Cases | Page 3 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Vitale en kwetsbare functies snel waterrobuust maken

Met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wil de overheid Nederland klimaatbestendig en waterrobuust maken. Er is daarbij speciale aandacht voor vitale en kwetsbare functies. Twynstra Gudde nam deel aan een kernteam dat de voortgang van dit programmaonderdeel waarborgt.

Water Rijksoverheid Provincies en regio's Gemeenten Veiligheid Ruimtelijke ontwikkeling Mobiliteit en infrastructuur Energie Evaluaties en onderzoek Projectmanagement Strategievorming Publiek-Private Samenwerking

Ontwikkelen programma verkeersveiligheid Overijssel

Wegbeheerders en andere verkeersveiligheidspartners in Overijssel willen de verkeersveiligheid vergroten met als doel dat iedereen weer veilig thuiskomt. Om dit te bereiken, heeft Twynstra Gudde geholpen een verkeersveiligheidsprogramma te ontwikkelen.

Mobiliteit en infrastructuur Provincies en regio's

Innovatief tolsysteem dankzij goede samenwerking

Op twee nieuwe verbindingswegen in Nederland zal tol worden geheven. Hiervoor wordt nieuwe technologie ingezet, zodat de weggebruiker er geen hinder van ondervindt. Adviestalent van Twynstra Gudde begeleidt de samenwerking tussen de partners die hierbij betrokken zijn.

Mobiliteit en infrastructuur

Zeeland zet in op waterbeheer in 2050

Zeeland maakt het waterbeheer toekomstbestendig via een integrale aanpak van vraagstukken die klimaatverandering en sociaal economische ontwikkelingen met zich meebrengen.

Water Energie