Partner Ruimte, Wonen & Economie

Martin Stout

Ik ben financieel specialist voor gebiedsontwikkelingsprojecten. Ik help grondbedrijven en specifieke uitvoeringsorganisaties bij het opstellen van de businesscase, het opzetten en inrichten van de organisatie en/of de financiële aansturing daarvan met oog voor de belangen van alle stakeholders.
Veel voldoening haal ik uit het in uitvoering brengen van ideeën op financieel organisatorisch vlak in samenwerking met diverse stakeholders.

Maakt impact met

Financieel management.

De ontwikkelingen kenmerken zich als projecten die starten met een businesscase op basis waarvan een besluit plaatsvindt. Na dit besluit geeft de businesscase het financiële kader waarbinnen het project wordt uitgevoerd.

Als financieel manager adviseer ik over of ben ik verantwoordelijk voor de opzet en inrichting van de financiële organisatie, de governance, de administratieve organisatie (op basis van het vierogenprincipe) en de financiële administratie, inclusief financiële verslaggeving en rapportage.
Daarnaast adviseer ik over of ben ik direct betrokken bij de aansturing van het transparant maken van keuzes in een project. Instrumenten die ik daarbij inzet zijn risicoanalyses en risicomanagement, liquiditeitspositie en treasury en fiscale afstemming. Steeds belangrijker wordt echter ook het transparant verantwoording afleggen over de voortgang via kwartaalrapportages, jaarverslagen en jaarrekeningen.

Partner Ruimte, Wonen & Economie

Martin Stout

martin stout
Stuur een e-mail

Bel: 06 13 09 28 60

Ik ben financieel specialist voor gebiedsontwikkelingsprojecten. Ik help grondbedrijven en specifieke uitvoeringsorganisaties bij het opstellen van de businesscase, het opzetten en inrichten van de organisatie en/of de financiële aansturing daarvan met oog voor de belangen van alle stakeholders.
Veel voldoening haal ik uit het in uitvoering brengen van ideeën op financieel organisatorisch vlak in samenwerking met diverse stakeholders.

Maakt impact met

Financieel management.

De ontwikkelingen kenmerken zich als projecten die starten met een businesscase op basis waarvan een besluit plaatsvindt. Na dit besluit geeft de businesscase het financiële kader waarbinnen het project wordt uitgevoerd.

Als financieel manager adviseer ik over of ben ik verantwoordelijk voor de opzet en inrichting van de financiële organisatie, de governance, de administratieve organisatie (op basis van het vierogenprincipe) en de financiële administratie, inclusief financiële verslaggeving en rapportage.
Daarnaast adviseer ik over of ben ik direct betrokken bij de aansturing van het transparant maken van keuzes in een project. Instrumenten die ik daarbij inzet zijn risicoanalyses en risicomanagement, liquiditeitspositie en treasury en fiscale afstemming. Steeds belangrijker wordt echter ook het transparant verantwoording afleggen over de voortgang via kwartaalrapportages, jaarverslagen en jaarrekeningen.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.