruit concrete verbeteracties volgen. De adviezen zijn zowel gericht op het productniveau - datgene wat het fonds, ouders en hun kinderen concreet aanbiedt - als op organisatieniveau, waar het draait om de interne samenwerking. Op productniveau is een advies bijvoorbeeld om voor de toegang tot het fonds ook een goed toegankelijk digitaal kanaal in te richten, zodat het fonds gemakkelijker bereikbaar is voor zijn doelgroepen. Een van organisatorische adviezen is om de taken van het centrale hoofdkantoor en de stedelijke en provinciale fondsen duidelijker af te bakenen, zodat alle organisatieonderdelen kunnen doen waar zij in uitblinken.

  Basis voor een werkprogramma

  Met het advies dat we het Jeugdfonds hebben gegeven, kan de organisatie direct aan de slag. Op nagenoeg alle punten neemt het Jeugdfonds onze aanbevelingen dan ook over. In ons adviesrapport staan heldere stappen beschreven die het fonds kan zetten. Elke stap is een bijdrage aan een strategie waarmee het fonds meer kinderen en jongeren kan laten deelnemen aan sport en cultuur, via de meest efficiënte weg. Door de strategische ijkpunten uit het advies scherp in het oog te houden, ontstaan focus en ruimte voor grotere effectiviteit en efficiëntie. Daarmee kan het fonds zijn resultaten versterken voor de kinderen en jongeren voor wie het werkt.  

  Waarom TwynstraGudde?

  Als onafhankelijk adviseurs luisteren wij bij een strategisch advies eerst heel goed naar wat er leeft in een organisatie. Bijvoorbeeld in dialoogsessies, zoals bij het Jeugdfonds. We weten dat als we eerst echt luisteren, ons advies uiteindelijk maximale steun van medewerkers en betrokkenen krijgt. Daarom heeft deze mensgerichte benadering onze voorkeur. We zijn ook kritisch en houden organisaties waar we werken ook een spiegel voor. Als we aan een strategisch advies werken, hebben we veel oog voor draagvlak, maar dit betekent niet dat we onze eigen ervaring en opbouwende kritiek niet inzetten om de strategie van een organisatie bij te stellen of - als dat nodig is - een ingrijpender wijziging voor te stellen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen