TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Almere Doelen-Inspanningen-Netwerk geeft inzicht in opgave Omgevingswet

  Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeente Almere werkt programmatisch aan de implementatie van de Omgevingswet. Om heldere prioriteiten te kunnen stellen, heeft de gemeente Almere behoefte aan inzicht in hoeverre de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen, welke activiteiten al uitgevoerd zijn en wat er de komende tijd staat te gebeuren. TwynstraGudde heeft dit met behulp van een Doelen-Inspanningen-Netwerk in beeld gebracht.

  De Gemeente Almere streeft ernaar een aantrekkelijke, gezonde en duurzame stad te zijn. De Omgevingswet helpt hierbij, maar de implementatie hiervan is een langjarige en omvangrijke veranderopgave. Het vraagt om verandering van werkprocessen, regelgeving, systemen en van medewerkers. Draagvlak in de organisatie, het urgentiegevoel en inzicht in de opgave zijn hierbij van groot belang.  

  Doelen-Inspanningen-Netwerk visualiseert de kern van de opgave

  Een goed ingericht programma maakt het mogelijk om de samenhang tussen de verschillende elementen te bewaken. Door activiteiten goed te managen en de samenwerking daarvoor te organiseren, zijn maatschappelijke doelen slimmer, sneller en efficiënter te realiseren.

  De kern van het Programma Omgevingswet is met behulp van een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) gevisualiseerd. Een DIN geeft inzicht in de opgave, de doelen, inspanningen en resultaten. Zo kun je in één oogopslag zien waar het programma om draait.

  Op basis van beschikbare documenten hebben we een analyse gemaakt en de hoofdpunten geselecteerd. Daarna zijn we hier met de programmanager en -medewerkers over in gesprek gegaan. Door het huidige programma tegen het licht te houden en alles in één overzicht te zetten, ontstond er een helder beeld van de opgave.

  'Het Doelen-Inspanningen-Netwerk heeft expliciet gemaakt wat we moeten doen om de Omgevingswet te implementeren. Een mooie basis voor de komende jaren.'
  Jennifer Tjin A Ton, Programmateam Implementatie Omgevingswet

  Inzicht in de opgave voor de komende jaren

  Het Doelen-Inspanningen-Netwerk laat zien welke acties de gemeente Almere onderneemt en wanneer zij dit doen om de Omgevingswet succesvol te implementeren. Hierdoor hebben zij nu inzichtelijk wat de opgave is voor de komende jaren. De gemeente Almere kan de opgave en aanpak eenvoudig uitdragen aan de betrokkenen en urgentie creëren. Zo kan er met meer impact aan de implementatie van de Omgevingswet gewerkt worden.

  DIN-Doelen-Inspanningen-Netwerk geeft inzicht in opgave Omgevingswet

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Programmamanagement is één van de expertises van TwynstraGudde. Daarnaast hebben wij veel kennis over de Omgevingswet, zowel inhoudelijk als op organisatorisch vlak. Onze inhoudelijke kennis en ervaring helpt om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Door het gesprek aan te gaan, verdieping te zoeken en modellen in de praktijk toe te passen, komen we in korte tijd tot meer eenduidigheid over het programma. Hierdoor kunnen we passende ondersteuning bieden bij de programmatische implementatie van de Omgevingswet.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen