Waterschap Limburg Projectbeheersing Programma Dijkversterking Maaswerken

Waterschap Limburg verbetert met het programma “Dijkversterking Maaswerken” de waterveiligheid langs de Maas in Limburg. Het programma bestaat uit 18 verschillende projecten die gezamenlijk bijna 42 kilometer aan dijken versterken. Elk project wordt gekenmerkt door verschillende opgaven en gebiedscomplexiteit. TwynstraGudde vervulde twee jaar lang de rol van manager projectbeheersing voor het Waterschap Limburg. En heeft daarmee het vertrouwen gegeven dat het programmaresultaat behaald wordt binnen de gestelde doelstellingen.

Veel dijken in Limburg, die in 1996 als nooddijk zijn aangelegd, zijn te laag of niet sterk genoeg om de bewoners en bedrijven erachter te beschermen. Het programma “Dijkversterking Maaswerken” brengt hier verandering in. Voor dit omvangrijke programma is een budget beschikbaar gesteld van bijna 100 miljoen euro. Het programma is goed op koers: van de 18 projecten zijn ondertussen meer dan negen projecten opgeleverd. Het doel is om voor het einde van 2020 de mijlpaal “hoogwaterveilig” te halen. De organisatie van het programma is ingericht volgens het Integraal Projectmanagement Model (IPM). TwynstraGudde heeft twee jaar lang de rol van manager projectbeheersing in het programmateam vervuld.

Onze aanpak

De manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor alle aspecten van de projectbeheersing: scope, tijd, geld, risico’s, kwaliteit, organisatie, informatie, verantwoording en de integraliteit daartussen. Deze aspecten en de integraliteit zijn georganiseerd en waar mogelijk verbeterd. Gedurende het programma is aan de hand van de Peilstok Projectbeheersing, de kwaliteit van de projectbeheersing gemeten. Waar nodig zijn samen met het team acties ter verbetering ingezet. Bijvoorbeeld het pro-actiever omgaan met het risicomanagement. Om het risicobewustzijn van het team te vergroten zijn er activiteiten ingezet. Zoals bilaterale challenge-gesprekken en gezamenlijke risicosessies met het projectteam en de opdrachtnemer. Ook is het financieel management aangepakt, zodat de financiële stand van zaken transparanter en breder toegankelijk is geworden. Alle maatregelen zijn gericht om actuele, betrouwbare beheersings- en stuurinformatie te verkrijgen.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Zorgvuldige projectbeheersing betekent inzicht in de stand van zaken op ieder moment in het programma. De manager projectbeheersing zorgt dat, ondanks de drukke agenda’s, regelmatig wordt stilgestaan bij de belangrijkste zaken die spelen. Dit helpt bij het scherp houden van de prioriteiten in projecten. Deze inzet leidt tot meer grip op het totale programma. Waterschap Limburg heeft meer vertrouwen gekregen in het behalen van het resultaat van het programma binnen de gestelde doelstellingen.

Waarom TwynstraGudde?

TwynstraGudde heeft ervaring met project- en programmabeheersing van soortgelijke complexe projecten. Door een kritische, onafhankelijke blik, gedegen inhoudelijke kennis en organiserend vermogen hebben onze projectbeheersers de autoriteit om projecten en programma’s te helpen sturen en om teams te verbinden. Projectbeheersing wordt door onze aanpak een integraal deel van projectmanagement en het team. Onze unieke meerwaarde blijkt uit de combinatie van kennis van projectbeheersing, kennis van complexe civieltechnische en infrastructurele werken en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.