TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Den Haag Bedrijventerreinen beter benutten dankzij ontwikkelstrategie

  De gemeente Den Haag wil meer ruimte bieden aan de hightech maakindustrie en uitgroeien tot een volwaardige High Tech Systems and Materials stad. Technology Park Ypenburg is een belangrijk onderdeel van deze ambitie. Dit bedrijventerrein moet uitgroeien tot hotspot voor hightech maakbedrijven voor markten als de lucht- en ruimtevaart, medische toepassingen en apparatenbouw. De gemeente Den Haag heeft TwynstraGudde gevraagd om een ontwikkelstrategie op te stellen om het bedrijventerrein beter te benutten voor de doelgroep. 

  Technology Park Ypenburg heeft als doel een internationale magneet te worden voor business investeringen, innovatie, training en werkgelegenheid. Het bedrijventerrein is alleen niet in eigendom van de gemeente, maar in handen van een belegger. De gemeente heeft daarom een ontwikkelstrategie nodig met uitvoeringsplan om het gesprek met de eigenaar aan te kunnen gaan en gezamenlijk de ambities te kunnen realiseren.

  Het juiste bedrijf op de juiste plek

  In Zuid-Holland en in Den Haag is geen ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen. Gemeenten moeten de bestaande bedrijventerreinen dus beter benutten. Veel bedrijventerreinen moeten daarom intensiveren, verdichten en zorgen voor het ‘juiste bedrijf op de juiste plek’. Voor functies zoals een sportschool of verzekeringskantoor is vestiging op een bedrijventerrein niet noodzakelijk, voor een groot maakbedrijf wel.

  Beter benutten, intensiveren en uitbreiden

  Wij hebben onderzocht welke ruimtelijke en organisatorische interventies er mogelijk zijn voor de doorontwikkeling van Technology Park Ypenburg. Deze analyse hebben we vertaald naar een ontwikkelstrategie met drie scenario’s: beter benutten, intensiveren en uitbreiden.

  Technology Park Ypenburg heeft een hogere milieucategorie. Maar er zijn bedrijven gevestigd die dit niet nodig hebben en de schaarse milieuruimte onnodig bezetten. Wij hebben geïnventariseerd welke bedrijven niet tot de doelgroep behoren en hoe er beter gebruik kan worden gemaakt van deze hogere milieucategorie.

  Het bedrijventerrein heeft daarnaast veel parkeerplaatsen. In een massastudie onderzochten we samen met stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons waar je bedrijfsruimte kunt toevoegen en hoe je parkeren op een compacte manier oplost. Omdat Technology Park Ypenburg in de oksel van twee snelwegen ligt, bekeken we of langs de snelwegen, aan de randen, kan worden bijgebouwd. Zo creëer je extra ruimte door te intensiveren.

  Op basis van de massastudies hebben we een gebiedsvisie opgesteld om dit bedrijventerrein toekomstbestendig te maken: met meer ruimte voor groen, biodiversiteit, klimaatmaatregelen, water en voor campusfaciliteiten om innovatie te stimuleren.

  Overeenkomst getekend met eigenaar

  Onze analyse heeft geleid tot een duidelijk voorkeursscenario voor Technology Park Ypenburg en een strategie om deze uit te voeren. Aan de hand van onze strategie is de gemeente Den Haag het gesprek en de onderhandeling aangegaan met de eigenaar. Inmiddels is er een intentieovereenkomst getekend en zijn afspraken gemaakt over het beter benutten van het bedrijventerrein, het vergroten van de bedrijfsruimte voor de hightech maakindustrie en het maken van een aantrekkelijke campus.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  TwynstraGudde is expert op het gebied van innovatieve werklocaties, bedrijventerreinen en campussen. Onze adviseurs zijn goed in het onderzoeken van mogelijkheden om bedrijventerreinen te verbeteren, toekomstbestendig te maken en beter te benutten. Wij begrijpen zowel de overheid als de marktpartijen in de vastgoedsector en weten wat beide partijen nodig hebben. Daarom kunnen wij voorstellen doen, die deze twee werelden bij elkaar brengen en een strategie ontwerpen waarmee de overheid afspraken kan maken met marktpartijen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen