Principal adviseur Overheid en Organisatie

Sharon Blair-Zuijderhoff

Gemeenten, provincies en rijk willen op de beste manier uitvoering geven aan bestaande en nieuwe taken. Dit kunnen zij niet altijd alleen. Overheidsorganisaties en andere partners bundelen expertise, kwaliteit, capaciteit en middelen.

Maakt impact met

Samenwerken, Organisatieontwikkeling, Projectmanagement.

'Niet voor mijn opdrachtgevers, maar met mijn opdrachtgevers'

Als principal adviseur binnen het team Bestuurlijke Toekomst houd ik mij bezig met vragen die te maken hebben met samenwerking, schaalvergroting en organisatieontwikkeling. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld onderzoeken naar de effecten van samenwerking en de begeleiding van herindelingstrajecten.

Het werken aan vraagstukken die impact hebben op de bestuurlijke toekomst van overheidsorganisaties en het werken binnen een politieke omgeving maakt dit zo’n interessant werkterrein.

Principal adviseur Overheid en Organisatie

Sharon Blair-Zuijderhoff

sharon blair-zuijderhoff
Stuur een e-mail

Bel: 06 22 40 10 19

Gemeenten, provincies en rijk willen op de beste manier uitvoering geven aan bestaande en nieuwe taken. Dit kunnen zij niet altijd alleen. Overheidsorganisaties en andere partners bundelen expertise, kwaliteit, capaciteit en middelen.

Maakt impact met

Samenwerken, Organisatieontwikkeling, Projectmanagement.

'Niet voor mijn opdrachtgevers, maar met mijn opdrachtgevers'

Als principal adviseur binnen het team Bestuurlijke Toekomst houd ik mij bezig met vragen die te maken hebben met samenwerking, schaalvergroting en organisatieontwikkeling. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld onderzoeken naar de effecten van samenwerking en de begeleiding van herindelingstrajecten.

Het werken aan vraagstukken die impact hebben op de bestuurlijke toekomst van overheidsorganisaties en het werken binnen een politieke omgeving maakt dit zo’n interessant werkterrein.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.