Partner Ruimte, Wonen & Economie

Erwin Uil

Mijn passie is om mensen, publieke en semipublieke organisaties verder te helpen bij het realiseren van hun ruimtelijke vraagstukken. In zo’n vraagstuk zoek ik altijd naar de maatschappelijke relevantie: draagt het bij aan onze gezamenlijke omgeving en samenleving? Door er vanuit meerdere perspectieven met mijn kennis en ervaring naar te kijken, kom ik tot een resultaat dat echt een verschil maakt.

 

Maakt impact met

Financieel management, Projectmanagement, Samenwerken, Gebiedsontwikkeling.

Ruimtelijke projecten hebben impact op economie, mens, natuur en dier. Hoe kunnen we deze projecten succesvol realiseren in ons dichtbevolkte Nederland, in een continu veranderende ruimtelijke omgeving? Dat vraagt om een integrale benadering, waarbij er een balans wordt gevonden tussen economische haalbaarheid en het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Een mooi woord om dit te omschrijven is 'rentmeesterschap'. Het realiseren van opdrachten die op de korte termijn realiseerbaar zijn én een ruimtelijke investering is voor de lange termijn.

Vanuit mijn rol als procesmanager en adviseur heb ik veel ervaring met de herontwikkeling van gebieden en locaties. Daarbij combineer ik mijn kennis van civiele techniek en planeconomie, met strategie en besluitvorming. Met het opstellen van een ontwikkelstrategie en een grondexploitatie krijg je inzicht in de wijze waarop je het project gaat ontwikkelen en de bijbehorende financiële haalbaarheid. En met mijn gedegen civieltechnisch kennis wordt het voor mij ook mogelijk om alle technische aspecten die een rol spelen bij de (her)ontwikkeling mee te nemen. Door mijn motto ‘anders denken gewoon doen’, breng ik project van strategie naar de uitvoering.

Maar ruimtelijke vraagstukken zijn geen solitair proces. Veelal is er een afhankelijkheid tussen de overheid en de markt. Het begrijpen van elkaars belangen speelt een belangrijke rol in de samenwerking. Vanuit mijn rol als procesmanager begeleid ik partijen om met oog voor elkaars belangen, gezamenlijk tot afspraken te komen. Voor een goede samenwerking is onderling vertrouwen essentieel.

Partner Ruimte, Wonen & Economie

Erwin Uil

erwin uil
Stuur een e-mail

Bel: 06 20 28 72 38

Mijn passie is om mensen, publieke en semipublieke organisaties verder te helpen bij het realiseren van hun ruimtelijke vraagstukken. In zo’n vraagstuk zoek ik altijd naar de maatschappelijke relevantie: draagt het bij aan onze gezamenlijke omgeving en samenleving? Door er vanuit meerdere perspectieven met mijn kennis en ervaring naar te kijken, kom ik tot een resultaat dat echt een verschil maakt.

 

Maakt impact met

Financieel management, Projectmanagement, Samenwerken, Gebiedsontwikkeling.

Ruimtelijke projecten hebben impact op economie, mens, natuur en dier. Hoe kunnen we deze projecten succesvol realiseren in ons dichtbevolkte Nederland, in een continu veranderende ruimtelijke omgeving? Dat vraagt om een integrale benadering, waarbij er een balans wordt gevonden tussen economische haalbaarheid en het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Een mooi woord om dit te omschrijven is 'rentmeesterschap'. Het realiseren van opdrachten die op de korte termijn realiseerbaar zijn én een ruimtelijke investering is voor de lange termijn.

Vanuit mijn rol als procesmanager en adviseur heb ik veel ervaring met de herontwikkeling van gebieden en locaties. Daarbij combineer ik mijn kennis van civiele techniek en planeconomie, met strategie en besluitvorming. Met het opstellen van een ontwikkelstrategie en een grondexploitatie krijg je inzicht in de wijze waarop je het project gaat ontwikkelen en de bijbehorende financiële haalbaarheid. En met mijn gedegen civieltechnisch kennis wordt het voor mij ook mogelijk om alle technische aspecten die een rol spelen bij de (her)ontwikkeling mee te nemen. Door mijn motto ‘anders denken gewoon doen’, breng ik project van strategie naar de uitvoering.

Maar ruimtelijke vraagstukken zijn geen solitair proces. Veelal is er een afhankelijkheid tussen de overheid en de markt. Het begrijpen van elkaars belangen speelt een belangrijke rol in de samenwerking. Vanuit mijn rol als procesmanager begeleid ik partijen om met oog voor elkaars belangen, gezamenlijk tot afspraken te komen. Voor een goede samenwerking is onderling vertrouwen essentieel.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.