Adviseur Ruimte, Wonen & Economie

Sophie Hoogendijk

Als stadsgeograaf werk ik het liefst aan stedelijke gebiedsontwikkelingen met meervoudige maatschappelijke belangen. Zoals woningbouwprojecten, binnenstedelijke herstructureringsopgaves en de sociaal-ruimtelijke transitie naar een klimaat-neutrale samenleving. Een goede samenwerking tussen overheden, burgers en bedrijven staat voor mij centraal om dergelijke opgaves succesvol tot realisatie te brengen. Met mijn onderzoekende, flexibele én verbindende denkwijze wil ik bijdragen aan een evenwichtige en duurzame leefomgeving voor alle mensen in Nederland.

Maakt impact met

Gebiedsontwikkeling.

In mijn werk benut ik mijn ‘ruim(te-)denkende’ kwaliteiten om uiteenlopende behoeftes in balans te brengen met de (gewenste) omgevingskansen door middel van maatwerkoplossingen. Tevens breng ik creatieve ideeën ter tafel die bijdragen aan het neerzetten van resultaat. Hiernaast zijn mijn verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen typerend voor mij.

Mijn passie voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken is ontstaan door mijn jeugd in het buitenland. Ik ben opgegroeid in zowel Brazilië, Chili, België, Oostenrijk als Amerika, waardoor ik al jong in aanraking ben gekomen met uiteenlopende leefomgevingen en de gevolgen voor de samenleving hiervan.

Vanaf mijn studietijd woon ik met plezier in Nederland, waar ik constant geïnspireerd raak door de vooruitstrevende ontwikkelingen die plaatsvinden op onze relatief kleine en compacte oppervlakte. Deze ervaringen drijven mijn interdisciplinaire aanpak van ruimtelijke vraagstukken. Zo streef ik naar het optimaal inrichten van de ruimte voor zowel de mens als de natuur, vandaag én morgen.

Adviseur Ruimte, Wonen & Economie

Sophie Hoogendijk

Sophie Hoogendijk
Stuur een e-mail

Bel: 06 82 44 96 57

Als stadsgeograaf werk ik het liefst aan stedelijke gebiedsontwikkelingen met meervoudige maatschappelijke belangen. Zoals woningbouwprojecten, binnenstedelijke herstructureringsopgaves en de sociaal-ruimtelijke transitie naar een klimaat-neutrale samenleving. Een goede samenwerking tussen overheden, burgers en bedrijven staat voor mij centraal om dergelijke opgaves succesvol tot realisatie te brengen. Met mijn onderzoekende, flexibele én verbindende denkwijze wil ik bijdragen aan een evenwichtige en duurzame leefomgeving voor alle mensen in Nederland.

Maakt impact met

Gebiedsontwikkeling.

In mijn werk benut ik mijn ‘ruim(te-)denkende’ kwaliteiten om uiteenlopende behoeftes in balans te brengen met de (gewenste) omgevingskansen door middel van maatwerkoplossingen. Tevens breng ik creatieve ideeën ter tafel die bijdragen aan het neerzetten van resultaat. Hiernaast zijn mijn verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen typerend voor mij.

Mijn passie voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken is ontstaan door mijn jeugd in het buitenland. Ik ben opgegroeid in zowel Brazilië, Chili, België, Oostenrijk als Amerika, waardoor ik al jong in aanraking ben gekomen met uiteenlopende leefomgevingen en de gevolgen voor de samenleving hiervan.

Vanaf mijn studietijd woon ik met plezier in Nederland, waar ik constant geïnspireerd raak door de vooruitstrevende ontwikkelingen die plaatsvinden op onze relatief kleine en compacte oppervlakte. Deze ervaringen drijven mijn interdisciplinaire aanpak van ruimtelijke vraagstukken. Zo streef ik naar het optimaal inrichten van de ruimte voor zowel de mens als de natuur, vandaag én morgen.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.