TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Zorg

  (Ervaren) Adviseur en Projectmanager Zorghuisvesting

  Zet jij je tanden graag in complexe vastgoedvraagstukken, op het snijvlak van zorgvernieuwing en zorghuisvesting? Wil jij jezelf als strategisch adviseur of projectmanager doorontwikkelen op het gebied van organisatieverandering en huisvesting in de zorg? Dan is TwynstraGudde voor jou dé plek!...

  Solliciteer nu
  Intern

  Functioneel applicatiebeheerder

  Bij TwynstraGudde is onze ICT afdeling van cruciaal belang. Wij zijn op zoek naar een ervaren en ondernemende functioneel applicatiebeheerder die affiniteit heeft met Microsoft applicaties, zoals Microsoft 365 en Azure, om het verschil te maken op onze afdeling. Iemand die mee wil bouwen aan een...

  Solliciteer nu
  Bekijk alle vacatures
  Domein

  Openbaar bestuur

  Beleid zit vol goede bedoelingen, maar dieperliggende, meer institutionele oorzaken voor (uitvoerings)problemen wijzen op de noodzaak van bestuurlijke vernieuwing om maatschappelijke problemen op te lossen en daar draagvlak voor te behouden. Wij helpen het openbaar bestuur met het ontwikkelen van hun organisaties en het organiseren van maatschappelijke opgaven.

  Gevraagd: Een overheid die alles kan

  ‘In control’ zijn, maar ook loslaten. Efficiënt én innovatief zijn, vertrouwen bieden én vertrouwen geven. Maatschappelijke opgaven worden steeds complexer. Hoe richt je ‘tweebenige’ organisaties in die robuust én wendbaar zijn?

  Ontdek

  Vertrouwde en nieuwe samenwerkingspartners

  Politici en bestuurders hebben een belangrijke rol in het vernieuwen van de bestuurscultuur, maar ambtenaren en de samenleving net zo goed. Juist in het samenspel tussen vertrouwde en nieuwe samenwerkingspartners helpen wij het openbaar bestuur zich te vernieuwen.

  Ontdek

  Bestuurlijke toekomst gemeenten en samenwerkingsverbanden

  Is de huidige vorm van besturen en organiseren nog toereikend voor de hedendaagse en toekomstige uitdagingen? We werken aan slimmere samenwerkingen, herindeling of ontvlechting.

  Ontdek

  Wat is jouw uitdaging?

  Waar kan TwynstraGudde mee helpen?

  Dit is een beta-versie

  Openbaar bestuur
  Anchor link: Expertises

  Expertises binnen openbaar bestuur

  Organisatieontwikkeling

  Verbeteren van de realisatiekracht van overheidsorganisaties en zij die daarin werken.

  Organisatieontwikkeling binnen openbaar bestuur

  Organisatie­ontwikkeling binnen openbaar bestuur

  Verbeteren van de realisatiekracht van overheidsorganisaties en zij die daarin werken.

  Meer organisatieontwikkeling

  Karlien Douma

  Principal adviseur Overheid en Organisatie

  Stemmingsbureau geeft ruimte voor emoties en reflectie

  Stemmingsbureau geeft ruimte voor emoties en reflectie

  Als afsluiting van een leertraject over goed opdrachtgeverschap bij de gemeente Apeldoorn, ontwierpen we het Stemmingsbureau. Met een omgebouwd...

  Inrichten stichting voor transitie in het sociaal domein

  Inrichten stichting voor transitie in het sociaal domein

  Gemeenten willen hun inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het soms efficiënt verschillende loketten samen te voegen tot één...

  Versterken netwerkorganisatie door investeren in eigenaarschap

  Versterken netwerkorganisatie door investeren in eigenaarschap

  De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een netwerkorganisatie middenin de samenleving. De rol van de gemeente is veranderd en ontwikkeld, maar ook...

  De Zundertse aanpak: een programmagerichte netwerkgemeente

  De Zundertse aanpak: een programmagerichte netwerkgemeente

  De gemeente Zundert is in de afgelopen jaren omgevormd van een traditionele overheidsorganisatie naar een moderne netwerkorganisatie. Mensen en...

