TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Havenbedrijf Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam zet afwegingskader in om voorkeursbeslissing te nemen

  Grote mobiliteits- of infrastructurele projecten vragen om gefundeerde en gewogen besluiten. In lijn met de doelstellingen van het bedrijf en ook nog eens zo kostenefficiënt mogelijk. Herkenbaar voor de project- en assetmanagers van het Havenbedrijf Rotterdam. Hoe maak je die besluiten? Zij riepen de hulp in van TwynstraGudde. Wij ontwikkelden een afweegproces en afwegingskader om snel tot inzichten te komen en gefundeerd een beslissing te nemen.

  Bij het Havenbedrijf Rotterdam spelen meerdere grote projecten, waaronder het bouwen van een nieuwe kade, het uitbreiden van het wegennet en het herstellen van een sluis. Essentiële keuzes die hierbij gemaakt moesten worden waren bijvoorbeeld: kiezen we voor een caisson (afgezonken kadedeel) of gaan we voor een traditionele kademuur met een damwandconstructie? En bij het aanleggen van het wegennet: wordt het een gelijkvloerse kruising of een fly-over?

  Dat vraagt nogal wat van de projectmanagers. Het Havenbedrijf wil bovendien dat keuzes worden gemaakt met een scherpe blik op de kosten. En uiteraard met oog voor de doelstellingen die het Havenbedrijf wil bereiken op lange termijn. De mindset moet zijn: we vergelijken varianten in aanpak, uitvoering en beheer en we kiezen de variant die kwalitatief goed is én qua kosten voldoet. Vaak levert het nemen van zo’n besluit de nodige keuzestress op:

  • Want wat is de beste optie?
  • Renoveren of nieuw bouwen?
  • Wat vindt de omgeving van die keuze?
  • Wat is technisch de beste oplossing?
  • Hoe duurzaam is het?
  • Wat betekent het voor het toekomstige beheer?
  • En wat is de impact op de logistiek en de capaciteit van verkeer en schepen?

  De antwoorden op die vragen betekenen vaak lange processen van onderzoek. Toch kan een eerste verkenning van inzichten – gewoon met mensen uit het eigen bedrijf – een katalysator zijn voor het kiezen van de juiste richting. TwynstraGudde ontwikkelde daarvoor een afwegingskader voor het Havenbedrijf Rotterdam, op basis van onze Besluitverkenner.

  Criteria opstellen met experts

  Voor alle drie de projecten is een standaard afwegingskader opgesteld waarin criteria zijn benoemd. Die criteria zijn opgehaald uit gesprekken met verschillende experts uit de organisatie die betrokken waren bij het project. Behalve projectmanagers, projectengineers, de assetmanager en verschillende adviseurs zijn dat bijvoorbeeld mensen van Inkoop. Criteria waren onder andere: hoe innovatief is de variant, kan er duurzaam en circulair worden gebouwd, is de oplossing competitief ten opzichte van andere marktoplossingen en hoe scoort de variant qua risicoprofiel? Zo zijn dertien criteria opgesteld en gewogen.

  Score én argumenten

  Alle geselecteerde criteria binnen het project zijn gescoord. Maar nog belangrijker: elke score is onderbouwd met argumenten, waarbij met name de afwijkende meningen het meest waardevol bleken. De experts met de afwijkende mening hadden vaak informatie die zeer relevant was, maar nog niet bekend bij andere disciplines. Met de resultaten kregen de beslissers in het projectteam een totaalbeeld vanuit verschillende disciplines en genoeg inzicht om op basis hiervan een voorkeursbeslissing te nemen. Dit is vervolgens voorgelegd aan de projectboard.

  Gedragen besluit voor voorkeursvariant

  Met het afwegingskader is de verbinding gelegd tussen de strategische doelen van het Havenbedrijf en de operationele keuzes binnen de drie projecten. Door het voeren van een gestructureerde en gefundeerde discussie met experts uit de organisatie is men tot meer eenduidige keuzes en afwegingen gekomen en uiteindelijk tot een gedragen besluit voor een voorkeursvariant die de meeste kwaliteit biedt en het meest kostenefficiënt is. Het Havenbedrijf is een lerende organisatie. Daarbij sluit het afwegingskader naadloos aan. Het werken met deze tool en het werken volgens dit proces zorgt voor transparantie en draagvlak. Mensen voelen zich betrokken en gehoord. Het afwegingskader zal dan voor elk toekomstig project worden ingezet bij het Havenbedrijf.

  Waarom TwynstraGudde?

  Wij weten welke uitdagingen er liggen in de wereld van assetmanagement binnen organisaties om de strategische doelen te bereiken. De vertaling hiervan naar tactisch en operationeel niveau is hierbij essentieel. De manier waarop is voor elke organisatie anders. TwynstraGudde heeft veel ervaring met het samenbrengen en benutten van kennis uit organisaties. Bovendien kennen we de wereld van mobiliteit en infrastructuur. Voor verschillende organisaties hebben wij de Besluitverkenner ingezet en daarmee besluitvorming mogelijk gemaakt.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen