TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu
  Woningbouw

  Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen

  In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

  Meer doen met dezelfde ruimte

  Met integrale planvorming leggen we de verbinding tussen woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. We combineren wonen, economie en onderwijs.

  Meer draagvlak, minder bezwaarprocedures

  We helpen je met participatie en goed omgevingsmanagement. Hiermee betrek je de juiste partijen op het juiste moment bij planvorming en uitvoering.

  Tempo in besluitvorming door een heldere governance

  Een goede samenwerking doet recht aan de belangen van uiteenlopende partijen. We ontwerpen daarvoor een structuur waarin sturen, controleren, toetsen en beheersen in balans zijn.

  Succesvolle uitvoering van complexe plannen

  Je hebt een uitvoeringsorganisatie nodig met een solide inhoudelijke, bestuurlijke en financiële basis. Wij helpen je met de opzet en het management ervan.

  Binnenstedelijk bouwen of op uitleglocaties?

  Waar ga je nu bouwen in je gemeente of regio? Wij helpen met de bestuurlijke afwegingen door middel van beoordelingskaders en maatschappelijke kosten-batenanalyses.
  Woningbouw

  Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen

  In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

  Meer doen met dezelfde ruimte

  Met integrale planvorming leggen we de verbinding tussen woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. We combineren wonen, economie en onderwijs.

  Meer draagvlak, minder bezwaarprocedures

  We helpen je met participatie en goed omgevingsmanagement. Hiermee betrek je de juiste partijen op het juiste moment bij planvorming en uitvoering.

  Tempo in besluitvorming door een heldere governance

  Een goede samenwerking doet recht aan de belangen van uiteenlopende partijen. We ontwerpen daarvoor een structuur waarin sturen, controleren, toetsen en beheersen in balans zijn.

  Succesvolle uitvoering van complexe plannen

  Je hebt een uitvoeringsorganisatie nodig met een solide inhoudelijke, bestuurlijke en financiële basis. Wij helpen je met de opzet en het management ervan.

  Binnenstedelijk bouwen of op uitleglocaties?

  Waar ga je nu bouwen in je gemeente of regio? Wij helpen met de bestuurlijke afwegingen door middel van beoordelingskaders en maatschappelijke kosten-batenanalyses.
  Woningbouw

  Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen

  In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

  Meer doen met dezelfde ruimte

  Met integrale planvorming leggen we de verbinding tussen woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. We combineren wonen, economie en onderwijs.

  Meer draagvlak, minder bezwaarprocedures

  We helpen je met participatie en goed omgevingsmanagement. Hiermee betrek je de juiste partijen op het juiste moment bij planvorming en uitvoering.

  Tempo in besluitvorming door een heldere governance

  Een goede samenwerking doet recht aan de belangen van uiteenlopende partijen. We ontwerpen daarvoor een structuur waarin sturen, controleren, toetsen en beheersen in balans zijn.

  Succesvolle uitvoering van complexe plannen

  Je hebt een uitvoeringsorganisatie nodig met een solide inhoudelijke, bestuurlijke en financiële basis. Wij helpen je met de opzet en het management ervan.

  Binnenstedelijk bouwen of op uitleglocaties?

  Waar ga je nu bouwen in je gemeente of regio? Wij helpen met de bestuurlijke afwegingen door middel van beoordelingskaders en maatschappelijke kosten-batenanalyses.
  Samenvatting

  Hoe balanceren we de ruimtelijke druk op de beperkt beschikbare gronden?

  Lees verder

  Integrale woningbouw ontwikkelen aan de stadsranden

  In Nederland woedt een ware strijd om de ruimte. Waar gaan we bouwen? De woningnood loopt op en bouwlocaties zijn onvoldoende voorhanden. Tegelijkertijd is er steeds minder ruimte voor werklocaties. Deze vraag stond centraal bij het webinar ‘Druk op de randen van het stedelijk gebied’.

  Meer kans bij het Nationaal Groeifonds

  Het kabinet trekt de komende vijf jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. TwynstraGudde helpt overheden, bedrijven, organisaties en samenwerkingsverbanden een overtuigend en kansrijk voorstel te maken, in te dienen en te presenteren. De tweede indieningsronde start al in het voorjaar van 2021.

  Aanpak

  Lees hoe wij dit voor je doen.

  Lees verder
  Aanpak

  Wat kan het beoordelingskader voor jouw opgave betekenen?

  Lees meer

  Beoordelingskader gebiedsontwikkeling

  Besluiten over ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling vragen om een evenwichtige bestuurlijke belangenafweging. Met welke functies is het maatschappelijk belang in een gebied of regio het beste gediend? Een nauwkeurig beoordelingskader helpt bij het nemen van een zorgvuldig afgewogen besluit.

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen