Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Evaluatie reisinformatieketen openbaar vervoer

Overheden en vervoerders werken in het project Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV) samen aan betere reisinformatie in het openbaar vervoer. In een evaluatie geeft Twynstra Gudde helder inzicht in de kwaliteit de samenwerking.

Mobiliteit en infrastructuur Evaluaties en onderzoek Samenwerken

Procesevaluatie triple helix samenwerking Praktijkproef Amsterdam

Praktijkproef Amsterdam staat of valt met een succesvolle samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en wetenschap. Twynstra Gudde zet met een bijzondere aanpak van de procesevaluatie partijen aan tot het voortdurend verbeteren van de samenwerking.

Mobiliteit en infrastructuur Provincies en regio's Rijksoverheid Evaluaties en onderzoek Samenwerken

Evaluatie samenwerking gebiedsverkenning Utrecht Oost

Utrecht wil uitgroeien tot een absolute topregio op het gebied van Healthy Urban Living. In het Bestuurlijk Overleg MIRT van 14 oktober 2015 spreken Rijk en regionale overheden af om samen een gebiedsverkenning op te stellen. Twynstra Gudde helpt op de onderlinge samenwerking te reflecteren.

Ruimtelijke ontwikkeling Provincies en regio's Samenwerken Evaluaties en onderzoek

Evaluatie Omgevingsdiensten Zuid-Holland

De oprichting van vijf Omgevingsdiensten in Zuid-Holland is een belangrijke verandering in de uitvoering van het milieubeleid.

Provincies en regio's Veiligheid Evaluaties en onderzoek