TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Wetterskip Fryslân Weloverwogen marktbenaderingsstrategie geeft succesvolle contractering en uitvoering

  Voor het opstellen van de marktbenaderingsstrategie van een groot dijkverbeteringstraject aan de Friese waddenzeekust deed het Wetterskip Fryslân een beroep op de adviseurs van TwynstraGudde. Immers, voor een solide marktbenadering moeten vooraf heel wat afwegingen worden gemaakt over de contractvormen en de aanbesteding. Een goede voorbereiding biedt de basis voor succesvolle contractering en uitvoering.

  Door klimaatverandering, bodemdaling en een stijgende zeespiegel is waterveiligheid in ons lage land een cruciaal thema voor de toekomst. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het versterken, verhogen en verbreden van onze dijken. De aanbesteding van dit soort grote infrastructurele projecten vraagt een uitgebreide voorbereiding. Naast een scherpe afbakening van de scope en het inzicht in de risico’s, dient bepaald te worden wie welke verantwoordelijkheden en risico’s draagt, hoeveel een opdrachtgever vooraf zelf wil ontwerpen en vastleggen en waar juist expertise van de markt uitkomst kan bieden. En natuurlijk op welke wijze de opgave zo duurzaam mogelijk kan worden uitgevoerd. 

  Het leggen van een puzzel

  Om de markt op een afgewogen wijze te benaderen, moest in dit geval een flinke puzzel worden gelegd. Het dijkversterkingsproject in Friesland is omvangrijk. De eerste vragen gingen dan ook over de omvang van het project: wordt het als één project voorbereid en ook als één contract aanbesteed? Of is knippen op zijn plaats? Daarbij speelde een rol dat het in dit geval om uiteenlopende maatregelen gaat: zowel het verbeteren van een ‘harde’ dijk met stenen en asfalt, als het vergroenen door het deels versterken met een ‘zachte’ dijk. Ook de mogelijkheden voor aan- en afvoer van (grote hoeveelheden) materieel én materiaal speelden hierbij een rol. Aan- en afvoerwegen zijn beperkt aanwezig en raken historische dorpskernen. Er is uiteindelijk gekozen voor een knip in meerdere projecten en evenzoveel realisatiecontracten. 

  'TwynstraGudde levert toegevoegde waarde door de inbreng van gedegen kennis en ervaring, gecombineerd met een specifiek afwegingskader, een degelijk geschreven rapport en goede inhoudelijke discussies tijdens de werksessies.'
  Klaas Jan de Jong - Senior Contractmanager Wetterskip Fryslân

  Vervolgens is voor een deelproject een strategie uitgewerkt: tot welk detailniveau worden de belangrijkste onderdelen ontworpen en welke verantwoordelijkheden en risico’s komen bij de markt en de opdrachtgever? Daarbij is ook stilgestaan bij de vraag hoe om te gaan met de constructies die mogelijk noodzakelijk zijn en op welke wijze zo goed mogelijk invulling kan worden gegeven aan een zo duurzaam mogelijke realisatie. 

  Werksessies

  Om het abstracte startniveau van de opdracht concreet te maken en weloverwogen keuzes te maken, hebben we met een dossierstudie en interviews de opgave van het project in kaart gebracht en gedefinieerd wat doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten zijn. Dus: wat moet er gebeuren en wanneer is het een succes? Vervolgens hebben we in verschillende werksessies het Afwegingsmodel Contracteren gebruikt om op een risico-gestuurde wijze de afwegingen te maken om tot de meest optimale contracteringsstrategie te komen. 

  Basis voor marktbenadering

  Door ons advies ligt er een stevige basis voor de verdere uitwerking van de marktbenadering en het op een beheerste wijze contracteren en laten uitvoeren van het dijkversterkingsproject. Door het gebruik van het Afwegingsmodel Contracteren in werksessies is het advies gebaseerd op afwegingen waarin de opdrachtgever zich herkent (draagvlak), met scherpe analyses en een deugdelijke onderbouwing. Het is concreet en gedetailleerd genoeg voor de besluitvorming en om als project mee verder te gaan en de marktbenadering verder voor te bereiden. Het Wetterskip Fryslân kan hiermee een belangrijke stap zetten die bijdraagt aan de waterveiligheid voor de toekomst. 

  Waarom TwynstraGudde?

  De adviseurs van TwynstraGudde weten wat aanbesteden en contracteren anno nu nodig heeft en op basis van langdurige betrokkenheid snappen we de waterveiligheidsopgave. Daarbij hebben we kennis van de infra-markt en zijn we zeer betrokken bij grote vraagstukken zoals de energietransitie, mobiliteit, duurzaamheid en waterveiligheid. We betrekken (het team van) de opdrachtgever in de te maken afwegingen en kunnen die waar nodig ook kritisch uitdagen. Samen komen we tot een goed herleidbaar en onderbouwd advies dat aansluit bij zowel het project als de organisatie van de opdrachtgever.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen