Wie we zijn

Impact op morgen.

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit, digitalisering, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde. Ook bieden we managementoplossingen, zowel tijdelijk als vast. En met onze opleidingen delen we onze kennis direct uit de praktijk. Iets creëren van blijvende waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.

Wie we zijn

Impact op morgen.

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit, digitalisering, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde. Iets van blijvende waarde creëren, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.

Lees meer

Werken met TwynstraGudde betekent samenwerken in een eerlijke en robuuste dialoog. Al bijna 60 jaar vormen we een onmisbare schakel tussen organisaties en de vele belanghebbenden daaromheen. Je ziet dat terug in alles wat we doen. Resultaat staat voorop, maar niet ten koste van alles. We willen dat je je tegelijk begrepen en uitgedaagd voelt. We verbinden, verhelderen, jagen aan, maken meters en komen steeds weer met werkbare, creatieve oplossingen van blijvende waarde. Ieder advies is uniek, geen opdracht is hetzelfde. Maar we hebben altijd één gezamenlijk doel: organisaties sterker en veerkrachtiger maken. Klaar voor de toekomst.

Onze expertise

Bij ons werken professionals met uiteenlopende expertises. Onze adviseurs opereren altijd samen, maar wel vanuit hun eigen vakgebied en perspectief. Ze koppelen een brede kijk op samenwerkingskunde, project- en programmamanagement, veranderkunde en organisatiekunde aan specifieke kennis van een markt of vakgebied. Wij helpen organisaties veranderen. Dan adviseren we niet alleen, maar voelen we ons ook verantwoordelijk voor de uitvoering. Wat dat betreft staan we liever in het veld dan langs de zijlijn.

Duurzaamheid

Impact op morgen vertaalt zich direct naar onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. We kijken daarbij naar het verkleinen van onze eigen impact door onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te organiseren. Maar ook naar het vergroten van de impact van onze adviezen voor onze klanten. We helpen onze klanten zo duurzaam mogelijk te opereren. Dat doen we er niet bij, maar is integraal onderdeel van onze werkwijze. Adviseurs van TwynstraGudde zijn intrinsiek gedreven om organisaties en mensen vooruit te helpen en oplossingen te bedenken die van blijvende waarde zijn.

'Door de grote diversiteit in wat we doen en hoe we dat doen, zijn we in staat veel touwtjes aan elkaar te knopen. Wij nemen ervaringen en contacten mee waar onze opdrachtgever anders niet van had kunnen profiteren. Dat is een grote meerwaarde.'
Fianne Lindenaar, partner adviesgroep Contractering en risicomanagement

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.