  Portfoliomanagement

  Keuzes maken in het geheel van processen, projecten en programma’s. Wat doen we nu, later of niet (meer)?

  Portfoliomanagement binnen openbaar bestuur

  Portfolio­management binnen openbaar bestuur

  Keuzes maken in het geheel van processen, projecten en programma’s. Wat doen we nu, later of niet (meer)?

  Meer portfoliomanagement

  Amir Sharafkhani

  Principal adviseur Overheid en Organisatie

  Portfoliomanagement testen en uitproberen met pilots

  Portfoliomanagement testen en uitproberen met pilots

  Gemeente Barneveld staat voor een grote groeiopgave. Naar verwachting groeit de gemeente van 60.000 naar 85.000 inwoners. Dit leidt tot uitdagingen...

  Werkvoorraad en capaciteit in balans dankzij portfoliomanagement

  Werkvoorraad en capaciteit in balans dankzij portfoliomanagement

  Bij de gemeente Sliedrecht heeft het college een collegewerkprogramma voor de komende 4 jaar vormgegeven en vastgesteld. De maatschappelijke ambities...

  Gemeente Barneveld aan de slag met implementatie portfoliomanagement

  Gemeente Barneveld aan de slag met implementatie portfoliomanagement

  Gemeente Barneveld staat voor een behoorlijke groeiopgave. Naar verwachting groeit de gemeente van 60.000 naar 85.000 inwoners. Dit leidt tot...

  Portfoliomanagement zorgt voor meer structuur en focus

  Portfoliomanagement zorgt voor meer structuur en focus

  De afdeling Project- en Programmamanagement (PPM) van de gemeente Den Haag, onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is in de...

  Programmamanagement

  Een programmatische aanpak voor complexe, doelgerichte opgaven.

  Programmamanagement binnen openbaar bestuur

  Programma­management binnen openbaar bestuur

  Een programmatische aanpak voor complexe, doelgerichte opgaven.

  Meer programmamanagement

  Helmuth Stoop

  Partner Overheid en Organisatie

  Inrichten stichting voor transitie in het sociaal domein

  Inrichten stichting voor transitie in het sociaal domein

  Gemeenten willen hun inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het soms efficiënt verschillende loketten samen te voegen tot één...

  Leiderschap van de programmamanager

  Leiderschap van de programmamanager

  In programma’s werken mensen op een bijzondere manier samen aan het nastreven van doelen, zoals het verbeteren van de zorg in een regio of het...

  Eiland van reflectie zorgt voor focus en heldere vervolgstappen

  Eiland van reflectie zorgt voor focus en heldere vervolgstappen

  De gemeente Den Haag zorgt met het Programma Inburgering voor een goede start voor mensen die zich vanuit het buitenland nieuw vestigen in Den Haag....

  De Zundertse aanpak: een programmagerichte netwerkgemeente

  De Zundertse aanpak: een programmagerichte netwerkgemeente

  De gemeente Zundert is in de afgelopen jaren omgevormd van een traditionele overheidsorganisatie naar een moderne netwerkorganisatie. Mensen en...

  Projectmanagement

  Gestructureerde aanpak voor de aansturing en het beheer van complexe projecten.

  Projectmanagement binnen openbaar bestuur

  Project­management binnen openbaar bestuur

  Gestructureerde aanpak voor de aansturing en het beheer van complexe projecten.

  Meer projectmanagement

  Sharon Blair-Zuijderhoff

  Principal adviseur Overheid en Organisatie

  Duurzaam en circulair ontwerp voor de Tweede Kamer

  Duurzaam en circulair ontwerp voor de Tweede Kamer

  De renovatie van het Binnenhof is een van de meest bekende en grootschalige projecten van Nederland. TwynstraGudde is al sinds 2018 betrokken bij de...

  Binnenhofrenovatie kan volgens plan volgende fase in dankzij transitiemanagement

  Binnenhofrenovatie kan volgens plan volgende fase in dankzij transitiemanagement

  Het Binnenhof is een 800 jaar oud monument dat continu in bedrijf was. Met de tijd zijn er aardig wat technische en bouwkundige gebreken ontstaan....

  Renovatieprogramma Binnenhof: centrum van onze democratie

  Renovatieprogramma Binnenhof: centrum van onze democratie

  De renovatie van het Binnenhof is een van de meest bekende en spraakmakende projecten van Nederland. In het hart van politiek Den Haag. Na een...

  Portfoliomanagement zorgt voor meer structuur en focus

  Portfoliomanagement zorgt voor meer structuur en focus

  De afdeling Project- en Programmamanagement (PPM) van de gemeente Den Haag, onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is in de...

  Samenwerken

  Samenwerken is cruciaal om een antwoord te kunnen geven op de grote uitdagingen van deze tijd.

  Samenwerken binnen openbaar bestuur

  Samen­werken binnen openbaar bestuur

  Samenwerken is cruciaal om een antwoord te kunnen geven op de grote uitdagingen van deze tijd.

  Meer samenwerken

  Sharon Blair-Zuijderhoff

  Principal adviseur Overheid en Organisatie

  Inrichten stichting voor transitie in het sociaal domein

  Inrichten stichting voor transitie in het sociaal domein

  Gemeenten willen hun inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het soms efficiënt verschillende loketten samen te voegen tot één...

  Gedragen visie voor het strand dankzij participatie paviljoenhouders Zandvoort

  Gedragen visie voor het strand dankzij participatie paviljoenhouders Zandvoort

  Mogen meer strandpaviljoens in Zandvoort het hele jaar open? Zo ja, welke wel en welke niet? Ieder besluit kent winnaars en verliezers. In opdracht...

  De groeipotentie van de Regionale Raadscommissie Noordkop: Slim Samenwerken

  De groeipotentie van de Regionale Raadscommissie Noordkop: Slim Samenwerken

  Gemeenten krijgen niet alleen te maken met een verbreding en verdieping van hun takenpakket, maar ook met de regionalisering van het lokale bestuur....

  Social design

  Met de frisse blik van ontwerpers, met inwoners komen tot oplossingen voor taaie maatschappelijke vraagstukken.

  Social design binnen openbaar bestuur

  Social design binnen openbaar bestuur

  Met de frisse blik van ontwerpers, met inwoners komen tot oplossingen voor taaie maatschappelijke vraagstukken.

  Meer Social design

  Iris van Genuchten

  Senior adviseur Social design

  Stemmingsbureau geeft ruimte voor emoties en reflectie

  Stemmingsbureau geeft ruimte voor emoties en reflectie

  Als afsluiting van een leertraject over goed opdrachtgeverschap bij de gemeente Apeldoorn, ontwierpen we het Stemmingsbureau. Met een omgebouwd...

  Geld en vertrouwen schenken aan thuisloze jongvolwassenen werkt

  Geld en vertrouwen schenken aan thuisloze jongvolwassenen werkt

  Stichting het Bouwdepot biedt thuisloze jongvolwassenen in een kwetsbare positie een jaar lang een stabiel en vast inkomen op maandelijkse basis om...

  Vernieuwing start bij de boerin

  Vernieuwing start bij de boerin

  Boerinnen vormen een onbenutte bron binnen de duurzame vernieuwing van de landbouwsector. In hun hoofden zitten ideeën die de agrarische transitie de...

  Leiderschapsontwikkeling

  Leiderschap in het openbaar bestuur vraagt ‘tweebenigheid’ en ‘grenswerken’.

  Leiderschap binnen openbaar bestuur

  Leiderschap binnen openbaar bestuur

  Leiderschap in het openbaar bestuur vraagt ‘tweebenigheid’ en ‘grenswerken’.

  Meer Leiderschap

  Karlien Douma

  Principal adviseur Overheid en Organisatie

  Leiderschap van de programmamanager

  Leiderschap van de programmamanager

  In programma’s werken mensen op een bijzondere manier samen aan het nastreven van doelen, zoals het verbeteren van de zorg in een regio of het...

