TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Cordaan Hoe sluit je een woonzorglocatie zo zorgvuldig mogelijk?

  Het bestuur van Cordaan stond voor het besluit om de woonzorglocatie De Buitenhof (Amsterdam) na bijna 50 jaar trouwe dienst te sluiten. Niet onverwacht, maar toch ingrijpend. Voor de zorginstelling, voor de buurt, voor medewerkers, maar vooral voor bewoners en hun naasten. TwynstraGudde is gevraagd om richting de definitieve besluitvorming een transitieplan te ontwikkelen die zo goed mogelijk recht doet aan de wensen en belangen van alle betrokkenen. 

  De Buitenhof heeft jarenlang gefungeerd als een sfeervol en modern zorgcentrum in een groene en rustige omgeving. Met circa 230 inwonende cliënten, ruimte voor dagbesteding en een uitvalsbasis voor wijkteams vormt de locatie een baken voor de gemeenschap en een icoon in Amsterdam-Zuid. Het pand is echter 50 jaar oud en voldoet niet langer aan de eisen. “Het pand is op” en moet grondig gerenoveerd worden. Maar, hoe sluit je een betekenisvolle, grote woonzorglocatie waar nog ruim 200 cliënten wonen en 250 medewerkers werken?

  Een gedegen transitie-/sluitingsplan is randvoorwaardelijk

  Na zorgvuldig onderzoek heeft Cordaan het principebesluit genomen om deze bijzondere locatie te sluiten. Onder voorbehoud dat een gedegen transitieplan nog zou worden opgesteld. Met daarin o.a. aandacht voor:

  • Het zoveel mogelijk verhuizen van bewoners conform hun eigen wensen naar andere woonzorgvoorzieningen, passend bij hun zorgvraag. 
  • Het zo goed mogelijk bieden van een fijne, nieuwe werkplek voor de collega’s elders binnen Cordaan.
  • De bedrijfseconomische impact (frictiekosten, productieverlies etc.) zoveel mogelijk te beperken.
  • De afstemming en samenwerking met andere (zorg)instellingen vorm te geven.
  • De belangrijkste aandachtspunten en risico’s, inclusief passende maatregelen. 
  • Goede en betrouwbare informatievoorziening/communicatie en omgevingsmanagement.
  • Een haalbare planning, projectorganisatie en verdeling van taken/verantwoordelijkheden.

  TwynstraGudde zorgde voor overzicht en versnelling

  Cordaan had veel voorwerk verricht op verschillende thema’s. Maar alleen is het niet makkelijk al die informatie en puzzelstukjes bij elkaar te brengen. Aan TwynstraGudde is daarom gevraagd in een compact traject met de experts van Cordaan tot een robuust transitieplan te komen. Wij coördineerden alle werkstromen, brachten onze expertise in en zorgden voor een gestructureerd en leesbaar transitieplan. Waarin we samen de lastige puzzels goed hebben kunnen leggen. Zoals het verplaatsen van bijzondere doelgroepen naar een andere locatie, met oog voor de (mogelijke) domino-effecten die dat met zich meebracht. 

  Het transitieplan ondersteunde de definitieve besluitvorming door de RvB, bood een vertrekpunt voor communicatie richting cliënten, verwanten, medewerkers etc. en gaf structuur en houvast voor de daadwerkelijke uitvoering. Hierdoor was Cordaan in staat zelf de transitie, uithuizing en sluiting van De Buitenhof succesvol uit te voeren. 

  Bovenal een menselijke transitie 

  De uithuizing van De Buitenhof moest bovenal een waardige en menselijke transitie zijn. Wanneer er sprake is van ‘gedwongen’ verhuizing is het geven van duidelijkheid én perspectief aan bewoners/verwanten en medewerkers essentieel. Zo konden bewoners hun voorkeuren voor een nieuwe woning aangeven en was er veel contact met de cliëntenraad. Dit zorgde voor een sterk gevoel van betrokkenheid en eigen regie. Een prachtig voorbeeld van deze benadering was een echtpaar dat dolgraag terug naar Friesland wilde verhuizen en dat dat al voor de kerst i.s.m. een collega-instelling in die regio georganiseerd kon worden. Zo bood de sluiting voor veel bewoners (en collega’s) ook nieuwe kansen. 

  Vijf aandachtspunten 

  cijfers-voor-blog-01-2Openheid
  Een belangrijke succesfactor in dit traject is zorgvuldige communicatie met cliënt en medewerker. Duidelijk en transparant, ook als sommige zaken nog niet helemaal helder zijn. Neem alle betrokkenen zo eerlijk en open mogelijk mee in het proces én de noodzaak van de sluiting. Dat zorgde ervoor dat veel gesprekken vooral gingen over hoe we dit samen in goede banen konden leiden.

  cijfers-voor-blog-02-2Heldere plaatsingsprocedure
  Voor bijna alle bewoners in De Buitenhof is het gelukt hen te verhuizen naar een voorkeurslocatie, passend bij hun zorgbehoefte. De tijdelijk ingerichte plaatsingscommissie heeft hierin een grote rol gespeelt, mede dankzij een duidelijk plaatsingsbeleid. 

  cijfers-voor-blog-03-2Zekerheid voor medewerkers
  Het behouden van zoveel mogelijk collega’s was een kritisch succescriterium voor Cordaan. Alle medewerkers konden daarom aangeven waar zij hun loopbaan wilden voortzetten binnen Cordaan. Waarop werd geprobeerd hen hierin zo snel mogelijk zekerheid en perspectief te bieden. Gelukkig zijn verreweg de meeste collega’s elders binnen Cordaan aan de slag gegaan.

  cijfers-voor-blog-04-2Het is maatwerk
  Het sluiten van een (woon)zorglocatie is geen routinematige opdracht; het is maatwerk. Cordaan had hier wel eerder ervaring mee, maar elke locatie heeft zijn eigen uitdagingen. Een eerder gebruikt draaiboek helpt, maar je moet samen de transitie echt vanaf nul uitwerken.

  cijfers-voor-blog-05Projectmatige aanpak
  Vanuit het transitieplan werd een daadkrachtige projectstructuur ingericht, met een projectmanager met ruim voldoende mandaat. Dit is voor Cordaan een belangrijke succesfactor geweest. Daarbij is het raadzaam om de projectmanager ook verantwoordelijk te maken voor het inhuizen van grotere groepen op andere locaties. 

  De sluiting van woonzorglocatie De Buitenhof was een uitdagend proces. Ondanks tijdsdruk en de veelheid aan onzekerheden zorgden een mensgerichte aanpak, daadkracht, projectmatig werken en betrokkenheid van alle stakeholders voor een soepele overgang. Met trots kijkt Cordaan terug op een traject dat succesvol was voor cliënten en medewerkers én waardevolle inzichten heeft opgeleverd voor toekomstige projecten. 

  Meer over zorghuisvesting?

  TwynstraGudde is al 60 jaar een vertrouwde adviseur en partner van zorginstellingen voor hun zorgvastgoed en -huisvestingsvraagstukken. Van nieuwe woonvormen tot aan de vernieuwing van het zorgaanbod en de daarmee samenhangende huisvesting. Samen met (zorg-)organisaties ontwikkelen en realiseren wij toekomstbestendige huisvesting. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen