Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Principal adviseur Overheid en Organisatie

  Sharon Blair-Zuijderhoff

  Gemeenten, provincies en rijk willen op de beste manier uitvoering geven aan bestaande en nieuwe taken. Dit kunnen zij niet altijd alleen. Overheidsorganisaties en andere partners bundelen expertise, kwaliteit, capaciteit en middelen.

  Maakt impact met

  Samenwerken, Organisatieontwikkeling, Projectmanagement.

  'Niet voor mijn opdrachtgevers, maar met mijn opdrachtgevers'

  Als principal adviseur binnen het team Bestuurlijke Toekomst houd ik mij bezig met vragen die te maken hebben met samenwerking, schaalvergroting en organisatieontwikkeling. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld onderzoeken naar de effecten van samenwerking en de begeleiding van herindelingstrajecten.

  Het werken aan vraagstukken die impact hebben op de bestuurlijke toekomst van overheidsorganisaties en het werken binnen een politieke omgeving maakt dit zo’n interessant werkterrein.

  Principal adviseur Overheid en Organisatie

  Sharon Blair-Zuijderhoff

  sharon blair-zuijderhoff
  Stuur een e-mail

  Bel: 06 22 40 10 19

  Gemeenten, provincies en rijk willen op de beste manier uitvoering geven aan bestaande en nieuwe taken. Dit kunnen zij niet altijd alleen. Overheidsorganisaties en andere partners bundelen expertise, kwaliteit, capaciteit en middelen.

  Maakt impact met

  Samenwerken, Organisatieontwikkeling, Projectmanagement.

  'Niet voor mijn opdrachtgevers, maar met mijn opdrachtgevers'

  Als principal adviseur binnen het team Bestuurlijke Toekomst houd ik mij bezig met vragen die te maken hebben met samenwerking, schaalvergroting en organisatieontwikkeling. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld onderzoeken naar de effecten van samenwerking en de begeleiding van herindelingstrajecten.

  Het werken aan vraagstukken die impact hebben op de bestuurlijke toekomst van overheidsorganisaties en het werken binnen een politieke omgeving maakt dit zo’n interessant werkterrein.