TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  RIEC Den Haag Betere integrale samenwerking aanpak ondermijning

  Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag faciliteert de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit binnen de politie-eenheid Den Haag. Het RIEC brengt daarvoor partners in de veiligheidsketen samen. Dat betekent niet automatisch dat ook altijd effectief samen wordt gewerkt. Er zijn veel belangen met 27 gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners met altijd beperkte capaciteit. De kunst is dan ook om gedeelde ambities, afhankelijkheden én (interventie)mogelijkheden in kaart te brengen en het onderlinge vertrouwen te vergroten. Een evaluatie met behulp van de samenwerkingsscan helpt hierbij en biedt aanknopingspunten voor concrete verbetermogelijkheden. 

  Met het structureel worden van de financiële middelen vanuit het Rijk is een duidelijk signaal afgegeven. De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is onmisbaar, maar moet beter geborgd worden. Een goed moment dus om de samenwerking tegen het licht te houden. Het RIEC Den Haag vroeg ons om de integrale samenwerking binnen de vijf districtelijke ondermijningstafels en twee regionale gremia te evalueren. Aan deze ondermijningstafels worden beleid, ontwikkelingen en casuïstiek besproken en wordt besloten indien het voldoet aan vastgestelde criteria tot een gezamenlijke aanpak. Het doel van deze evaluatie was om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen door concrete verbeterpunten te formuleren. Bij voorkeur niet door langdurig onderzoek, maar concreet, effectief en praktisch. We organiseerden hiervoor zeven evaluatiebijeenkomsten en zetten de samenwerkingsscan in.

  'Door jullie kennis van het speelveld en de uitkomsten van de samenwerkingsscan, konden wij direct de diepte in tijdens de evaluatiesessie. Dit maakte het een erg effectieve bijeenkomst.'
  Adviseur openbare orde en veiligheid, gemeente

  Evalueer, bespreek, leer en pas aan

  Niets werkt beter dan elkaar in de ogen kijken om onderliggende knelpunten bespreekbaar te maken. Wij werken dan ook met ‘het systeem in de kamer’; alle deelnemers aan de samenwerking zitten bij elkaar, ook degenen die soms alleen indirect betrokken zijn. Vooraf vullen alle deelnemers via een online enquête onze samenwerkingsscan in. Dit is een wetenschappelijk gefundeerde tool, die binnen 10 minuten in kaart brengt hoe deelnemers de samenwerking ervaren en waarderen. De samenwerking wordt bekeken vanuit vier invalshoeken, te weten: motivatie (waarom werken we samen), organisatie (hoe ziet de structuur van onze samenwerking eruit), interactie (hoe ziet de cultuur van onze samenwerking eruit) en realisatie (wat levert de samenwerking op). 

  Vier invalshoeken voor succesvolle samenwerking

  Aan de hand van deze resultaten zorgen onze adviseurs voor het goede gesprek, waarbij door verschillende werkvormen de juiste bespreekpunten én oplossingen op tafel komen. We bespreken wie waarvoor verantwoordelijk is, welke acties en verbeterstappen gewenst zijn en leggen deze afspraken als checklist vast op één A4.

   

  'Het lukte de begeleiders van TwynstraGudde om een veilige setting te creëren, waardoor een scherp gesprek gevoerd kon worden zonder dat dit ongemakkelijk werd. Dat vond ik heel prettig en constructief.'
  Programmamanager ondermijning, gemeente

  Verbeteringen waar je morgen mee aan de slag kunt (en sommige waar wat meer tijd voor nodig is)

  Elke samenwerking kent een eigen dynamiek en context. Dat betekent dat adviezen voor verbetering op de schaal van de specifieke samenwerking moeten worden toegespitst. De afspraken per ondermijningstafel verschillen dan ook onderling. Tegelijk waren in de zeven evaluaties bij het RIEC Den Haag ook rode draden waar te nemen. En juist omdat de aanpak van ondermijning niet stopt bij de grens van een gemeente of district, is het ook van belang te analyseren hoe de samenwerking op regionale schaal verbeterd kan worden. Wij brachten rode draden rondom de governance, het doel van de samenwerking en de werkwijze binnen de samenwerking in kaart en adviseerden over kansen om dit te optimaliseren. Omdat dergelijke veranderingen complexer zijn om door te voeren, vroeg het RIEC Den Haag ons mee te denken over hoe dit het beste kan gebeuren.

  'Belangrijk is dat we verbetering hebben bereikt binnen de context van de samenwerking in een district, maar nu ook beter kunnen kijken naar de grotere vraagstukken in onze organisatie en in onze regio.'
  Hoofd RIEC Den Haag

  Waarom TwynstraGudde?

  De adviseurs van TwynstraGudde zijn actief in de aanpak van ondermijning, kennen de partners in het RIEC-samenwerkingsverband goed en kunnen de verschillende belangen daardoor goed tegen elkaar afwegen. We snappen de bestuurlijke context waarin deze organisaties werken, doordat wij zelf ook opdrachten uitvoeren voor en met deze partners. Hierdoor doorgronden we hun perspectieven en spreken hun taal. Deze kennis combineren wij met expertise over samenwerkingskunde en vaardigheden op het gebied van procesbegeleiding en training geven. Juist hierdoor kunnen de uitkomsten van de samenwerkingsscan gericht ingezet worden om het goede gesprek te voeren en zijn wij in staat samen met deelnemers tot concrete aanpassingen te komen. 

  De samenwerkingsscan is daarbij een unieke tool die TwynstraGudde kan inzetten om de effectiviteit en efficiëntie van de ondersteuning te verhogen. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat samenwerkingsverbanden die regelmatig reflecteren, succesvoller zijn. Wij weten ook dat er niet altijd tijd is voor een uitgebreide evaluatie. Onze samenwerkingsscan biedt kansen om op een efficiënte wijze reflectie in te bouwen en samen tot gerichte verbeterpunten te komen. 

  Ook aan de slag met de samenwerkingsscan?

  Alle mensen

  Ook aan de slag met de samenwerkingsscan?

  Alle mensen