Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Landelijk gebied

  Nieuw perspectief voor het landelijk gebied

  In het landelijk gebied komen veel acute opgaven samen. De stikstofuitstoot moet worden beperkt. Er is ruimte nodig voor energietransitie en woningbouw. Ook klimaatadaptatie en biodiversiteit doen een beroep op de ruimte. Wat is de toekomst voor de landbouw? De opgaven zijn complex en partijen zetten elkaar vast. Er is nieuwe samenwerking nodig. Handelen vanuit visie voorbij standpunten en belangen, gericht op een leefbaar landelijk gebied. Wij helpen bij beleidsontwikkeling en visievorming. Met gebiedspartners bouwen we aan samenwerking om verschillende vraagstukken in combinatie met elkaar aan te pakken. We doorbreken stellingen en helpen doelen sneller te realiseren.

  Van strategie tot uitvoering

  Waar vraagstukken samenkomen, adviseren wij over strategie, programmering en uitvoering. Wat zijn de opgaven, welke partijen zijn aan boord en wat zijn hun gezamenlijk doelen? Wat is de beste schaalgrootte en tijdshorizon om die in samenhang aan te pakken?

  De samenwerking op gang brengen

  We organiseren samenwerking en stellen passende instrumenten en experimenten op. We faciliteren het gesprek, graven diep, boren nieuwe creativiteit aan en zorgen dat er besluiten worden genomen.

  Stap voor stap resultaten boeken

  Om de uitvoering op gang te brengen, vervullen we de rol van kwartiermaker of programmaleider. We ontwerpen regionale afsprakensets en geven leiding aan meerjarige programma’s. Stap voor stap komen we tot oplossingen.
  Landelijk gebied

  Nieuw perspectief voor het landelijk gebied

  In het landelijk gebied komen veel acute opgaven samen. De stikstofuitstoot moet worden beperkt. Er is ruimte nodig voor energietransitie en woningbouw. Ook klimaatadaptatie en biodiversiteit doen een beroep op de ruimte. Wat is de toekomst voor de landbouw? De opgaven zijn complex en partijen zetten elkaar vast. Er is nieuwe samenwerking nodig. Handelen vanuit visie voorbij standpunten en belangen, gericht op een leefbaar landelijk gebied. Wij helpen bij beleidsontwikkeling en visievorming. Met gebiedspartners bouwen we aan samenwerking om verschillende vraagstukken in combinatie met elkaar aan te pakken. We doorbreken stellingen en helpen doelen sneller te realiseren.

  Van strategie tot uitvoering

  Waar vraagstukken samenkomen, adviseren wij over strategie, programmering en uitvoering. Wat zijn de opgaven, welke partijen zijn aan boord en wat zijn hun gezamenlijk doelen? Wat is de beste schaalgrootte en tijdshorizon om die in samenhang aan te pakken?

  De samenwerking op gang brengen

  We organiseren samenwerking en stellen passende instrumenten en experimenten op. We faciliteren het gesprek, graven diep, boren nieuwe creativiteit aan en zorgen dat er besluiten worden genomen.

  Stap voor stap resultaten boeken

  Om de uitvoering op gang te brengen, vervullen we de rol van kwartiermaker of programmaleider. We ontwerpen regionale afsprakensets en geven leiding aan meerjarige programma’s. Stap voor stap komen we tot oplossingen.
  Landelijk gebied

  Nieuw perspectief voor het landelijk gebied

  In het landelijk gebied komen veel acute opgaven samen. De stikstofuitstoot moet worden beperkt. Er is ruimte nodig voor energietransitie en woningbouw. Ook klimaatadaptatie en biodiversiteit doen een beroep op de ruimte. Wat is de toekomst voor de landbouw? De opgaven zijn complex en partijen zetten elkaar vast. Er is nieuwe samenwerking nodig. Handelen vanuit visie voorbij standpunten en belangen, gericht op een leefbaar landelijk gebied. Wij helpen bij beleidsontwikkeling en visievorming. Met gebiedspartners bouwen we aan samenwerking om verschillende vraagstukken in combinatie met elkaar aan te pakken. We doorbreken stellingen en helpen doelen sneller te realiseren.

  Van strategie tot uitvoering

  Waar vraagstukken samenkomen, adviseren wij over strategie, programmering en uitvoering. Wat zijn de opgaven, welke partijen zijn aan boord en wat zijn hun gezamenlijk doelen? Wat is de beste schaalgrootte en tijdshorizon om die in samenhang aan te pakken?

  De samenwerking op gang brengen

  We organiseren samenwerking en stellen passende instrumenten en experimenten op. We faciliteren het gesprek, graven diep, boren nieuwe creativiteit aan en zorgen dat er besluiten worden genomen.

  Stap voor stap resultaten boeken

  Om de uitvoering op gang te brengen, vervullen we de rol van kwartiermaker of programmaleider. We ontwerpen regionale afsprakensets en geven leiding aan meerjarige programma’s. Stap voor stap komen we tot oplossingen.

  Organiseer een participatieve aanpak

  Nederland staat voor een ingrijpende transitie van het landelijk gebied. De belangen van stakeholders zijn groot en divergerend. Wij bieden ondersteuning met strategieën voor participatie en communicatie die toepasbaar zijn bij de vraagstukken in het landelijk gebied.

  Aanpak

  Werk samen aan begrip en draagvlak en kom tot een vitaal landelijk gebied

  Lees het hier
  Aanpak

  Hoe richt je de samenwerking in om de transformatie van het landelijk gebied daadwerkelijk op gang te krijgen?

  Lees het hier

  Gebiedsontwikkeling daadwerkelijk op gang brengen

  Overheden moeten de handen ineenslaan met burgers, boeren, investeerders, toekomstige gebruikers en ontwikkelaars. Wij helpen de transformatie van het landelijk gebied met al die partijen op gang te krijgen. Als kwartiermaker of als project- en programmamanager.

  Partijen verbinden en nieuwe deuren openen

  Soms helpt dieper nadenken of helpt nog langer onderhandelen niet meer. Dan gebruiken we social design als methode om tot een ander perspectief te komen. Wij onderzoeken wat mensen ten diepste beweegt en ontwikkelen verbindende perspectieven die mensen uitnodigen vorm te geven aan hun toekomst.

  Aanpak

  Wil jij ook met een open houding en optimisme tot een ander toekomstperspectief komen?

  Lees het hier
  Aanpak

  Hoe werk je aan gezamenlijk begrip en een gedeeld perspectief?

  Lees het hier

  Een meerjarige, gebiedsgerichte strategie opzetten

  De opgaven voor het landelijk gebied grijpen op elkaar in. Het is de kunst om gecombineerde antwoorden te vinden. Wij benutten ruimte en tijd. Gebiedsgericht op het schaalniveau van enkele duizenden hectares ontwerpen we een strategie voor meerdere decennia.

  Podcast over de landbouwtransitie en de aanpak van de stikstofcrisis

  Cases

  Cases

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen