Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Alliantie Nieuwe Energie Overijssel

In Overijssel wordt hard gewerkt aan het besparen van energie en het hernieuwbaar opwekken van energie. De provincie Overijssel heeft samen met partners een alliantie gevormd om de ambitie te bereiken dat in 2023 20% van het energieverbruik in Overijssel op een hernieuwbare manier wordt opgewekt.

Energie Samenwerken

Handreiking Beter Benutten in het MIRT

Het programma Beter Benutten is gericht op efficiënte benutting van bestaande infrastructuur. Het Ministerie van I&W vroeg ons een handreiking te maken om de leerpunten van dit programma te vervlechten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Mobiliteit en infrastructuur Samenwerken

Aanbesteding studentinformatiesysteem voor negen mbo’s

Negen instellingen voor mbo, samen goed voor 85.000 studenten, hebben in samenwerking een nieuw studentinformatiesysteem aanbesteed. Twynstra Gudde heeft de instellingen begeleid om gezamenlijk tot een programma van eisen en een aanbestedingsstrategie te komen.

Onderwijs ICT

Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland

De inrichting en het gebruik van de leefomgeving hebben veel invloed op de gezondheid van bewoners. De provincie Zuid-Holland wil weten hoe zij met het omgevingsbeleid kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Twynstra Gudde heeft de mogelijkheden verkend.

Ruimtelijke ontwikkeling Provincies en regio's