TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Cases

  Toon

  Expertise

   

  Thema’s

  [BlogPost 162442983591 Uitbreiding emissieloze energiestations door succesvolle aanbestedingen, BlogPost 59417940908 Inrichten stichting voor transitie in het sociaal domein, BlogPost 32057015839 De Zundertse aanpak: een programmagerichte netwerkgemeente, BlogPost 29336297747 Onderzoek toekomstig beheer en onderhoud Merwedekanaal, BlogPost 18876303931 Professionalisering gemeentelijk vastgoedbeheer in Barneveld, BlogPost 30287039195 Aanleg Gaasperdammertunnel: van bouwput naar Buurbouw, BlogPost 10558536231 Evaluatie actualisatie strategische verkeersmodellen, BlogPost 28127835960 Inzicht in veranderprocessen met de Kleuren Interventie Game, BlogPost 10620428534 De Omgevingswet en de veranderopgave voor Waterschap Rivierenland, BlogPost 30134224399 Projectbeheersing Programma Dijkversterking Maaswerken, BlogPost 160685439394 Publiek-private samenwerking brengt waterstofambities H2GO dichterbij, BlogPost 160689625698 Duurzaamheidsprogramma monitoren geeft inzicht, BlogPost 159763353529 Verlaagde werkdruk dankzij portfoliomanagement, BlogPost 159494175537 Bewonersinitiatieven in de energietransitie in goede banen leiden, BlogPost 154423800868 Portfoliomanagement testen en uitproberen met pilots, BlogPost 158109653069 Lerende evaluatie draagt bij aan landelijke invoering digitale waarschuwing schoolzones, BlogPost 154418741914 Duurzaam en circulair ontwerp voor de Tweede Kamer, BlogPost 156256438319 Veranderprogramma voor het strategisch borgen van leiderschapsontwikkeling, BlogPost 154414536229 Binnenhofrenovatie kan volgens plan volgende fase in dankzij transitiemanagement, BlogPost 155379346079 Dertig gebouwen klimaatneutraal in 2040. Hoe maak je dat inzichtelijk?, BlogPost 154432849465 Regionale Stedelijke Investeringsagenda voor Twentse steden, BlogPost 153478223222 Soesterberg een stap verder met gebiedsontwikkeling dankzij ontwikkelstrategie, BlogPost 154102240853 Een klimaatneutrale mobiliteitssector in 2050: de opgave in beeld, BlogPost 150548177528 Samenwerking biedt revalidatiecentra toekomstperspectief, BlogPost 152465315752 Renovatieprogramma Binnenhof: centrum van onze democratie, BlogPost 149077703823 Stadsbatterij oplossing voor netcongestie, BlogPost 148601916078 Campus voor innovatie en opleiden, BlogPost 147914748191 Strakke sturing voor succesvolle invoering vrachtwagenheffing in 2026, BlogPost 147009850670 Innovatie structureel organiseren bij Inholland, BlogPost 142317198175 Meer samenhang stedelijke ontwikkeling Alkmaar door programmatische aanpak, BlogPost 145614907478 Gericht innoveren met nieuwe innovatiestrategie en -agenda, BlogPost 144710146693 Vier luchtvaartprojecten in één programma coördineren, BlogPost 142310214306 Aan de Provinciale Regietafel samen plekken voor asielopvang realiseren, BlogPost 139035274414 Evaluatie aanpak Oud en Nieuw Arnhem, BlogPost 132582418719 Opstellen Regionale Realisatieagenda’s Zuid-Holland, BlogPost 134572965289 Werkplekprofielenonderzoek leidt tot inzicht voor nieuwe manier van werken, BlogPost 132203675316 Regiobeeld als startpunt voor transitie in de zorg, BlogPost 132392541368 Haalbaarheid innovatiedistrict in Amersfoort, BlogPost 132370447697 Doorontwikkelen van strategische samenwerkingen binnen ABN AMRO, BlogPost 122477493031 Helmond maakt spelregels voor zonnevelden