Cases | Page 3 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Innovatief tolsysteem dankzij goede samenwerking

Op twee nieuwe verbindingswegen in Nederland zal tol worden geheven. Hiervoor wordt nieuwe technologie ingezet, zodat de weggebruiker er geen hinder van ondervindt. Adviestalent van Twynstra Gudde begeleidt de samenwerking tussen de partners die hierbij betrokken zijn.

Mobiliteit en infrastructuur

Zeeland zet in op waterbeheer in 2050

Zeeland maakt het waterbeheer toekomstbestendig via een integrale aanpak van vraagstukken die klimaatverandering en sociaal economische ontwikkelingen met zich meebrengen.

Water Energie

Gezamenlijk beheer Stadsbaantunnel Utrecht

De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn is eigendom van de gemeente Utrecht. De tunnel ligt tegen de A2-tunnel aan, terwijl die eigendom is van Rijkswaterstaat. Twynstra Gudde heeft een voorstel gedaan voor samenwerking bij toekomstbestendig beheer en onderhoud.

Assetmanagement Samenwerken

Noord-Brabant: versneld aan de slag met klimaatadaptatie

Noord-Brabant wil in 2050 volledig klimaatbestendig zijn. De provincie wil daar nu al doelgericht aan werken en een voorbeeld zijn voor andere provincies. Twynstra Gudde heeft de ambities concreet gemaakt, een uitvoeringsplan gemaakt en een organisatie in de benen gezet.