Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Spelsimulatie als middel bij Heijmans om het samenwerken in de matrix te ervaren

Om in te spelen op de toenemende complexiteit van de uitvraag van klanten, stijgende risico’s en toenemende kennisinzet van medewerkers is Heijmans Utiliteit gaan werken in een matrixorganisatie. Heijmans vraagt Twynstra Gudde om hulp bij de transitie naar deze nieuwe organisatievorm.

Huisvesting en vastgoed Ruimtelijke ontwikkeling Verandermanagement Spelsimulaties

Naar geaccepteerde innovatie bij waterveiligheid

Innovatieve technieken kunnen helpen om de dijken in ons land sneller, beter en goedkoper te verbeteren. De waterveiligheidssector is echter terughoudend in het volledig accepteren daarvan. Twynstra Gudde bracht de cultuur rond innovatie in beeld en vond passies en paradoxen.

Water

Assetmanagement bij Wetterskip Fryslân

Het Wetterskip Fryslân wil haar assets beter benutten bij het realiseren van beleidsdoelstellingen. De vraag is echter hoe dat zou kunnen. Met een simulatie heeft de samenwerking van Twynstra Gudde en DON Bureau geholpen om een goede basis voor de aanpak van assetmanagement te leggen.

Water Assetmanagement

Warmterotonde Zuid-Holland Cluster West

In het westelijk deel van Zuid-Holland werken publieke en private partijen samen om de warmtelevering aan huizen, bedrijven en glastuinbouw uit te breiden met nieuwe warmtetransportleidingen. De uitdaging is om investeringen in de hele keten (bronnen, transport, afnemers) van de grond te krijgen.

Energie Samenwerken