transparant en uitvoerbaar, BlogPost 124276044813 Opgavegericht werken via opgavesprints, BlogPost 125214341269 Versterken netwerkorganisatie door investeren in eigenaarschap, BlogPost 122491134754 Zorg voor cliënten verbeteren met nieuwe crisisaanpak, BlogPost 121431355424 Aanbevelingen zijn direct toepasbaar voor het omgevingsproces met agrarische stakeholders, BlogPost 119952421556 Samenwerken aan een consistente en toekomstgerichte hr-strategie, BlogPost 115754695480 Creëren van teamgevoel vergroot succesratio van businessinnovaties, BlogPost 116888442541 Nieuwe opleidingslocatie in unieke zorg-hub, BlogPost 114372800601 Betere integrale samenwerking aanpak ondermijning, BlogPost 111969050226 Procesbegeleiding in uitdagende organisatiestructuur, BlogPost 110612033141 PwC en ISS beoordelen contract én samenwerking facilitaire dienstverlening, BlogPost 106453700765 Scherpe kwetsbaarheid- en risicoanalyse leidt tot inzicht en begrip, BlogPost 111500900683 Regie op het stationskwartier met een ontwikkelstrategie en haalbaarheidsanalyse, BlogPost 111417551761 Herontwikkeling binnenstad Terneuzen, BlogPost 109816809060 Beslismodel helpt gemeenten aan snellere realisatie van duurzaam energiesysteem, BlogPost 109983152010 Nieuwe strategie vraagt niet altijd om grote gamechangers, BlogPost 104448684950 Razendsnel naar een plan van aanpak voor portfoliomanagement, BlogPost 105408522295 'Als je externen binnenhaalt, helpt het als je al met elkaar een basis hebt', BlogPost 99977133324 Werkvoorraad en capaciteit in balans dankzij portfoliomanagement, BlogPost 93895870849 Financiële samenwerkingsafspraken voor de ontwikkeling van UNESCO werelderfgoed Kinderdijk, BlogPost 11044822363 Twee locatiemanagers vakschool voor creatief talent, BlogPost 104456629072 Low-code hackathon: in één dag naar zes digitale innovaties, BlogPost 103962132767 Zicht op kansen voor zero-emissie long-haul vrachtverkeer, BlogPost 102579240335 Agenda Stadsontwikkeling Rijswijk: handvat voor gebalanceerde groei, BlogPost 101808752919 Samenwerking blijven verbeteren voor optimale zorg, BlogPost 101831092580 Haalbaarheidsstudie en uitvoering renovatie hoofdlocatie Hecht, BlogPost 101667859613 ICT Tribe Almere is een kweekvijver voor ICT-talent, BlogPost 99290762576 Keuze voor nieuw gemeentehuis door integraal advies, BlogPost 99983782301 Razendsnelle realisatie van tijdelijk schoolgebouw van hoge kwaliteit, BlogPost 100587069804 Handvatten voor emissiearme aanbesteding waterstofnetwerk Rotterdam, BlogPost 100587068273 Eerste praktijkpilot nieuwe integrale aanpak regionale energietransitie, BlogPost 97222643568 Met heldere tools zelf aan de slag met portfoliomanagement, BlogPost 98213243247 Woonfonds RijswijkBuiten maakt nieuwe huurwoningen voor middeninkomens mogelijk, BlogPost 97567924625 Van bits en bytes naar bestuurlijke besluitvorming, BlogPost 97954639283 Doorrekening maakt uitvoeringsagenda Almelo concreet, BlogPost 96075025758 Ruimtelijke strategie om RES-plannen uit te voeren voor duurzame energie, BlogPost 94598784805 Stemmingsbureau geeft ruimte voor emoties en reflectie, BlogPost 19030309578 Inrichting kantoor volgens nieuw huisvestingsconcept, BlogPost 94311686675 FMHaaglanden helpen bij vormgeven aan hybride werken, BlogPost 90840659045 Sturen op samenhang tussen zorg en bedrijfsvoering in de ggz, BlogPost 90803111499 Kwartiermaker brengt zorginnovatie