TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Canisius Wilhemina Ziekenhuis Transitie service-unit P&O: van beheersing naar strategie

  Van een vooral beheersmatig werkende service unit P&O naar een groep mensen die vanuit een visie op mens en organisatie inspiratie geeft aan de strategische opgave van het ziekenhuis. Dat is de transitie waar José Letsch, interimmanager, bij CWZ aan werkt.

  Het Canisius Wilhemina Ziekenhuis (CWZ) is één van de 27 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Er zijn bijna 4.000 medewerkers en vele vrijwilligers aan verbonden. CWZ wil uitblinken in persoonlijke en waardevolle zorg dicht bij huis. De 45 medewerkers van de service unit P&O ondersteunen de organisatie met een groot aantal taken rond menselijk kapitaal.

  Een transitie bewerkstelligen

  Externe ontwikkelingen zoals de toenemende en veranderende zorgbehoefte, grenzen aan betaalbaarheid van zorg, de krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen van corona vragen om een aangescherpte strategie. CWZ heeft gekozen voor een strategie waarin ook mens en organisatie centraal staan. Deze nieuwe invalshoek heeft ook consequenties voor de inrichting van de P&O-functie. Tot nog toe was de afdeling vooral instrumenteel en beheersmatig ingericht, terwijl er juist behoefte is aan meer ondersteuning vanuit de afdeling om de strategische doelen te realiseren. De Raad van Bestuur heeft ons gevraagd een transitie te bewerkstelligen en daarvoor een interimmanager voor te dragen. Wij hebben José Letsch voor deze rol bereid gevonden.

  Inspirerende business partner

  José heeft een veranderplan gemaakt in samenwerking met de medewerkers van de afdeling en stakeholders onder wie de leden van de Raad van Bestuur en een groot aantal leidinggevenden. Er zijn workshops georganiseerd waar ook adviseurs van TwynstraGudde een bijdrage aan hebben geleverd. José heeft haar ideeën getoetst in gesprekken met haar ‘schaduwmanager’ bij TwynstraGudde Interim Management. Centrale vraag was: hoe kan P&O fungeren als inspirerende businesspartner van de Raad van Bestuur, de managers en de hoofden van de afdelingen? Hoe kunnen we bijdragen aan de ziekenhuisbrede strategie? Wat is daarin de toegevoegde waarde van P&O? Door goed te luisteren naar de mensen is een werkbaar en aantrekkelijk perspectief ontwikkeld. Het is breed door alle betrokkenen gedragen.

  Executiekracht

  Zodra de richting helder was, heeft José de uitgezette koers vertaald naar een operatie. Zij geeft leiding aan de veranderopgave door stap voor stap interne procedures, taken en rollen te versterken. Zij begeleidt de medewerkers en geeft ze vertrouwen. Tijdelijk management zorgt daarbij voor de benodigde executiekracht. Daardoor ontstaat een beweging vooruit. José baseert zich bovendien op eerder onderzoek dat zij deed naar het functioneren van de afdeling. Verder brengt zij haar kennis en ervaring in op het gebied van veranderkunde, organisatiekunde, samenwerken, project- en programmamanagement.

  Nieuw elan

  De transitie wordt langzaam merkbaar. Er ontstaat een nieuw, gedragen perspectief waarbij de afdeling niet slechts beheersmatig P&O-werk doet, maar duidelijk toegevoegde waarde levert aan de strategie van CWZ. De afdeling heeft een nieuwe naam die de lading beter dekt: M&O (Mens & Organisatie). José is met alle medewerkers en subafdelingen in gesprek om de transitie verder vorm te geven. Het vertrouwen in de nieuwe lijn groeit. Er is meer lucht en vrolijkheid; een nieuw elan. Medewerkers verstaan hun vak en zijn bereid om grenzen te verleggen zodat zij voorbereid zijn op de verandering waar de hele organisatie voor staat.

  Waarom TwynstraGudde Interim Management?

  Onze interimmanagers combineren inzicht in de zorgsector met veranderkundige expertise en veel managementervaring. Daarnaast kunnen onze interimmanagers altijd een beroep doen op de specifieke kennis van de adviseurs van TwynstraGudde, zoals in deze opdracht ook is gebeurd. José Letsch is bedrijfskundige met een ruime staat van dienst als zelfstandig ondernemer en interimmanager. Door tijdelijke inzet van een ervaren manager die stevig in haar schoenen staat, maken we het verschil. We vergroten de executiekracht en brengen met een faciliterende leiderschapsstijl een verandering daadwerkelijk op gang.

  De missie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 'Samen werken we elke dag aan de gezondheid en vitaliteit van patiënten, medewerkers en inwoners van Nijmegen en wijde omgeving. Wij zijn partner van de patiënt, en hét aanspreekpunt voor de 2de lijns medisch specialistische zorg. Als topklinisch ziekenhuis bieden we aantoonbaar waardevolle en zinnige zorg, door in te zetten op onderzoek en innovatie. Dat doen we met iedereen in ons netwerk. We zijn een inspirerend opleidingsziekenhuis waar medewerkers zich uitgedaagd voelen, zich ontwikkelen, en iedere dag met plezier komen werken.'

   

  Heb je een vraag over transitiemanagement?

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen