Gemeente Altena Herindeling gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

We begeleidden de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in het proces waarbij zij per 1 januari 2019 één nieuwe gemeente vormen.

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben eind 2015 besloten om per 1 januari 2019 op te gaan in één nieuwe gemeente. Zij hebben TwynstraGudde de opdracht gegund om dit proces van herindeling te begeleiden. Dit omvat het adviseren van stuurgroep en projectgroep, het aansturen van de werkgroepen en het fungeren als sparringpartner van secretarissen en werkgroepvoorzitters én spin in het web.

‘Gaan voor een goed resultaat én een goed proces en daar de betrokkenen ook warm voor krijgen, daar zit de uitdaging bij gecompliceerde veranderprocessen als deze’

Aanpak

Bij de herindeling tot de nieuwe gemeente Altena richtte onze aanpak zich op drie sporen:

  • Wettelijk spoor
  • Organisatiespoor
  • Veranderspoor

Rondom het wettelijk spoor dragen wij bij aan de ontwikkeling van en voorbereiding van de besluitvorming over het herindelingsontwerp en – advies, de basis voor het wetsvoorstel. Verder hebben wij periodiek afstemming met de provincie en houden we een vinger aan de pols gehouden bij het rijk. Ook borgen we dat de bepalingen in de wet arhi, bijvoorbeeld rondom harmonisatie en personeel, in het herindelingsproces een plek hebben.

Binnen het organisatiespoor sturen wij vanuit onze adviesrol in projectgroep en stuurgroep vooral op voortgang en kwaliteit van inhoud én proces. We hebben zorgen voor een heldere planning en maken daarbij de vertaalslag naar de deelprojecten en op te leveren (tussen)resultaten. Hiervoor stemmen wij regelmatig af met werkgroepen, vervullen een coachende rol en steken waar nodig zelf ook de handen uit de mouwen.

Een herindelingstraject kent een bijzondere dynamiek omdat meerdere partijen samen een nieuwe bestuurlijke entiteit en organisatie bouwen en tegelijkertijd zichzelf aan het opheffen zijn. Belangen kunnen synchroon lopen, maar ook tegenstrijdig zijn. Dat kan gepaard gaan met veel energie en enthousiasme, maar er kunnen zich evengoed weerstanden, spanningen en conflicten voordoen. Deze menselijke (en dus niet altijd rationele) aspecten van een herindeling zijn niet altijd zichtbaar, te voorspellen of te sturen, maar spelen wel een grote rol in het veranderproces. Binnen het verander-spoor is het onze rol om hierop te anticiperen en in te spelen, waarbij het helpt als betrokkenen zich bewust zijn van de urgentie en de noodzaak van de verandering, een wenkend perspectief hebben, vertrouwen hebben in het proces en er een bijdrage aan kunnen leveren.

Op weg naar een eigentijdse nieuwe gemeente

‘De gemeente Altena is eigentijds, effectief en efficiënt, met een dienstverlening die verbindend en op maat is. We zijn krachtig en wendbaar om te anticiperen op veranderingen in de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Ook zijn we een aantrekkelijke werkgever en creëren we een vitale organisatie waarin het prettig werken is.’ dit is de kern van de visie die deze nieuwe gemeente heeft geformuleerd. De afgelopen twee jaar hebben wij een bijdrage geleverd aan het ontwerp en de inrichting van deze nieuwe gemeente, door het begeleiden en adviseren van de werkgroepen, projectgroep en stuurgroep. Zo is er (onder meer) een toekomstvisie ontwikkeld, voor én door de Altenase samenleving en hebben wij de besturingsfilosofie, organisatiefilosofie en hoofdstructuur zelf voor onze rekening genomen. Er zijn plannen ontwikkeld voor het informatiemanagement in de nieuwe gemeente. Alle beleid en regelingen zijn geïnventariseerd en geprioriteerd. En nog veel meer. Het doel hierbij is steeds zorgen dat de nieuwe gemeente op 1 januari 2019 een goede start kan maken én zorgen dat bestuur en medewerkers op een constructieve wijze betrokken zijn bij het herindelingsproces.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.