  Versterken netwerkorganisatie door investeren in eigenaarschap

  Versterken netwerkorganisatie door investeren in eigenaarschap

  De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een netwerkorganisatie middenin de samenleving. De rol van de gemeente is veranderd en ontwikkeld, maar ook...

  Evaluaties en onderzoek

  Meer inzicht in wat er echt toe doet voor het effectief functioneren van overheidsorganisaties.

  Evaluaties en onderzoek binnen openbaar bestuur

  Evaluaties en onderzoek binnen openbaar bestuur

  Meer inzicht in wat er echt toe doet voor het effectief functioneren van overheidsorganisaties.

  Meer evaluaties en onderzoek

  Roel Lauwerier

  Principal adviseur Overheid en Organisatie

  Evaluatie zonne-energiebeleid Helmond geeft input voor betere participatie

  Evaluatie zonne-energiebeleid Helmond geeft input voor betere participatie

  De gemeente Helmond heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen en heeft beleid geformuleerd voor realisatie van zonnevelden en zonnedaken. In opdracht...

  Eiland van reflectie zorgt voor focus en heldere vervolgstappen

  Eiland van reflectie zorgt voor focus en heldere vervolgstappen

  De gemeente Den Haag zorgt met het Programma Inburgering voor een goede start voor mensen die zich vanuit het buitenland nieuw vestigen in Den Haag....

  Raadsenquête geeft inzicht in problematiek Warmtebedrijf Rotterdam

  Raadsenquête geeft inzicht in problematiek Warmtebedrijf Rotterdam

  Het Warmtebedrijf Rotterdam is door de gemeente opgericht om de industriële restwarmte uit het havengebied in te zetten voor het verwarmen van...

  Effectievere opzet gemeentelijk woningbouwbeleid

  Effectievere opzet gemeentelijk woningbouwbeleid

  Woningbouwbeleid is voor veel gemeenten geen eenvoudige opgave. De gemeentelijke kaders en doelen moeten voldoende woningen opleveren van de juiste...

  Interimmanagement

  Tijdelijke leiderschapscapaciteiten, verandermanagement of specifieke expertise.

  Interimmanagement binnen openbaar bestuur

  Interim­management binnen openbaar bestuur

  Tijdelijke leiderschapscapaciteiten, verandermanagement of specifieke expertise.

  Meer interimmanagement

  Meryem Kilic-Karaaslan

  Directeur Interim management

  Meryem Kilic-Karaaslan benoemd tot directeur TwynstraGudde Interim Management en Executive Search

  Meryem Kilic-Karaaslan benoemd tot directeur TwynstraGudde Interim Management en Executive Search

  Meryem Kilic-Karaaslan is benoemd tot directeur van TwynstraGudde Interim Management en Executive Search. Zij neemt de rol over van Beata Neerhoff,...

  Samen beter worden in ons vak

  Samen beter worden in ons vak

  Elkaar helpen om sturing te geven. Perspectieven delen, inspireren en leren. TwynstraGudde zet een management community op om verhalen van managers...

  Kwartiermaker brengt zorginnovatie Den Haag in stroomversnelling

  Kwartiermaker brengt zorginnovatie Den Haag in stroomversnelling

  De gemeente Den Haag brengt innovatieve bedrijvigheid, zorgverleners, onderwijs en andere partijen bij elkaar. In samenwerking komen nieuwe producten...

  A&O-Leernetwerk helpt gemeentelijke controllers in veranderingsproces

  A&O-Leernetwerk helpt gemeentelijke controllers in veranderingsproces

  De rol van controllers bij gemeenten verandert. Dankzij digitale technieken verlopen administratieve taken veel efficiënter dan voorheen. Tegelijk...

  Organisatieontwikkeling

  Verbeteren van de realisatiekracht van overheidsorganisaties en zij die daarin werken.

  Portfoliomanagement

  Keuzes maken in het geheel van processen, projecten en programma’s. Wat doen we nu, later of niet (meer)?

  Programmamanagement

  Een programmatische aanpak voor complexe, doelgerichte opgaven.

  Projectmanagement

  Gestructureerde aanpak voor de aansturing en het beheer van complexe projecten.

