TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Stichting PAMM Schaalvergroting strategische oplossing

  Organisaties in het versnipperde Nederlandse zorglandschap zoeken naar  strategische samenwerking om de veranderende marktomstandigheden het hoofd te bieden. Stichting PAMM (Pathologie en Medische Microbiologie) vond in Eurofins Clinical Diagnostics een krachtige, internationale overnamepartner en stelde de continuïteit van haar organisatie en de dienstverlening veilig. TwynstraGudde was strategisch adviseur en begeleidde het proces van marktverkenning tot en met de overname.

  Stichting PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten en pathologie in Zuidoost-Brabant. De stichting werkt samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, huisartsen, GGD’s, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. Net als vele andere zorgorganisaties worstelt de stichting met de ingrijpende marktontwikkelingen die de organisatie financieel onder druk zetten. Personeelstekorten door de enorme druk op de arbeidsmarkt én de grote prijsdruk vragen om schaalvergroting. Zonder substantiële schaalvergroting en kostenreductie is de toekomst onzeker. Stichting PAMM gaat op zoek naar een professionele en kapitaalkrachtige samenwerkingspartner. 

  Strategie en marktverkenning

  Het realiseren van een fusie of overname is niet eenvoudig. Bestuur en toezicht hebben veelal weinig ervaring met dit soort processen. Iedere overname is uniek en vergt maatwerk. TwynstraGudde is als onafhankelijke, strategische adviseur met veel ervaring in de zorgsector van het begin af betrokken geweest bij dit proces. Dat begon met het schetsen van een toekomstbeeld van de medische diagnostiek, waaruit o.a. bleek dat technologische innovatie en integrale diagnostiek essentiële voorwaarden zijn voor een gezond toekomstig businessmodel. We hebben samen met het management een strategie opgesteld en een partnerprofiel samengesteld. Vervolgens hebben wij een marktverkenning uitgevoerd en de gesprekken van vakgroepen en bestuur met mogelijke kandidaten begeleid.

  Realiseren van een succesvolle fusie of overname

  Voorstanders en tegenstanders

  Eurofins Clinical Diagnostics bleek een geschikte, geïnteresseerde en daadkrachtige partij. Eurofins Clinical Diagnostics is een laboratoriumnetwerk in 54 landen met meer dan 58.000 medewerkers in 900 laboratoria. Dit bracht ook direct de nodige uitdaging met zich mee. De toetreding van internationale partijen in de Nederlandse zorg is een discussiepunt en zorgde voor stevige discussies in de organisatie. Voorstanders zagen de voordelen van schaalvergroting, tegenstanders vonden dat het bedrijf werd verkocht aan het grootkapitaal. Deze spanning heeft veel aandacht gevraagd. Voor het proces betekende dit uitzoomen, terug naar het ‘waarom’. We hebben veel gesprekken gevoerd in de organisatie. Uitleg en dialoog hebben geholpen draagvlak te krijgen en mensen het vertrouwen te geven dat de overname een goede stap is voor de organisatie, haar ambities en de zorg . Hoewel ook enkele laboratoriumprofessionals uiteindelijk de organisatie hebben verlaten.

  Soepele overgang

  Om de overname zijn uiteindelijke vorm te geven hebben we een draaiboek samengesteld met fusiestappen en de gezamenlijke strategie bepaald. We zijn tot het laatst betrokken gebleven en hebben ook de formele procesgang van de overname bij de raad van bestuur, raad van toezicht, ondernemingsraad, medisch specialisten, NZa en ACM begeleid. Om een goede overgang van de stichting te waarborgen is een transitieplan gemaakt en een projectorganisatie ingericht, die toeziet op een soepele overgang, het identificeren en neutraliseren van risico’s en de ontwikkeling van de Stichting PAMM-organisatie onder de vlag van Eurofins Clinical Diagnostics.

  Voordelen van schaalvergroting

  Stichting PAMM kan onder de vlag van Eurofins Clinical Diagnostics diagnostisch doorontwikkelen, haar identiteit en kracht behouden, profiteren van inkoopvoordelen en meer efficiency in de ondersteuning realiseren. Investeringen (o.a. in nieuwe moleculaire technieken en digitale pathologie) en het aannemen van (gespecialiseerde) mensen zorgen bovendien voor meer maatwerk en service voor de klanten. Daarmee verbetert de zorg in de hele regio. 

  Waarom TwynstraGudde?

  Voor TwynstraGudde was dit een unieke opdracht. Vanwege de inhoud, maar juist ook vanwege het feit dat we van A tot Z betrokken zijn geweest. We hebben in deze opdracht de ideale lijn kunnen volgen van een overname in de zorg. TwynstraGudde kent de zorgmarkt in Nederland goed. Wij begeleiden zorgorganisaties bij strategie, strategische samenwerkingen, huisvestingsprocessen en organisatievraagstukken.  

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen