Adviseur Mobiliteit en Infrastructuur

Ricardo van Breemen

Ik begeleid strategiebepalers voor wie het lastig is om in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving tot een evenwichtig besluit te komen. Op betrokken en onafhankelijke wijze zorg ik voor stabiliteit en overzicht. Het resultaat is een gedragen en onderbouwd plan met betekenis voor de samenleving. Een toekomstbestendig verhaal dat mensen overtuigt. Dan kom je verder.

Maakt impact met

Regie op besluitvorming.

Ruimtelijke plannen dienen steeds vaker bij te dragen aan een veelheid aan doelen. Milieukwaliteit, economische structuur, verstedelijking en bereikbaarheid: ga er maar aan staan. Ik help regionale overheden en het Rijk om deze doelen in samenhang te realiseren. Juist door de complexiteit te omarmen, maken we stappen. We investeren in een heldere aanpak en commitment van betrokken partijen. We kiezen richting zonder partijen onderweg te verliezen en nuttige ideeën over het hoofd te zien.

Vanuit inhoudelijke bevlogenheid pak ik de regie op het proces richting het einddoel. Ik geef richting aan het team en bewaak de samenhang tussen de werkzaamheden. Mijn drijfveer is dat ik echt wil weten hoe het zit en niet loslaat tot ik de essentie van het vraagstuk begrijp. Zo doe ik recht aan de vragen, wensen en belangen van de verschillende doelgroepen en zetten we de stap van informatie naar besluit.

Adviseur Mobiliteit en Infrastructuur

Ricardo van Breemen

ricardo van breemen
Stuur een e-mail

Bel: 06 23 24 27 96

Ik begeleid strategiebepalers voor wie het lastig is om in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving tot een evenwichtig besluit te komen. Op betrokken en onafhankelijke wijze zorg ik voor stabiliteit en overzicht. Het resultaat is een gedragen en onderbouwd plan met betekenis voor de samenleving. Een toekomstbestendig verhaal dat mensen overtuigt. Dan kom je verder.

Maakt impact met

Regie op besluitvorming.

Ruimtelijke plannen dienen steeds vaker bij te dragen aan een veelheid aan doelen. Milieukwaliteit, economische structuur, verstedelijking en bereikbaarheid: ga er maar aan staan. Ik help regionale overheden en het Rijk om deze doelen in samenhang te realiseren. Juist door de complexiteit te omarmen, maken we stappen. We investeren in een heldere aanpak en commitment van betrokken partijen. We kiezen richting zonder partijen onderweg te verliezen en nuttige ideeën over het hoofd te zien.

Vanuit inhoudelijke bevlogenheid pak ik de regie op het proces richting het einddoel. Ik geef richting aan het team en bewaak de samenhang tussen de werkzaamheden. Mijn drijfveer is dat ik echt wil weten hoe het zit en niet loslaat tot ik de essentie van het vraagstuk begrijp. Zo doe ik recht aan de vragen, wensen en belangen van de verschillende doelgroepen en zetten we de stap van informatie naar besluit.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.