Den Haag in stroomversnelling, BlogPost 90829568140 A&O-Leernetwerk helpt gemeentelijke controllers in veranderingsproces, BlogPost 90122074881 Gemeente Barneveld aan de slag met implementatie portfoliomanagement, BlogPost 89506303321 Marktbenaderingsstrategie renovatie hydraulische installaties Oosterscheldekering, BlogPost 89771812467 Groningen heeft duurzaam stadhuis in monumentaal gebouw, BlogPost 89392341261 Facilitaire organisatie is klaar voor gerenoveerd provinciehuis Zuid-Holland, BlogPost 85578770333 Kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed helpen met verduurzamen, BlogPost 85013256520 Vernieuwing start bij de boerin, BlogPost 82870578023 Evaluatie Programma Nationale Parken, BlogPost 82018599086 Regionale samenwerking borgt acute zorg Limburg, BlogPost 79302289431 Projectmatig werken naar een hoger niveau met concrete tools en handvatten, BlogPost 78412881729 Financiële doorvertaling groeiopgaven provincie Utrecht, BlogPost 78526173467 Strategische verkenning helpt gemeente bij afweging woningbouwlocaties en versnelling woningbouw, BlogPost 77342567697 Ontwikkeltraject op maat leidt tot gedeelde visie op intern organisatieadvies, BlogPost 76237909099 Vernieuwde huisvesting voor hybride werken, BlogPost 76604375583 Tarievenbenchmark voor facilitaire diensten op High Tech Campus Eindhoven, BlogPost 74370818722 MKBA helpt bij kiezen locatie voor integraal kindcentrum, BlogPost 74073182761 Nieuwe beslisinformatie voor Deltaplan Noordelijk Nederland, BlogPost 72914080435 Een nóg breder interventierepertoire bij de Gemeente Amsterdam, BlogPost 72242177828 Een ontwikkelstrategie maken voor een compleet nieuw dorp: hoe doe je dat?, BlogPost 72242976832 Evaluatie zonne-energiebeleid Helmond geeft input voor betere participatie, BlogPost 69098059298 Portfoliomanagement zorgt voor meer structuur en focus, BlogPost 69061578554 Urgente beleidsthema’s versneld uitgewerkt dankzij de beleidsversneller, BlogPost 66196882872 Portfoliomanagement zorgt voor meer focus en samenhang, BlogPost 71393072491 De energietransitie versnellen met de kracht van de burger, BlogPost 70402425397 Strategie ontwikkelen met de narratieve methode, BlogPost 70292019291 Hoe Amersfoort wonen en zorg voor ouderen bereikbaar houdt, BlogPost 68586260296 Nieuwe perspectieven op mobiliteitstransitie voor gemeente Amsterdam, BlogPost 69450539096 Horti Science Park kansrijk als internationale hotspot, BlogPost 68779211299 Levensloopbestendige appartementen in een villawijk: kan dat?, BlogPost 67995901338 Onderzoek naar kansen en knelpunten voor biobrandstoffen in duurzame mobiliteit, BlogPost 66501529466 Met vertrouwen keuzes maken voor toekomstig waterbeheer, BlogPost 66585560443 Heldere sectorambitie voor automatische treinbesturing, BlogPost 67539302177 Natuurbank biedt projecten van nationaal belang meer zekerheid, BlogPost 65486705450 Hoe willen en kunnen we werken na corona?, BlogPost 65767434352 Inspirerend programma omlijst internationale bijeenkomst waterstoftransitie in zeehavens, BlogPost 65481293983 Een heldere visie op het kantoorconcept voor Rechtbank Overijssel, BlogPost 25046451769 Aardgasvrije wijken. Wanneer doen bewoners echt mee?, BlogPost 46890677326 Uitvinden welke participatie werkt in de aardgasvrij-transitie, BlogPost 44761435289 Hoe Dordrecht samen met bewoners de energietransitie in de wijk aanpakt, BlogPost 64962697548 