TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu
  Veiligheid

  Veiligheid

  Innoveren en beter samenwerken om Nederland veiliger te maken

  Hoe bescherm je de samenleving optimaal tegen misdaad zoals ondermijning, terrorisme en fraude? Hoe werk je samen bij incidenten en crises zoals de coronacrisis? Hoe signaleer je als overheid vroegtijdig de veiligheidsrisico’s en zorg je voor effectieve risicobeheersing, bijvoorbeeld bij evenementen? Politie, brandweer, veiligheidsregio’s, gemeenten, omgevingsdiensten, zorg- en veiligheidshuizen, RIEC’s, ministeries en andere partijen staan voor ingewikkelde opgaven die bovendien voortdurend van karakter veranderen. Wij helpen ontwikkelingen te begrijpen en bedenken oplossingen. Onze adviseurs en managers doen onderzoek en vertalen nieuwe inzichten naar de meest effectieve manieren van organiseren, samenwerkingsvormen en technieken en helpen deze te realiseren bijvoorbeeld via project- of programmamanagement.

  Veiligheid

  Innoveren en beter samenwerken om Nederland veiliger te maken

  Hoe bescherm je de samenleving optimaal tegen misdaad zoals ondermijning, terrorisme en fraude? Hoe werk je samen bij incidenten en crises zoals de coronacrisis? Hoe signaleer je als overheid vroegtijdig de veiligheidsrisico’s en zorg je voor effectieve risicobeheersing, bijvoorbeeld bij evenementen? Politie, brandweer, veiligheidsregio’s, gemeenten, omgevingsdiensten, zorg- en veiligheidshuizen, RIEC’s, ministeries en andere partijen staan voor ingewikkelde opgaven die bovendien voortdurend van karakter veranderen.Wij helpen ontwikkelingen te begrijpen en bedenken oplossingen. Onze adviseurs en managers doen onderzoek en vertalen nieuwe inzichten naar de meest effectieve manieren van organiseren, samenwerkingsvormen en technieken en helpen deze te realiseren bijvoorbeeld via project- of programmamanagement.

  Lees meer
  Effectiviteit vergroten door beter organiseren en samenwerken

  Effectiviteit vergroten door beter organiseren en samenwerken

  Veiligheidsorganisaties werken steeds vaker samen met elkaar, burgers, bedrijven, de belastingdienst of partijen in het sociale domein. Wij helpen die samenwerking efficiënt te organiseren en te versterken.

  Lees meer
  Slagvaardigheid vergroten door nieuwe methoden in te zetten in een bruikbare organisatie-inrichting

  Slagvaardigheid vergroten door nieuwe methoden in te zetten

  Nieuwe methoden en technieken zijn cruciaal. Welke innovaties zijn mogelijk en wat betekenen die bijvoorbeeld voor opsporing, crisisbestrijding, preventie en handhaving? Wij werken continu aan verandering en organisatieontwikkeling en gebruiken daarbij de nieuwste inzichten.

  Lees meer
  Meer inzicht verkrijgen in het effect van handelen

  Meer inzicht verkrijgen in het effect van handelen

  Wat zijn de concrete resultaten van je werk? Wat is het effect van preventie of vervolging op de samenleving? Is er draagvlak voor de vernieuwing? Via onderzoek en (beleids)evaluatie zorgen wij voor inzicht, begrip en handelingsperspectief en helpen deze te realiseren.

  Lees meer

  Cases

  Cases

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Meer expertises

  Programmamanagement

  Maatschappelijke doelen realiseren in een dynamische context

  Samenwerken

  Het antwoord op de grote uitdagingen van deze tijd

  Projectmanagement

  Alles wat nodig is om projecten tot een succes te maken