Gemeente Zandvoort Gedragen visie voor het strand dankzij participatie paviljoenhouders Zandvoort

Mogen meer strandpaviljoens in Zandvoort het hele jaar open? Zo ja, welke wel en welke niet? Ieder besluit kent winnaars en verliezers. In opdracht van de gemeente heeft TwynstraGudde een participatieproces begeleid. Zonder gedoe is een Gordiaanse knoop ontward.

Aan het strand van de gemeente Zandvoort staan circa 35 paviljoens. De meeste zijn alleen in het zomerseizoen geopend. Toch is er genoeg potentieel om meer paviljoenhouders de gelegenheid te bieden het hele jaar open te zijn. Maar ook weer niet iedereen. Verschillende ondernemers vroegen de gemeente om een vergunning voor jaarrondopenstelling. De gemeente wilde daar best aan meewerken, maar niet zomaar het ene paviljoen wel en het andere geen vergunning geven. Dat moest wel in goed overleg met de paviljoenhouders én omwonenden. TwynstraGudde heeft geholpen om door participatie met de paviljoenhouders tot een oplossing te komen.

Wat is de visie voor het strand?

Wij hebben alle paviljoenhouders individueel geïnterviewd. Al snel werd duidelijk dat de meeste ondernemers graag het jaarrond open wilden, al was het maar om de nu geboden kans te pakken. De ondernemers die nu al jaarrond open zijn, waren juist tegen. Ook de omwonenden gaven tegenstrijdige geluiden: de paviljoens geven reuring, dat is mooi, maar teveel reuring schaadt de leefbaarheid. We constateerden dat uitbreiding van de jaarrondopenstelling hooguit het antwoord kan zijn op een onderliggende vraag: wat willen we eigenlijk op langere termijn met het strand? De vervolgvraag is dan: welke rol spelen de paviljoenhouders hierbij?

Belangen verbinden

Onze bevindingen hebben we in een bijeenkomst met de paviljoenhouders besproken. Daar ontstond veel draagvlak om inderdaad een stap terug te zetten. Zonder meer de openstelling verruimen zou leiden tot meer van hetzelfde. Gezamenlijk nadenken over de toekomst van het strand leidt waarschijnlijk tot betere oplossingen. En tot verbinding van belangen, kwaliteitsverbetering en uiteindelijk ook kansen voor een gezonde bedrijfsvoering. Een breed gedragen uitkomst: eerst verder vooruitkijken alvorens antwoord te geven op de vraag wie er het hele jaar open mogen. Van dit resultaat hebben we verslag gedaan aan het college van B&W. Dat heeft ons advies inmiddels overgenomen.

Nieuwe kansen

Door deze gestructureerde aanpak hebben we geholpen een lastige knoop te ontwarren. De paviljoenhouders zitten met de gemeente en de omwonenden op één lijn en er is ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de langere termijn. De gemeente heeft hierdoor een hap-snapaanpak voorkomen. Voor de ondernemers openen zich nieuwe kansen om kwaliteit aan het strand toe te voegen.

Waarom TwynstraGudde?

Adviseurs van TwynstraGudde hebben ervaring met begeleiding van participatie bij ingewikkelde vraagstukken met tegengestelde belangen. Op basis van strategisch omgevingsmanagement knippen we zo’n proces op in een aantal heldere stappen. We maken een scherpe analyse en leggen met respect voor ieders belangen de pijnpunten op tafel. Dat maakt participatie effectief.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.