Toekomstgericht Programma van Eisen voor Vakcollege Thamen, BlogPost 63340179839 Toekomstbestendig Workplace Management binnen ABN AMRO, BlogPost 61540935976 Programma­medewerker Klimaat­akkoord Landbouw en Land­gebruik, BlogPost 61560151189 Evaluatie Socrates 2.0: lessen voor slimme mobiliteit in stedelijke regio’s, BlogPost 61016114485 Verbouwing op Schiphol met oog voor risicobeheersing, BlogPost 60863976884 Opleidingsprogramma voor adviseurs Omgevingsveiligheid, BlogPost 60507818630 Eiland van reflectie zorgt voor focus en heldere vervolgstappen, BlogPost 60339799379 Aansturing projecten versterken door training projectmanagement, BlogPost 60418036604 Programmasecretaris aanpak stikstof en duurzame veehouderij, BlogPost 59927501379 Opgavegericht werken leidt tot draagvlak, eigenaarschap en een vastgestelde koersagenda, BlogPost 59020080920 Programmamanagement professionaliseren: van goed naar nóg beter, BlogPost 58556360039 Organisatiescan opgavegericht werken geeft snel inzicht in ontwikkelkansen, BlogPost 58541896786 Tool geeft grip op participatie in aardgasvrije wijken, BlogPost 58300306965 Nieuwbouw Europees Octrooibureau succesvol voltooid, BlogPost 57512721475 Ontwerptraject voor Rotterdam als voorbeeldstad in een digitale wereld, BlogPost 55464317856 Handvatten voor beter werkproces RIEC Noord-Nederland, BlogPost 57050813274 MKBA 'light' laat meerwaarde campusontwikkelingsorganisatie zien, BlogPost 55798643892 Effectievere opzet gemeentelijk woningbouwbeleid, BlogPost 55795265111 Als gemeenteraad kaders stellen bij grote projecten, BlogPost 54888833706 Het structureren van een gezonde businesscase voor warmtelevering, BlogPost 53798608415 Energie-infrastructuur verdubbelen in drie jaar tijd, BlogPost 53903758606 Klimaatadaptatiestrategie helpt ProRail naar een toekomstbestendig spoornetwerk, BlogPost 54265799336 Begeleiding bij samenvoegen pathologie AMC en VUmc, BlogPost 53910797180 Beheersing van het programma Luchtruimherziening, BlogPost 53805269809 Doelen-Inspanningen-Netwerk geeft inzicht in opgave Omgevingswet, BlogPost 53800681819 Havenbedrijf Rotterdam zet afwegingskader in om voorkeursbeslissing te nemen, BlogPost 50932328197 Hoe helpt de Omgevingswet bij duurzaamheidsopgaven?, BlogPost 50707276985 Batenmanagement zorgt voor verbinding tussen programma- en lijnorganisatie, BlogPost 50706860126 Programma startup leidt tot programmaplan, businesscase en programmaorganisatie, BlogPost 49882234233 De Amsterdamse brandweer kan weer vooruitkijken, BlogPost 49421371462 Groei en professionalisering door leiderschapstraject, BlogPost 47971610646 Inzicht in duurzaamheidsbeleid Harderwijk door rekenkameronderzoek, BlogPost 46511080849 Leerlijn Projectbeheersing voor het HWBP, BlogPost 48577433700 Nieuw gedachtegoed voor gemeente Krimpenerwaard over huisvesting en vastgoed, BlogPost 48574653758 MBO Amersfoort anticipeert op toekomst via brede verkenning, BlogPost 47448133171 Beleidsdoorlichting preventieaanpak: basis voor verbetering, BlogPost 47445734283 Kiezen voor bedrijvigheid of woningbouw in Bleizo-West, BlogPost 46580909186 Meer ruimte voor de menselijke maat binnen het sociaal domein, BlogPost 46816311817 Innovatief programma maakt overheidsgebouwen Den Haag duurzaam, BlogPost 46811565115 Omgevingsmanagement zorgt voor draagvlak bij aanleg duurzame warmteleiding door stedelijk gebied, BlogPost 45076544687 Risicomanagement