Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Waterschap Limburg Projectbeheersing Programma Dijkversterking Maaswerken

  Waterschap Limburg verbetert met het programma “Dijkversterking Maaswerken” de waterveiligheid langs de Maas in Limburg. Het programma bestaat uit 18 verschillende projecten die gezamenlijk bijna 42 kilometer aan dijken versterken. Elk project wordt gekenmerkt door verschillende opgaven en gebiedscomplexiteit. TwynstraGudde vervulde twee jaar lang de rol van manager projectbeheersing voor het Waterschap Limburg. En heeft daarmee het vertrouwen gegeven dat het programmaresultaat behaald wordt binnen de gestelde doelstellingen.

  Veel dijken in Limburg, die in 1996 als nooddijk zijn aangelegd, zijn te laag of niet sterk genoeg om de bewoners en bedrijven erachter te beschermen. Het programma “Dijkversterking Maaswerken” brengt hier verandering in. Voor dit omvangrijke programma is een budget beschikbaar gesteld van bijna 100 miljoen euro. Het programma is goed op koers: van de 18 projecten zijn ondertussen meer dan negen projecten opgeleverd. Het doel is om voor het einde van 2020 de mijlpaal “hoogwaterveilig” te halen. De organisatie van het programma is ingericht volgens het Integraal Projectmanagement Model (IPM). TwynstraGudde heeft twee jaar lang de rol van manager projectbeheersing in het programmateam vervuld.

  Onze aanpak

  De manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor alle aspecten van de projectbeheersing: scope, tijd, geld, risico’s, kwaliteit, organisatie, informatie, verantwoording en de integraliteit daartussen. Deze aspecten en de integraliteit zijn georganiseerd en waar mogelijk verbeterd. Gedurende het programma is aan de hand van de Peilstok Projectbeheersing, de kwaliteit van de projectbeheersing gemeten. Waar nodig zijn samen met het team acties ter verbetering ingezet. Bijvoorbeeld het pro-actiever omgaan met het risicomanagement. Om het risicobewustzijn van het team te vergroten zijn er activiteiten ingezet. Zoals bilaterale challenge-gesprekken en gezamenlijke risicosessies met het projectteam en de opdrachtnemer. Ook is het financieel management aangepakt, zodat de financiële stand van zaken transparanter en breder toegankelijk is geworden. Alle maatregelen zijn gericht om actuele, betrouwbare beheersings- en stuurinformatie te verkrijgen.

  Het resultaat voor de opdrachtgever

  Zorgvuldige projectbeheersing betekent inzicht in de stand van zaken op ieder moment in het programma. De manager projectbeheersing zorgt dat, ondanks de drukke agenda’s, regelmatig wordt stilgestaan bij de belangrijkste zaken die spelen. Dit helpt bij het scherp houden van de prioriteiten in projecten. Deze inzet leidt tot meer grip op het totale programma. Waterschap Limburg heeft meer vertrouwen gekregen in het behalen van het resultaat van het programma binnen de gestelde doelstellingen.

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde heeft ervaring met project- en programmabeheersing van soortgelijke complexe projecten. Door een kritische, onafhankelijke blik, gedegen inhoudelijke kennis en organiserend vermogen hebben onze projectbeheersers de autoriteit om projecten en programma’s te helpen sturen en om teams te verbinden. Projectbeheersing wordt door onze aanpak een integraal deel van projectmanagement en het team. Onze unieke meerwaarde blijkt uit de combinatie van kennis van projectbeheersing, kennis van complexe civieltechnische en infrastructurele werken en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen