Adviseur Water en Klimaat

Nicky Schulz

Nederland is één van de best georganiseerde landen ter wereld. En toch kunnen ook wij ons nog beter voorbereiden op de toekomst. Ik werk aan opgaven op het snijvlak van water en ruimte. Ik pleit voor meer aandacht voor duurzaamheid, vanaf beleidsvorming tot uitvoering. Dit lukt alleen door al vroeg in het proces samen te werken. Een mooie quote vanuit de planologie verwoordt dit in mijn ogen treffend: 'als verschillende belangen in een gebied bij elkaar komen, krijg je meer dan de som der delen'.

Maakt impact met

Klimaatadaptatie, Transitie landelijk gebied, Gebiedsontwikkeling, Samenwerken, Omgevingsmanagement.

Klimaatverandering is voor mij één van de belangrijkste drivers om aan ruimtelijke vraagstukken te werken. Ik voel een grote urgentie om hier actief in te zijn. Ook draag ik graag bij aan een goede en gezonde inrichting van de beperkte ruimte in Nederland, zodat iedereen op een fijne plek kan wonen en werken.

Dit vraagt van betrokken partijen een nieuwe manier van denken en samenwerken. Het begint bij het vormen van een ambitie, maar staat of valt bij het daadwerkelijk doen. Ik ondersteun samenwerkingen en projecten op het gebied van ruimtelijke en duurzame transities, in de stad of in het landelijk gebied. Ik doe dit in de rol van projectleider, omgevingsmanager of procesbegeleider. Relevante voorbeelden van mijn ervaring: programmasecretaris Nationaal Water Programma 2022-2027, vertegenwoordiger in de Verstedelijkingsstrategie MRA, IenW-lid in interbestuurlijke werkgroep klimaatbestendige nieuwbouw, opdrachtgever netwerkplatform Samen Klimaatbestendig.

Mijn kracht zit in mijn enthousiasme, een positieve houding en het betrekken van anderen. Ik vind het belangrijk om verbinding te leggen in mijn werk. Dit geldt zowel voor het inhoudelijk verbinden van verschillende opgaven in een gebied, als voor het signaleren en inspringen op kansen in het proces. Met een scherpe blik doorzie ik snel wat er moet gebeuren om het eindresultaat te bereiken. Ook vind ik het interessant om te weten wat iemand drijft om zich voor een vraagstuk in te zetten. En dat alles met als doel dat Nederland ook in de toekomst een veilige en fijne plek blijft. Zo maak ik impact op morgen.

Adviseur Water en Klimaat

Nicky Schulz

Nicky Schulz
Stuur een e-mail

Bel: 06 82 07 27 46

Nederland is één van de best georganiseerde landen ter wereld. En toch kunnen ook wij ons nog beter voorbereiden op de toekomst. Ik werk aan opgaven op het snijvlak van water en ruimte. Ik pleit voor meer aandacht voor duurzaamheid, vanaf beleidsvorming tot uitvoering. Dit lukt alleen door al vroeg in het proces samen te werken. Een mooie quote vanuit de planologie verwoordt dit in mijn ogen treffend: 'als verschillende belangen in een gebied bij elkaar komen, krijg je meer dan de som der delen'.

Maakt impact met

Klimaatadaptatie, Transitie landelijk gebied, Gebiedsontwikkeling, Samenwerken, Omgevingsmanagement.

Klimaatverandering is voor mij één van de belangrijkste drivers om aan ruimtelijke vraagstukken te werken. Ik voel een grote urgentie om hier actief in te zijn. Ook draag ik graag bij aan een goede en gezonde inrichting van de beperkte ruimte in Nederland, zodat iedereen op een fijne plek kan wonen en werken.

Dit vraagt van betrokken partijen een nieuwe manier van denken en samenwerken. Het begint bij het vormen van een ambitie, maar staat of valt bij het daadwerkelijk doen. Ik ondersteun samenwerkingen en projecten op het gebied van ruimtelijke en duurzame transities, in de stad of in het landelijk gebied. Ik doe dit in de rol van projectleider, omgevingsmanager of procesbegeleider. Relevante voorbeelden van mijn ervaring: programmasecretaris Nationaal Water Programma 2022-2027, vertegenwoordiger in de Verstedelijkingsstrategie MRA, IenW-lid in interbestuurlijke werkgroep klimaatbestendige nieuwbouw, opdrachtgever netwerkplatform Samen Klimaatbestendig.

Mijn kracht zit in mijn enthousiasme, een positieve houding en het betrekken van anderen. Ik vind het belangrijk om verbinding te leggen in mijn werk. Dit geldt zowel voor het inhoudelijk verbinden van verschillende opgaven in een gebied, als voor het signaleren en inspringen op kansen in het proces. Met een scherpe blik doorzie ik snel wat er moet gebeuren om het eindresultaat te bereiken. Ook vind ik het interessant om te weten wat iemand drijft om zich voor een vraagstuk in te zetten. En dat alles met als doel dat Nederland ook in de toekomst een veilige en fijne plek blijft. Zo maak ik impact op morgen.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.