professionaliseren in de praktijk, BlogPost 45071135010 Teamassessment: inkijk in samenwerken, BlogPost 45158099370 Beoordelingskader voor MIRT Onderzoek metropoolregio Utrecht, BlogPost 41024593749 Hoe verbeteren we het aanvraagproces Programma Aardgasvrije Wijken?, BlogPost 36845086366 Noord- en Midden Limburg zet volop in op energiebesparing, BlogPost 44282300725 Living Labs om innovaties sneller op te schalen, BlogPost 43827908405 Inzicht in gedeelde belangen voor succesvolle doorontwikkeling naar campus, BlogPost 42025864139 Raadsenquête geeft inzicht in problematiek Warmtebedrijf Rotterdam, BlogPost 42814141445 Crisissituatie ziekenhuisbestuur in korte tijd genormaliseerd, BlogPost 42987713542 Nieuwe visie op medische rijgeschiktheid in 2050, BlogPost 38905570918 Vakschool SintLucas wordt portaal naar creatieve industrie, BlogPost 41020726775 Kennis over tunnelveiligheid maximaal toegankelijk maken, BlogPost 40894676150 Toetsing Circulaire Economie datastrategie leidt tot meer draagvlak, BlogPost 39926441586 Training projectmatig werken leidt tot eenduidigheid en verbinding, BlogPost 40866009652 Portfolioanalyse leidt tot meer bewustwording en verbinding, BlogPost 40071928812 Transitie service-unit P&O: van beheersing naar strategie, BlogPost 32945306339 Nulmeting voor duurzame dienstverlening, BlogPost 38506658427 Programmabureau ERTMS krijgt grip op risico’s, BlogPost 39064371952 Intelligente transportsystemen: van experimenten naar implementeren, BlogPost 38352136895 Portfoliomanagement geeft meer grip op projecten en programma’s, BlogPost 38735785636 Gemeenten helpen bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, BlogPost 38052341204 Training Projectbeheersing maakt projectorganisatie Antwerpse Ring sterker, BlogPost 38038458584 Participatietraject leidt tot hinderbeperkende maatregelen voor tijdelijke N206, BlogPost 37772524662 Programmatische aanpak voor vernieuwing Stationsgebied Hilversum, BlogPost 37716049850 De boeren als partner in strijd tegen drugscriminaliteit, BlogPost 37702153894 Procesregie leidt tot gezamenlijke visie voortgezet onderwijs, BlogPost 37446438873 Succesvolle herontwikkeling van twee bedrijventerreinen, BlogPost 37446953059 Herontwikkeling stationsgebied Woerden zorgt voor levendige entree van de stad, BlogPost 37346240801 Nieuw en duurzaam universiteitsgebouw voor Radboud Universiteit Nijmegen, BlogPost 36803282891 Organisatieadvies programma duurzaamheid Almere, BlogPost 36412252871 Efficiënt portfoliomanagement bij Rotterdam-Rijn Pijpleiding, BlogPost 36452426927 Versnelling organisatieontwikkeling dankzij transitiemanager, BlogPost 36146827527 Integrale binnenstedelijke herontwikkeling geeft dorpscentrum Uithoorn impuls, BlogPost 36147555273 Programma voor een klimaatrobuust Ede in 2050, BlogPost 35490179046 Kennis van samenwerken en projectmatig werken, BlogPost 35477109685 Escape Room helpt om de dilemma’s van boeren te begrijpen, BlogPost 35078455789 Training over opdrachtgeverschap leidt tot eenduidigheid over projecten en programma’s, BlogPost 34945100259 Innovatieve leeromgeving in een energieneutrale school, BlogPost 34945439352 Evaluatie complex bouwproject levert waardevolle lessen, BlogPost 34449248217 Investeringsplannen netbeheerders versnellen de energietransitie, BlogPost 34235421311 Interactieve sessies leiden tot meer grip op het Programma Kennisinfrastructuur]