i-psy PsyQ Brijder Sturen op samenhang tussen zorg en bedrijfsvoering in de ggz

In november 2021 krijgt Henk Vernooij de vraag of hij interim-directeur bedrijfsvoering wil worden bij ggz-instelling i-psy PsyQ Brijder. Hij zegt ja, en wat begint als een korte opdracht, groeit uit tot een productief jaar waarin hij veel weet te bereiken. Met bestuurder Betty Kooijman en Liesbeth Kronshorst, partner bij TwynstraGudde Interim Management, blikt hij terug op zijn eerste ervaring met bedrijfsvoering in de ggz.

De ggz-instelling i-psy PsyQ Brijder, onderdeel van de Parnassia Groep, werkt in verschillende delen van Nederland, aangestuurd vanuit vijf regiodirecties. Henk is gevraagd als directeur bedrijfsvoering van de regio Haaglanden. Op het moment dat hij aan de slag gaat, staat deze regio voor een aantal financiële uitdagingen. Oorzaken zijn onder andere ziekteverzuim door de coronacrisis, personeelstekort in de zorg en de implementatie van een nieuwe behandelvisie die nog aandacht nodig had. 'We zochten een heel ervaren directeur, die hadden we echt nodig', zegt Betty, die als interim-bestuurder tot 1 oktober verantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering van i-psy PsyQ Brijder.

Eerste opdracht in de ggz

'Ik heb jarenlang in ziekenhuizen gewerkt en dit was mijn eerste opdracht in de ggz', vertelt Henk. 'Dat was waarom ik het meteen interessant vond. Operationeel gesproken heb je het in de ambulante ggz over grote stromen patiënten. Dat moet je goed organiseren, net als in de polikliniek van een ziekenhuis. Je moet zorgen dat je voordeur goed georganiseerd is en dat het ook binnen het bedrijf goed loopt. Anders moeten patiënten te lang wachten of worden ze te vaak doorverwezen.'

Sturen op samenhang tussen zorg en bedrijfsvoering in de ggz

Henk Vernooij, interimdirecteur bedrijfsvoering i-psy PsyQ Brijder en Betty Kooijman, bestuurder i-psy PsyQ Brijder

'Wat ik mooi vind, is dat i-psy PsyQ Brijder openstond voor iemand met andersoortige ervaring', zegt Liesbeth over de keuze voor Henk. Zij benadrukt dat de kruisbestuiving tussen verwante sectoren als de ziekenhuiszorg en de ggz interessante resultaten kan opleveren, doordat iemand met andere ervaring ook net anders kijkt. 'Voor ons was die andere blik en Henks ervaring met patiëntenlogistiek in de ziekenhuiszorg juist heel interessant, beaamt Betty. 'Ik vind dat het ontzettend goed heeft uitgepakt.'

Behandelvisie implementeren

Bij zijn start ziet Henk dat de nieuwe behandelvisie die i-psy PsyQ Brijder eind 2020 heeft opgesteld nog niet goed is doorvertaald in de operationele processen en op dat moment nog een lopende transitie is. Dit is een van de uitdagingen waarmee hij aan de slag gaat. Behandelaars zien op dat moment minder patiënten dan vooraf is afgesproken. De werkwijze van de verschillende behandelteams binnen de organisatie kan ook beter op elkaar worden afgestemd, valt Henk op. 'Daar heb ik het afgelopen jaar, samen met de directeur zorg Rawin Mangon, heel hard aan gewerkt.'

'Je wilt patiënten gelijk op de goede plek terecht laten komen', zegt Henk. 'Dat proces wilden we vloeiender laten verlopen.' Daarom gingen hij en zorgdirecteur Rawin persoonlijk in gesprek met de behandelteams over de behandelvisie en de inrichting van het intakeproces. Zij merkten dat de behandelaars behoefte hadden aan duidelijkheid over de implementatie van de visie, terwijl ze er wel achter stonden. 'We wilden ze weer moed geven en ondersteunen bij het verbeteren van de processen', aldus Henk. Daarom vroegen ze elk behandelteam een eigen plan te maken: 'Wat willen jullie bereiken, hoe wil je dat bereiken en hoe kunnen wij jullie daarbij helpen?' 

'De rust is weergekeerd en je merkt dat de mensen gewoon weer aan het bouwen zijn in de teams'
Bestuurder Betty Kooijman

Medewerkers ruimte geven

Henk: 'Ik geloof erin dat als mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen, dit prettiger werken voor ze is. Bovendien: per locatie, per team zijn er verschillen. Je kan niet één oplossing bedenken voor alle teams bij het implementeren van zo'n behandelvisie. Daarvoor moet je behandelaars de vrijheid geven. Aan mij is het vervolgens om te kijken of we daarmee het grotere doel van de organisatie bereiken, maar als er vrijheid kan worden gegeven, doe ik dat zeker.'

De behandelteams kregen dus ruimte om - binnen de kaders van de organisatie - hun eigen plan te trekken. Henk en zorgdirecteur Rawin stimuleerden zoveel mogelijk eigenaarschap bij de teammanagers. Zij kozen er bewust voor geen druk uit te oefenen op de teams, bijvoorbeeld in verband met de aantallen patiënten die werden gezien, maar naast hen te gaan staan. Samen met de teams zochten hij en Rawin manieren om meer tijd te scheppen voor behandelingen. 'Ik denk dat dit meer ondersteunend zijn het succes heeft bepaald', zegt Henk.

Sturen op samenhang tussen zorg en bedrijfsvoering in de ggz

Henk Vernooij, interimdirecteur bedrijfsvoering i-psy PsyQ Brijder en Betty Kooijman, bestuurder i-psy PsyQ Brijder en Liesbeth Kronshorst, partner TwynstraGudde

Nieuw financieringssysteem ggz

Terwijl Henk en zijn collega-directeur zo met de behandelteams aan het werk waren, veranderde het financieringssysteem voor de ggz, met de introductie van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022. 'Dus we moesten naast de uitdagingen die we hadden ook een nieuw financieringssysteem invoeren', vertelt hij. 'Medewerkers hebben daarin ook een belangrijke taak. Zij registreren voor elke patiënt welke zorg ze leveren, zodat de organisatie de behandelingen kan declareren bij de zorgverzekeraar. Daar zijn we de eerste maanden van 2022 mee bezig geweest, om ook dat goed te implementeren.'

Tussentijds evalueren

Tijdens zijn inzet sparde Henk op regelmatige basis met Liesbeth, vanuit TwynstraGudde Interim Management verantwoordelijk voor het goede verloop van de opdracht. 'We hebben regelmatig contact gehad en ook een paar keer met zijn drieën tussentijds geëvalueerd', vertelt Henk. De vacature is inmiddels voor vast ingevuld en Henk werkt nog een maand met de nieuwe directeur samen voor een goede overdracht. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat er nu een goede basis ligt om verder door te pakken. De rust is weergekeerd en je merkt dat de mensen weer aan het bouwen zijn in de teams', zegt Betty.

Meer weten?

Organisaties zijn altijd in verandering. Dat vergt het uiterste van directies, bestuurders en managers. Met managementadvies, interim management en executive search geven wij een impuls aan versterking van het leiderschap. We helpen organisaties bij vraagstukken van vandaag én morgen. 

Stel je vraag over interim management in de zorg

Alle mensen

Stel je vraag over interim management in de zorg

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.