  Samenwerken

  Samenwerken is cruciaal om een antwoord te kunnen geven op de grote uitdagingen van deze tijd.

  Social design

  Met de frisse blik van ontwerpers, met inwoners komen tot oplossingen voor taaie maatschappelijke vraagstukken.

  Leiderschapsontwikkeling

  Leiderschap in het openbaar bestuur vraagt ‘tweebenigheid’ en ‘grenswerken’.

  Evaluaties en onderzoek

  Meer inzicht in wat er echt toe doet voor het effectief functioneren van overheidsorganisaties.

  Interimmanagement

  Tijdelijke leiderschapscapaciteiten, verandermanagement of specifieke expertise.

  Achtergronditem
  Anchor link: Opdrachten
  Anchor link: Experts

  Handelen in transities

  'Een overheid die maatschappelijke transities wil aanjagen, zal zelf moeten veranderen.’ André Schaminée sprak met Suzanne Potjer (Chief Exploration Officer bij Agenda Stad) en Rik Braams (Senior wetenschapper transformatieve overheid bij TNO). Volgens hen kan de ‘transformatieve overheid’ zulke patronen doorbreken. Lees het interview in het magazine ‘Handelen in transities’.

  Download magazine
  Handelen in transities
  Anchor link: Inzichten

  Laatste inzichten in het openbaar bestuur

  Inzichten Geld en vertrouwen schenken aan thuisloze jongvolwassenen werkt
  Inzichten Meryem Kilic-Karaaslan benoemd tot directeur TwynstraGudde Interim Management en Executive Search
  Inzichten Leiderschap van de programmamanager
  Inzichten Opgavegerichte aanpak als oplossing voor het huisvestingsvraagstuk van statushouders
  Inzichten Succesfactoren voor ambtelijke fusies
  Inzichten Samen beter worden in ons vak
  Inzichten Ambtelijke fusie beperkt houdbaar
  Inzichten Wat mag je ervan vinden als gemeenteraad ná de inwonersparticipatie?
  Inzichten Hoe brengen we het bestuur in balans?
  Inzichten Opgavegericht werken; stof tot nadenken
  Inzichten Tweebenigheid van gemeenten
  Inzichten De gemeenteraadzaal als Escape Room
  Inzichten Raadsenquête Empatec voor Súdwest-Fryslân
  Inzichten Frontlinieleiders in coronatijd: de aanleiding
  Inzichten Gemeentelijke herindeling: there are unknown knowns
  Inzichten Opsplitsing van een gemeente: 'lessons learned'
  Anchor link: Aanpakken
  Achtergronditem
  Anchor link: Vacatures

  Recente vacatures

  Open sollicitatie

  Sluit geen van onze vacatures aan bij jouw volgende stap? Of twijfel je welke vacature het beste aansluit? Maar je wel wil meewerken aan onze impact op morgen! Dan komen wij graag met je in contact om samen te kijken welke mogelijkheden wij jou kunnen bieden. Laat ons weten waarom jij ons team wilt...

  Solliciteer nu
  Bekijk alle vacatures

  Open sollicitatie

  Sluit geen van onze vacatures aan bij jouw volgende stap? Of twijfel je welke vacature het beste aansluit? Maar je wel wil meewerken aan onze impact op morgen! Dan komen wij graag met je in contact om samen te kijken welke mogelijkheden wij jou kunnen bieden. Laat ons weten waarom jij ons team wilt...

  Solliciteer nu
  Bekijk alle vacatures

  Open sollicitatie

  Sluit geen van onze vacatures aan bij jouw volgende stap? Of twijfel je welke vacature het beste aansluit? Maar je wel wil meewerken aan onze impact op morgen! Dan komen wij graag met je in contact om samen te kijken welke mogelijkheden wij jou kunnen bieden. Laat ons weten waarom jij ons team wilt...

  Solliciteer nu
  Bekijk alle vacatures
  'Maatschappelijke opgaven organiseren: ook ónze opgave'

  Jaco Bloklaan, Partner Overheid en Organisatie