Cases | Page 2 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Doorontwikkeling zelforganisatie GGD Fryslân; een programmaplan dat motiveert en verbindt

GGD Fryslân werkt sinds 2015 met zelforganiserende teams. Na drie jaar van starten, ontdekken en eigen maken had het managementteam behoefte aan een gestructureerde aanpak voor de doorontwikkeling van zelforganisatie.

Care

Bestuurlijke aftrap voor nieuwe KRW-doelen in Flevoland

De Kaderrichtlijn Water stelt dat iedere waterbeheerder herziene waterkwaliteitsdoelen en maatregelen moet afspreken voor 2022-2027.

Water

Hefbomen voor circulair inkopen utiliteitsbouw en GWW

De transitie in de bouwsector naar de circulaire economie is er een van formaat, deze sector is namelijk verantwoordelijk voor circa 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland.

Huisvesting en vastgoed Mobiliteit en infrastructuur Water Ruimtelijke ontwikkeling

Uniforme afspraken over veiligheid op spooremplacementen

In Nederland zijn circa 26 spooremplacementen (rangeerterreinen) waar structureel met gevaarlijke stoffen wordt gerangeerd. De veiligheid is vanuit het verleden op al die terreinen verschillend geregeld. Dat was verwarrend en onduidelijk.

Mobiliteit en infrastructuur Samenwerken Assetmanagement Projectmanagement Strategievorming Strategisch omgevingsmanagement