Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Principal adviseur Overheid en Organisatie

  Roel Lauwerier

  Ik ben thuis in het publieke domein en werk voor gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies, waterschappen en het Rijk. Voor complexe vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie kom ik graag mijn bed uit. Op een pragmatische manier zoek ik naar concrete oplossingen. Ik ben vooral actief met evaluatieonderzoeken, governancevraagstukken, samenwerkingsvraagstukken en de grote transities die overheden raken, van sociaal domein tot omgevingswet.

  Maakt impact met

  Evaluaties en onderzoek, Samenwerken.

  ‘Voor complexe vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie kom ik graag mijn bed uit’

  Ik ben gepromoveerd op het domein van wetgeving en beleid, manager geweest op een universiteit, gewerkt bij de Rekenkamer Rotterdam en bij het adviescollege Actal voor kabinet en parlement. Ook was ik wethouder in Tilburg. Vanuit verschillende invalshoeken ben ik altijd actief geweest in, met en voor het publieke domein. Deze brede ervaring zet ik in voor mijn opdrachtgevers. Complexe vragen los ik op door inhoud, proces en organisatie met elkaar te verbinden. Evaluatieonderzoeken voer ik gedegen en gestructureerd uit met een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne. Deze evaluaties voer ik toekomstgericht uit met de nadruk op het versterken van het lerend vermogen.

  Principal adviseur Overheid en Organisatie

  Roel Lauwerier

  roel lauwrier
  Stuur een e-mail

  Bel: 06 15 47 95 42

  Ik ben thuis in het publieke domein en werk voor gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies, waterschappen en het Rijk. Voor complexe vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie kom ik graag mijn bed uit. Op een pragmatische manier zoek ik naar concrete oplossingen. Ik ben vooral actief met evaluatieonderzoeken, governancevraagstukken, samenwerkingsvraagstukken en de grote transities die overheden raken, van sociaal domein tot omgevingswet.

  Maakt impact met

  Evaluaties en onderzoek, Samenwerken.

  ‘Voor complexe vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie kom ik graag mijn bed uit’

  Ik ben gepromoveerd op het domein van wetgeving en beleid, manager geweest op een universiteit, gewerkt bij de Rekenkamer Rotterdam en bij het adviescollege Actal voor kabinet en parlement. Ook was ik wethouder in Tilburg. Vanuit verschillende invalshoeken ben ik altijd actief geweest in, met en voor het publieke domein. Deze brede ervaring zet ik in voor mijn opdrachtgevers. Complexe vragen los ik op door inhoud, proces en organisatie met elkaar te verbinden. Evaluatieonderzoeken voer ik gedegen en gestructureerd uit met een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne. Deze evaluaties voer ik toekomstgericht uit met de nadruk op het versterken van het lerend vermogen.