Risicomanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Risicomanagement

Bij projecten horen risico’s, dat is onvermijdelijk. Risico’s die de gewenste projectresultaten kunnen bedreigen. Deze zijn echter beheersbaar te houden. Door een risicoanalyse te maken, een risicomanager in te zetten en uw medewerkers te trainen in risicomanagement, krijgt u overzicht en grip. Wij maken daarbij gebruik van de -mede door ons ontwikkelde- en algemeen erkende RISMAN-methode.

Training in risicomanagement

Door onze training en coaching leren uw medewerkers gestructureerd risico's te inventariseren en te managen. Dit helpt hen te bepalen waar de energie en focus op gericht kunnen worden om het project te laten slagen. En u krijgt meer grip op de zaak.

Lees verder

Een risicoanalyse maken

U ligt wakker van vragen als: ‘Is mijn project op tijd afgerond?’ of ‘Lopen we het risico ons budget te overschrijden?’ Wanneer u door ons een risicoanalyse laat uitvoeren, krijgt u inzicht in de belangrijkste risico’s en handvatten om deze te beheersen.

Lees verder

Een risicomanager inhuren

Natuurlijk wilt u uw project binnen de afgesproken planning, het budget en de kwaliteitseisen afronden. Daarbij is een analyse van de risico’s een eerste waardevolle stap. Een risicomanager helpt u bij het structureel managen van risico’s.

Lees verder

Het invoeren van (project)risicomanagement

U wilt meer grip op de risico’s in de projecten/programma’s die binnen uw organisatie worden uitgevoerd. U vraagt zich af op welke wijze u dit het beste zou kunnen doen en wat dit vraagt? Wij helpen u bij het inrichten en organiseren van risicomanagement voor uw projecten.

Lees verder

Onderzoek en second opinions

Grote projecten met bijbehorende investeringen gaan vaak gepaard met aanzienlijke risico’s. Risico’s waar u grip op wilt krijgen en wilt houden. U wilt antwoord op vragen als: welke risico’s lopen wij? Zijn onze projecten ‘in control’? Wij leveren u de antwoorden.

Lees verder

Begeleiden van rekenkameronderzoek

In Nederland wordt lokaal toezicht op politiek bestuur ingevuld door de gemeenteraad en de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissies houden dit toezicht door het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek.

Lees verder

Mensen

Daniëlla van Well-Stam

Managing partner

Fianne Lindenaar

Partner

Dick Smorenberg

Senior adviseur

Jelmer Epema

Adviseur

Bart van den Berg

Senior adviseur

Henriëtte Nooter

Adviseur

Janneke van de Kuilen-Hazeleger

Adviseur

Kevin van Vulpen

Adviseur

Zappa van den Goorbergh

Adviseur

Cases

Risico’s Hoogwaterbeschermings-programma beheersbaar maken

In het tweede Hoogwaterbeschermings-programma werken Rijkswaterstaat en de waterschappen aan versterking van 362 km waterkeringen en achttien sluizen, stuwen en gemalen. Twynstra Gudde helpt de programmaorganisatie om grip te krijgen op de risico’s van dit omvangrijke programma.

Lees de case

Actuele opleidingen

Training 'Risicoanalyse/risicomanagement'

Maandag 7 oktober van 09.00-16.30 uur + online module

Risicomanagement start met het uitvoeren van een risicoanalyse. Je inventariseert de risico's die je project of programma bedreigen en kent ze een bepaald gewicht toe. En, als dat nodig blijkt, verbind je er passende maatregelen aan. De deelnemers van mei jl. hebben deze training met gemiddeld een 9 beoordeeld!

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Training 'Begeleiden risicosessies'

Donderdag 28 november 2019 van 09.00-17.00 uur

Een manier om risico’s te analyseren en bespreekbaar te maken, is het houden van een risicosessie. Het goede gesprek kunnen faciliteren vraagt specifieke vaardigheden: doorvragen, sturen op de kern, analyseren, omgaan met weerstand, ieders inbreng respecteren etc. En dat allemaal tegelijk, terwijl je in korte tijd veel resultaat wilt boeken.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Wizard

Daniëlla van Well-Stam

Managing partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt